VĒSTURNIEKU KOMISIJA, LATVIJAS VALSTS ARHĪVS
LATVIJAS UNIVERSITĀTES LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTS 
LATVIJAS UNIVERSITĀTE

   English

Valsts prezidentes Vairas Vīķes–Freibergas uzruna, kas  nolasīta šajā konferencē 
“Latvijas Vēstnesis” par konferenci

Starptautiskā konference

Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944. - 1959. gadā: politika un tās sekas Latvijas Universitātes Lielajā aulā,  2002. gada 13. - 14. jūnijā

PROGRAMMA
13. jūnijs

9.00 - 9.30 REFERENTU REĢISTRĀCIJA
9.30 -10.00 KONFERENCES ATKLĀŠANA

10.00 -11.40 PIRMĀ PLENĀRSĒDE
Padomju okupācijas režīms Baltijā 1944. - 1959: gadā: metodoloģijas, terminoloģijas un avotpētniecības problēmas (vadītājs Dr.habil.hist. Aivars Stranga)

10.00 - 10.20 Irēne Šneidere (Latvija) Padomju okupācijas režīms Latvijā: pētniecības virzieni un problēmas

10.20 - 10.40 Heinrihs Strods (Latvija) Baltijas valstu okupācija. Ieskats periodizācijā, terminoloģijā un izpētē

10.40 - 1 1.00 Ervins Oberlenders (Vācija) Sovjetizācijas instrumenti 1939/40. un pēc 1944/ 45. gada

11.00 -11.20 Aleksandrs Ivanovs (Latvija) Vēstures zinātne kā padomju politikas instruments: historiogrāfijas konceptuālais līmenis

11.20 - 1 1.40 Aigi Rahi (Igaunija) Projekts "Igaunijas iedzīvotāju zaudējumu vienots reģistrs": avoti un izpētes metodes

11.40 - 12.00 KAFIJAS PĀRTRAUKUMS

12.00 -13.40 OTRĀ PLENĀRSĒDE
Padomju okupācijas režīma politiskās varas struktūra
(vadītājs Dr.habil..hist. Antonijs Zunda)

12.00 -12.20 Ilmārs Bišers (Latvija) Politiskās sistēmas maiņa Latvijā 1940 - 1959. gadā un šo izmaiņu politiskais un juridiskais izvērtējums

12.20 - 12.40 Daina Bleiere (Latvija) Tiesnešu un prokuroru korpuss 1940 - 1941. un 1944. - 1953. gadā

12.40 - 13.00 Dāvids Fēsts (Vācija) Partijas darbinieki Igaunijas laukos (1944 - 1950)

13.00 - 13.20 Aldis Bergmanis (Latvija) Politiskās pārmaiņas Latvijā 1953. gadā

13.20-13.40 Gatis Karlsons (Latvija) Latviešu jūrnieki: profesiju aizlieguma veidošanās piemērs (1945-1953)

13.40 - 14.40 PUSDIENU PĀRTRAUKUMS

14.40 -17.00 TREŠĀ PLENĀRSĒDE
Padomju okupācijas režīma represīvā politika Baltijā un tās sekas
(vadītājs Dr.habil.hist. Heinrihs Strods)

14.40 - 15.00 Arvids Anušausks (Lietuva) Komunisma noziegumi Lietuvā (1944 - 1953) -vēsturiski statistiskais apskats

15.00 - 15.20 Jānis Riekstiņš (Latvija) 1949. gada 25. marta deportācija Latvijā

15.20 - 15.40 Arturs Žvinklis (Latvija) Represijas pret Latvijas Republikas parlamentāriešiem pēc Otrā pasaules kara

15.40 - 16.00 KAFIJAS PĀRTRAUKUMS

16.00 - 16.20 Aleksandrs Kokurins (Krievija) Latvijas, Lietuvas, Igaunijas NKVD - IeM cietumi 1944.- 1953. gadā

16.20 - 16.40 Ainārs Bambals (Latvija) Latvijas PSR VDM Iznīcinātāju bataljonu komandējošā sastāva personas lietas kā vēstures avots (1944 -1953)

16.40 - 17.00 Jāks Pihlaus (Igaunija) Bēgšana no okupētās Igaunijas (1947 - 1959)

17.00 - 17.30 DISKUSIJAS

14. jūnijs

9.00 - 9.05 KOMUNISTISKĀ TERORA UPURU PIEMIŅAS BRĪDIS

9.05 -10.45 CETURTĀ PLENĀRSĒDE
Padomju okupācijas režīma saimnieciskā un sociālā politika Baltijā un tās sekas
(vadītājs Dr.habil. Ervins Oberlenders)

