Starptautiska konference Rīgā  "Holokausta izpētes problēmas Latvijā"

"Jāatšķir patiesība no meliem, fakti no izdomas, interpretācija no dokumentiem"— Latvijas Republikas Valsts prezidente Vaira Vīķe–Freiberga

2000. gada 16. un 17. oktobrī Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā notika Latvijas Vēstures komisijas rīkotā gadskārtējā starptautiskā konference, kas šoreiz bija veltīta tēmai "Holokausta izpētes problēmas Latvijā". Konferencē, kas tapusi sadarbībā ar LU Latvijas Vēstures institūtu, LU Jūdaikas studiju centru, kā arī ar Dokumentācijas centru un muzeju "Ebreji Latvijā", piedalījās gan pašmāju vēsturnieki un citi pētnieki, gan viesi no ASV, Krievijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas.

Konferenci atklāja Valsts prezidente Vaira Vīķe–Freiberga. Viņa uzsvēra, ka pagātnes notikumu izpratne un izvērtējums stiprinās patiesa cilvēcīguma vērtības apziņu. LU rektors Ivars Lācis apliecināja universitātes gatavību iesaistīties šīs tēmas izpētē nākotnē.

Valsts prezidentes Vairas Vīķes–Freibergas uzruna starptautiskajā konferencē "Holokausta izpētes problēmas Latvijā" 2000. gada 16. oktobrī

 Marģers Vestermanis Holokausts Latvijā — historiogrāfisks apskats

 Arturs Žvinklis:Latvijas ebreju valsts darbinieku likteņi Otrā pasaules kara laikā

Svetlana Bogojavļenska: Šeinas Gramas dienasgrāmata kā laikmeta vēsturisks un cilvēcisks dokuments

Īzaks Kleimanis: Holokausts Latvijā. Atbalsis un izaicinājums

Leo Dribins: Antisemītiskās ideoloģijas histērija vācu nacistu okupētajā Latvijā 1941.–1942. gadā

Irēna Šneidere: Represijas pret Latvijas ebrejiem pēc Otrā pasaules kara

Konferences dalībniekiem bija iespēja ne vien iepazīt pētnieku veikumu, klausoties referātus, bet arī piedalīties diskusijās un izdzīvot emocionālus mirkļus, gan noskatoties dokumentālo filmu "Žanis un citi" par ebreju glābēju Žani Lipki un citiem drosmīgiem cilvēkiem, kuri slēpa no nometnēm izbēgušos, gan godinot holokausta upuru piemiņu Biķernieku memoriālā. 18. oktobrī Gētes institūtā notika ar konferences tēmu cieši saistīts pasākums — Ervīna Silvanusa lugas "Korčaks un viņa bērni" lasījums un Andžeja Vajdas filmas "Korčaks" demonstrējums.