Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

 

Jaunumi News |  Dokumenti | Video | Grāmatas | Prese | TSDC | Ekspedīcijas

Articles in English

 

   

Latvijas Politiski Represēto Apvienība

Totalitārisma Seku Dokumen- tēšanas Centrs

Okupācijas Muzejs

Latvijas Valsts arhivs

Atbildība par noziegumiem pret cilvēci  

Gulagu pārdzīvojušo atmiņas

Piemiņas vietas un atceres

2. pasaules karš

Krievijas latviešu iznīcināšana

Konferences

Holokausts

World Federation of Free Latvians

These Names Accuse

Muzeji

Latvijas vēstures materiāli

Gunāra Astras Brīvības fonds

Laikraksts LAIKS

 Latvian History

Barikadopēdija
Vēstures skolotāju biedrība

Igaunijas Okupāciju Muzejs

 Estonian Occupations Museum

Lietuvas Genocīda un pretošanās izpētes centrs

 Genocide and resistance research centre of Lithuania

Sāpju un verdzības rēķins
Par deportācijām Lietuvā 

Baigais Gads
fotoattēlu un dokumentu krājums par boļševiku valdīšanas laiku Latvijā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1941. gada 1. jūlijam


Lettország: A szörnyűségek éve Baigais Gads ungāru valodā

KOMUNISMA MELNĀS GRĀMATAS 6. nodaļa krievu valodā

Uz lapas sākumu
Top of the page

 

 

Sākumlapa
Šī Interneta vietne iedibināta 1997. g.  kā Latvijas Politiski Represēto Apvienības Interneta izdevums un ir informācijas avots par okupācijas varu noziegumiem pret cilvēci un Latvijas tautu.

Sakārtojums šādās nodaļās:

Totalitārisma Seku Dokumentēšanas Centrs  |  Konferences  | Dokumenti, arhīvu materiāli, pētījumi  | Okupācijas Muzejs | Atbildība par noziegumiem pret cilvēci | Vēsturnieku komisija  | Saeima, Valsts Prezidents | Deklarācijas, konvencijas | Otrais pasaules karš | Piemiņas vietas, atceresHolokausts |  Prese par tematiku "Noziegumi pret cilvēci un Latvijas tautu" | Informatīvi raksti | Gulagu un izsūtījumu pārdzīvojušo atmiņas un liecības | Latvijas Politiski Represēto Apvienības materiāli  | Nacionālie partizāni Grāmatas | Ekspedīcijas uz Gulaga vietām | Molotova - Ribentropa pakts| Krievijas latviešu iznīcināšana  |  Dažādi raksti | Atmodas laiks | Articles in English  

 uz JAUNPIENESUMU VIETNI "GULAGS_LV" 
(apm. 1500 raksti)

 

Saites      Links

Baigais Gads. Fotoattēlu un dokumentu krājums par boļševiku teroru.   

Latviešu leģionāri Nirnbergas tribunālā.  Latvian legion soldiers at Nuremberg Tribunal  
Латышский легион на трибунале в Нюрнберге
Par latviešu leģionāriem Nirnbergas tiesu pils un cietuma apsardzē. (I.Knaģis)

Gulags. Ar fotokameru pa lēģeriem. Krieviski.
 A. Jekstes filma par Baigo Gadu
Virtuālā izstāde "Aizvestie"
KGB documents. The idea for this project was born a long time ago but was not finalised until 2006, when historians from Latvia, Estonia and Lithuania met in Vilnius. The project aimed to make public KGB documents from the years of the occupation of the three countries

Komunisma upuru piemiņas fonds.  The Vicitims of Communism Memorial Foundation

Anne Applebaum vietne par Gulagu

Krasnoyarsk Memorial society Interneta vietne. Visplašākā informācija  par šo soda nometnēm un izsūtījuma vietām pārpilno Krievijas novadu, kurp aizvesti arī daudzi latvieši. Krievu valodā, daļa arī arī vācu un angļu valodās

LETTONIE - RUSSIE. Traités et documents de base - in extenso
Anša Reinharda saits franču valodā http://www.letton.ch/

Aukstā kara muzejs. Cold War Museum

These Names Accuse. 
The book is a recounting of the Soviet deportations of 1940-1941, during the Soviet "Year of Terror"
         Katiņas materiālu vietne     Katiņas dokumenti   Katyn Forest Massacre websites       
Deportation and exile of Crimean Tatars
The Artificial Famine. Genocide in Ukraine 1932-33
Krievu Memoriāls. Russian Memorial

Anti-Soviet Electronic Library: Historical Materials and Books.
Pretpadomju literatūras elektroniskā biblioteka. Krievu valodā 

Sibīrijas bērni (youtube video)
 
Virtuālais muzejs LATVIJAS OKUPĀCIJA

POWER KILLS.  Vietnes 5000 lapās izvietoti 11.000 dokumenti par
 totalitāro režīmu noziegumiem pret cilvēci 20. gadsimtā

Valsts Vēstures Arhīva darbinieki Omskas un Tomskas apgabalu arhīvos
Latvijas vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonds 
 
Ieslodzīto un deportēto dzeja un dziesmas

 

Darbam ar šo Interneta vietni kopš 2001. g atbalstu sniedz Amerikas Latviešu Apvienība (ALA)

Šī Interneta vietne iedibināta 1997. g. aprīlī pateicoties LATNET atbalstam. Liela daļa vietnes satura joprojām ir izvietota uz bijušā LATNET, tagad SIGMANET servera.

Disclaimer: The content of articles and Web sites to which CRIMES AGAINST HUMANITY LATVIAN SITE provides links does not necessarily reflect the opinion of author of this Web-site

 

 


Latvija.lv
Ceļvedis e-Latvijā
Latvijas Avīze Rīgas Laiks
Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijas Vēstnesis Apollo portāls
Latvijas Radio  Portāls Delfi TVnet

Kopš 2007. gada vietnes jaunpienesumi tiek ievietoti šeit: "GULAGS_LV"

Gunta Kalmes grāmata
...veltīta jums, kas izturējāt un nesalūzāt, jums, kas bezcerīgajos padomju gados iestājāties par cilvēka cieņu...

Gunta Kalmes grāmata "Durvis uz mājām"

Ekspedīcijas uz Gulaga nometņu vietām

Helēne Celmiņa. Sievietes padomju cietumos
Helene Celmina. Women in Soviet Prisons

 Deklarācijas, konvencijas

 


Dokumenti, arhīvu materiāli, pētījumi


Molotova - Ribentropa pakts

Izstāde "Sibīrijas bērni"
Zīmējumu konkurss

 

Latviešu ciems Sibīrijā
 Lejas Bulāna

 

Likteņdārzs
Projekta mērķis ir izveidot Koknesē, Krievkalna salā kultūrvēsturisku piemiņas vietu 20. gs. totalitāro režīmu dēļ cietušiem un bojā gājušiem
 

 


Gulaga filmotēka


Izmeklēti video no YouTube


 

Raksti izmantojami tikai informatīviem un izglītības mērķiem. Obligātas ir norādes uz pirmavotiem

Rakstu nelicenzēta izmantošana komerciālos nolūkos nav atļauta

Šajā Interneta vietnē esošo rakstu rādītājs (2005)
Site map