9.05 - 9.25 Raita Karnīte (Latvija) Latvijas tautsaimniecība 1944. - 1959. gadā: saimnieciskā politika, tās izpausmes un sekas

9.25 - 9.45 Olafs Mertelsmans (Krievija) Igaunijas rūpniecības attīstība pēc Otrā pasaules kara

9.45 - 10.05 Gunārs Baltiņš (Latvija) Padomju perioda statistikas metodoloģijas specifika

10.05 - 10.25 Pēteris Zvidriņš, Edvīns Vītoliņš (Latvija) Demogrāfiskie zaudējumi un etniskā sastāva izmaiņas Latvijā (1944- 1959) 

10.25 - 10.45 Pārsla Eglīte (Latvija) Padomju okupācijas ilglaika demogrāfiskās sekas

10.45- 11.00 KAFIJAS PĀRTRAUKUMS

11.00-13.20 PIEKTĀ PLENĀRSĒDE
Padomju okupācijas režīma politika Baltijā kultūras, izglītības un reliģijas jomā un tās sekas
(vadītājs Dr.Valters Nollendorfs)

11.00 - 11.20 Riho Altnurme (Igaunija) Padomju politika attiecībā pret Igaunijas luterisko baznīcu 1944. - 1949. gadā un tās sekas

11.20 - 11.40 Arunas Streikus (Lietuva) Lietuvas katoļu baznīca un padomju režīms 1944. - 1953. gadā

11.40 -12.00 Elīza Zikmane (Latvija) Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas attiecības ar valsti (1944 - 1959)

12.00 - 12.20 Irēna Saleniece (Latvija) Padomju skolu politikas dažu aspektu realizācija Daugavpilī (1944 - 1953)

12.20 - 12.40 Jana Dreimane (Latvija) Rīgas tautas bibliotēkas varas un sabiedrības interešu sadurā (1944- 1953)

12.40 - 13.00 Aina Štrāle (Latvija) Bibliotēkas padomju ideoloģijas gūstā (1944 - 1953)

13.00 - 13.20 Richards Pētersons (Latvija) Padomju okupācijas varas politika pieminekļu aizsardzībā (1944 - 1953)

13.20- 14.20 PUSDIENU PĀRTRAUKUMS

14.20 -15.40 SESTĀ PLENĀRSĒDE
Vardarbīgā un nevardarbīgā pretošanās padomju okupācijas režīmam Baltijā
(vadītājs Dr. hist. Kārlis Kangeris)

14.20 - 14.40 Ritvars Jansons (Latvija) Bruņotās pretošanās kustības Latvijā (1944 - 1956) vēstures izpētes stāvoklis un tālākie pētniecības virzieni

14.40 -15.00 Heinrihs Strods (Latvija) Baltijas nacionālie partizāni 1944. -1947. gada janvāris (bruņojums, sastāvs, kaujas)

15.00 - 15.20 Zigmārs Turčinskis (Latvija) Latvijas un Igaunijas nacionālo partizānu sadarbība (1945 - 1952)

15.20 - 15.40 Aleksandrs Daniels (Krievija) Baltijas pretestības atspoguļojums Krievijas Samizdata cilvēku tiesību aizstāvības periodikā 1960. - 1980. gadā

15.40 - 16.00 KAFIJAS PĀRTRAUKUMS

16.00 -17.20 SEPTĪTĀ PLENĀRSĒDE
Baltieši (latvieši, lietuvieši, igauņi) brīvajā pasaulē un padomju okupācijas režīms
(vadītāja Daina Kļaviņa)

16.00 - 16:20 Elmārs Pelkaus (Latvija) Latvijas neatkarīgā valstiskuma ideja bēgļu nometņu laikā (1944- 1949)

16.20 - 16.40 Dzintars Ērglis (Latvija) Latvijas Centrālās padomes darbības atjaunošanas mēģinājumi un tās dalībnieku aresti Latvijā pēc organizācijas sagrāves 1945. gadā

16.40 - 17.00 Kārlis Kangeris (Zviedrija) Zviedrijas - PSRS attiecības un latvieši Zviedrijā (1941 -1959)

17.00 - 17.20 Valters Nollendorfs (Latvija) Trimdas vēsturiskā apzina literatūras spogulī 40. un 50. gados: ienaidnieka, drauga, varoņa un cietēja tēls

17.20 - 18.00 DISKUSIJAS. KOPSAVILKUMS
NOSLĒGUMA DOKUMENTA APSPRIEŠANA 
Nobeiguma dokuments


uz: Noziegumi pret cilv
ēci