Uz sākumlapu   Home


KRIEVIJAS LATVIEŠU SKOLOTĀJI SAŅEM ARHIBĪSKAPA SVĒTĪBU

 
Šonedēļ uz Krieviju pie mūsu tautiešiem devās pieci skolotāji, kuri tur ne tikai mācīs latviešu valodu, bet arī liecinās par mūsu zemi, kultūru un ticību. To trešdien, 15. septembrī uzsvēra LELB arhibīskaps Jānis Vanags, vadot svētbrīdi, kurs bija veltīts šo skolotāju pavadīšanai uz Krievijas latviešu ciemiem. Arhibīskaps bija izvēlējies sarkano liturģisko krāsu, kas ir arī liecinieku zīme.

Uz Krievzemi dodas pieci skolotāji. Divas meitenes — uz Augšbebriem Omskas apgabalā. viena — uz Baškīriju, bet viens puisis un viena meitene — uz Lejas Bulānu Sajānu kalnos pie Jeņisejas. Skolotājus konkursa kārtībā izvēlējās un viņu ceļu finansēja Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca ārpus Latvijas un Pasaules brīvo latviešu apvienība. Viena skolotāja ceļu pie tautiešiem apmaksa arī mūsu Baznīca.

Ne visi skolotāji pirms došanās tālajā ceļā vēlējās runāt ar presi, jo savu izvēli neuzskata par īpašas ievērības cienīgu. Tādēļ "Svētdienas Rīts" sarunājās tikai ar diviem skolotājiem, kuri dodas uz Lejas Bulānu — Rutu Jakovļevu un Rihardu Asbergu . Abiem ir 21 gads, un paši vēl īsti nemaz nav savu izglītības ceļu nostaigājuši. Ruta ir 2. kursa filoloģijas studente, bet Rihards absolvējis Rīgas mākslas amatniecības vidusskolas kokgriezēju plūsmu un Saldus sv. Gregora kristīgās kalpošanas skolu. Abi Lejas Bulānas deviņgadīgajā skolā, kurā mācās līdz 20 skolēniem, mācīs ne tikai latviešu valodu, bet arī citus priekšmetus. Latvijas sūtņiem būs ne tikai jāskolo bērni, bet arī jākontaktējas ar viņu vecākiem un vecvecākiem — jāstiprina gan latviskās tradīcijas, gan ticības dzīve.

Ruta atzīstas, ka brauciens uz Krieviju viņai nesagādā ne bailes, ne neziņu. Jo uz turieni viņi dodas divatā. Bet Rihards Asbergs uz Lejas Bulānu dodas jau pa iestaigātām takām. Viņa tēvs Ingvars Leitis savulaik pētījis tautiešu dzīvi Krievijā.

Lejas Bulānas cilvēki vairs visi nav tikai latviskas izcelsmes, līdzās atrodas arī igauņu ciemi, un daudzi ir saradojušies ar igauņiem. Apmēram reizi divos mēnešos uz Lejas Bulānu pēc vietējo uzaicinājuma ticības dzīvi brauc kopt luterāņu mācītājs no Krasnojarskas. Rihards stāsta, ka, pateicoties vecajiem cilvēkiem, Lejas Bulānā ir saglabājusies ticības dzīve. Tagad to darīt aicināti arī jaunie latviešu skolotāji. Gan Ruta, gan Rihards ir pārliedināti, ka viņi uz Krieviju dodas pēc Dieva gribas un Dieva aicināti.

Svētdienas Rīts, 25. septembrī, 1999


Šajā Interneta vietnē iekļauto materiālu lietošana paredzēta vienīgi informatīviem un izglītības mērķiem.
Materiālu nelicenzēta izmantošana komerciālos nolūkos nav atļauta. Citējot, obligātas atsauces uz pirmavotiem.


Uz: Lejas Bulāna
      Gulags_lv
      Noziegumi pret cilvēci