Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 

Molotova - Ribentropa pakts

 

 

 

The Nazi - Soviet Pact

Deutsch-sowjetischer Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. Septembre 1939

Vācijas un PSRS 1939.gada 23.augusta neuzbrukšanas līguma slepenais papildu protokols

Par asinīm slacīto “draudzību”

Savstarpējos apsveikumos Josifs Staļins, Ādolfs Hitlers, Joahims fon Ribentrops

Molotova–Ribentropa pakts, un tā juridiskās sekas Baltijas valstīs
Dr. iur. Dītrihs A. Lēbers (Loeber), Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis. Raksts iesniegts publikācijai angļu valodā gadagrāmatā “Baltic Yearbook of International Law”, kuras pirmā sējuma iznākšana paredzēta 2001. gada rudenī.

STAĻINA RUNA VK(b)P CK POLĪTBIROJA SĒDĒ 1939. GADA 19. AUGUSTĀ 
"Miera un kara jautājums nonācis mums kritiskā fāzē. Ja mēs noslēgsim savstarpējas palīdzības līgumu ar Franciju un Angliju, Vācija atteiksies no Polijas un sāks meklēt modus vivendi ar Rietumu valstīm. Karš tiks novērsts, bet tālākie notikumi var kļūt bīstami PSRS..."

V. Molotovs. Valdības ārpolitika

Runa 1940.g. 29. martā. Krievu valodā

PSRS Tautas deputātu kongresa lēmums par PSRS un Vācijas 1939.gada neuzbrukšanas līguma politisko un tiesisko novērtējumu.1989.gada 24.decembrī.

Kāpēc Rietumiem vajadzēja iemiesot Molotova–Ribentropa paktu

"Rossijskaja Federacija segodnja" Šodien ir acīm redzams, ka visas Rietumu politikas programmu direktīvas par PSRS teritorijā notiekošajiem procesiem kalpoja šķēršļu izskalošanai, lai Krievijas vēsturiskās daļas iestātos NATO...

To nedrīkst aizmirst!
Eiropas Parlamenta deputāts Ģirts Valdis Kristovskis sagatavojis Eiropas Nāciju grupas rezolūcijas projektu, kas nosoda 1939. gadā noslēgto noziedzīgo vienošanos un aicina novērst tās radītās sekas, tostarp neļaut Krievijai izmantot padomju laikos iepludinātos "tautiešus" kā politiska spiediena instrumentu. Rezolūcijas pilns teksts.

Staļina premjers

U. Šmita raksts "Lauku Avīzē" Mēs pazīstam Vjačeslavu Molotovu galvenokārt kā Latvijai liktenīgā 1939. gada 23. augusta pakta parakstītāju. taču tā ir tikai neliela, kaut mums pati nozīmīgākā, viņa raibās biogrāfijas epizode...

Okuācijas patiesais sākums
Inesis Feldmanis, LU profesors
Līdz ar Polijas militāro sakāvi 1939. gada rudenī bija radīti priekšnoteikumi PSRS agresīvo nodomu pakāpeniskai īstenošanai Baltijā un šā reģiona valstu okupācijai. Par pirmo soli šajā virzienā Maskava bija ieplānojusi savstarpējās palīdzības līgumu uzspiešanu Igaunijai, Latvijai un Lietuvai, kuri paredzētu padomju militāro bāzu izveidošanu šo valstu teritorijā.

Runa, kuras it kā nebija

 Staļina runa slēgtā paplašinātā VK(b)P CK Politbiroja sēdē 1939.gada 19.augustā par PSRS ārpolitiku Eiropā, sākoties  2. pasaules karam. Runa teikta tajā pašā dienā, kad Molotovs iesniedzis Vācijai PSRS priekšlikumus pakta noslēgšanai

Molotova–Ribentropa nozieguma hronika

Vai vērts runāt par Molotova-Ribentropa paktu?
Austrumeiropas sadale divu necilvēcīgu režīmu starpā. Šogad attiecīgajā datumā pakta 65.gadadiena. Runāt, nerunāt? Vai vispār vērts atcerēties...

Liecinieki liecībai 
Tautas fronte jau bija nodibināta. Mavriks Vulfsons nesen bija publiski paziņojis par Molotova–Ribentropa pakta un tā slepeno protokolu esamību. Gorbačovs Maskavā to kategoriski noliedza, bet Rīgas kinovīri jau brauca uz Vācijas Federatīvās Republikas (VFR) galvaspilsētu Bonnu tos filmēt. Šķiet, viņi joprojām ir vienīgie latvieši, kas šos dokumentus redzējuši savām acīm.

Kur slēpās Ribentrops ar Molotovu?
Jānis Peters, dzejnieks
Klāt 23.augusts ... veseli 16 gadi ir pagājuši kopš 1989.gada Ziemassvētkiem, kad brīvi ievēlētais PSRS parlaments jeb Tautas deputātu 2.kongress otrreizējā balsošanā ar 1435 balsīm par, 251 pret un 226 atturoties nosodīja Hitlera—Staļina slepenos dokumentus un pasludināja tos par beztiesiskiem kopš to parakstīšanas brīža

Bžezinskis Lietuvā nošāvis Molotovu un Ribentropu
VIĻŅA, DEC 16, BNS - Pazīstamais amerikāņu politologs Zbigņevs Bžezinskis divām savām medību trofejām devis divu pagājušā gadsimta bēdīgi slavenu politiķu vārdus...

 

 Sākumlapa Home