LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO APVIENĪBAS 
AICINĀJUMS KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU
PIEMIŅAS DIENĀ 2001. GADA 25. MARTĀ.


Ir pagājuši 52 gadi kopš latviešu tautai traģiskajiem notikumiem 
1949.gada 25.martā, kad pēc Padomju Savienības komunistiskās partijas 
pavēles un ar vietējo kolaborantu un komformistu līdzdalību no Latvijas uz 
Sibīriju un Tālajiem austrumiem aizrestotos lopu vagonos tika aizvesti 
vairāk kā četrdesmit divi tūkstoši Latvijas pilsoņi - pārsvarā zemnieku un 
nacionāli valstiski noskaņotu ģimeņu locekļi. Netika taupīti ne sirmgalvji, ne 
zīdaiņi, ne grūtnieces, jo ar šīm skaitliski vislielākajām masu deportācijām 
okupācijas vara centās sekmīgi noslēgt 1941.gadā iesākto latviešu 
nacionālās pašapziņas neatgriezenisko iznīcināšanu un Latvijas zemes 
atbrīvošanu neierobežotai kolonizēšanai. Komunistiskās okupācijas vara 
nekavējās savus ļaunos nodomus īstenot. Īsā laikā iedzīvotāju nacionālais 
sastāvs tika radikāli izmainīts okupācijas varai vēlamā virzienā. Tomēr 
tautas dzīvotgriba izrādījās pietiekami stipra, lai izmantojot radušos iespēju 
tā celtos Trešajai Atmodai un nokratītu okupācijas varas žņaugus, atjaunojot 
Latvijas valstisko neatkarību.

Diemžēl, notikumu gaita valstī un ārpus Latvijas liecina, ka mēs ne 
brīdi nedrīkstam zaudēt modrību. 

Mēs aicinām Latvijas jaunatni - mācieties mūsu valsts un tautas 
vēsturi, izziniet mūsu tautas likteņgaitas vēstures ceļos! Kritiski vērtējiet 
svešas ideoloģijas, kuras cenšas mums uzspiest. 

Mēs aicinām Valsts prezidenti, Saeimu un valdību nevilkt svītru zem 
mūsu vakardienas traģiskajiem notikumiem, kamēr šo notikumu 
nenovērstās sekas ik uz soļa sastopamas mūsdienu Latvijā ! Vispirms 
atjaunosim godprātīgu taisnību savā valstī attiecībā pret okupācijas laikā 
notikušo un vēl šodien notiekošo, tad varēsim vilkt svītru zem pagātnes, 
kura nebūs pārnākusi tagadnē. 

Dievs, svētī Latviju !