Uz sākumlapu   Home


LATVIEŠU KOLONIJAS PADOMJU SAVIENĪBĀ
Fragments no grāmatas “Latviešu Saraksti”

Šī latviešu koloniju (viensētu grupu), ciemu un sādžu uzskaite ar nelieliem papildinājumiem balstās galvenokārt uz K.Šķiltera savāktajam ziņām. Viņa apradītais laika posms ietver latviešu koloniju uzplaukuma augstāko robežu, aiz kuras jau sākas kritums. Šeit minētās ziņas nebūt nav pilnīgas - cituviet trūkst koloniju dibināšanas datu, citur — ziņu par saimniecību skaitu vai precīzas adreses u.tml.

Vairakkārt minēts apzīmējums “bez nosaukuma”. Patiesībā nosaukumi šīm apmetnēm bija, taču tie derēja tikai, tā teikt, vietējai lietošanai saimniecībās. 

Šīm mazkolonijām un to cilvēkiem bija aptuveni vienāds vēlākais liktenis: līdz ar kolektivizāciju turīgākie zemnieki tika izsūtīti, bet citi pameta savas mājas likteņa ziņa un aizbrauca, atlikušās saimniecības panīka, jaunas klāt vairs neradās, un tajās, — pat 2030 saimniecību lielās kolonijas, ja tur nebija savu latviešu skolu, rusificēšanās, kas bija aizsākusies jau agrāk, kļuva nesalīdzināmi straujāka, it īpaši jaunatnes vidū, jo tā bija spiesta mācīties tuvākajās krievu skolās.

Šajā ziņā zīmīgi arī vēl citi dati.

Latviešu Konversācijas vārdnīcā varam izlasīt Augusta Melnalkšņa skaidrojumu, kas rada, ka no 1850. līdz 1859. gadam radušas 5, no 1860. līdz 1869. gadam — 40, no 1870. līdz 1879. gadam — 42, no 1880. līdz 1889. gadam — 101, no 1890. līdz 1899. gadam — 189, no 1900. līdz 1909, gadam — 102 un no 1910. līdz 1914. gada, — 35 latviešu kolonijas. Tātad pavisam bijušas 514 latviešu zemnieku kolonijas.

1928. gadā vēsturnieks K.Šķilters grāmatā “Latkoloniju vēsture I”, savukārt, publicē paša savāktas ziņas un nu saskaita vairs tikai 372 lielākas un mazākas latviešu kolonijas un saimniecību grupas ar apmēram 12 000 lauku saimniecībām.

Pēc dažām ziņām, pirmā pasaules kara priekšvakara Iekškrievijā dzīvojuši apmēram 300 000 latviešu, bet bēgļu gaitas šo skaitli vismaz trīskāršoja. Pēc pilsoņu kara daudzi atgriezās atpakaļ Latvijā un 1926. gada tautas skaitīšanas dati rāda, ka par latviešiem sevi uzskatījuši tikai 151 500 cilvēku. Taču šie dati nav pilnīgi, jo skaitīšana aptvēra tikai daļu Sibīrijas

Tas pats jau vairākkārt pieminētais K.Šķilters raksta, ka trīsdesmito gadu sākumā Padomju Savienībā dzīvojuši vairāk nekā 200 000 latviešu, no tiem: Ļeņingradā — 12889, Pleskavas apgabalā — 10583, Maskavā 10961, Novgorodas apgabalā — 8183, Smoļenskas apgabalā — 7581, Baškīrijā — 7045, Ačinskas apgabalā — 6718, Ļeņingradas apgabalā — 650L Krasnojarskas novadā — 5967, Vitebskas apgabalā — 5215, Omskas apgabalā — 5408, Tomskas apgabalā — 4749, Minusinskas aprinķī — 3090, Barabinskas apriņķī — 2035, Karskas apkaimē — 2128, Donas apgabalā — 1791, Brjanskas apgabalā - 1504, Kalugas apgabalā — 1424, Tveras apgabalā — 1279, Vladivostokas apgabalā — 1010. Dati par citiem apgabaliem nav minēti.

1936. gada notika kārtējā tautskaite un tās dati rada, ka Padomju Savienībā dzīvojuši 230 000 latviešu, no tiem 30 000 uzdevuši sevi par latgaliešiem. Taču jau 1937. gads samazināja šo skaitu par vienu trešdaļu, un aptuveni aprēķini rada, ka šajā staļinisma izraisītajā genocīda akcijā tika nošauti un nomocīti nometnes 70 līdz 73 tūkstoši latviešu, galvenokārt inteliģence, aktīvākie zemnieki un strādnieki.

Ne mazāku postu šiem latviešiem atnesa Otrais pasaules karš — kaujas pret hitleriešiem krita tūkstoši un atkal tūkstoši pēc 1937. gada nāves pļaujas vēl dzīvi palikušie vīri un jaunekļi. 1989. gada tautskaite liecina, ka PSRS teritorijā (ārpus Baltijas) vairs dzīvojuši tikai 63 000 latviešu (starp tiem vairāki tūkstoši 1941. un 1949. gadā izvesto).

Izbaudījuši sev svešas varas jūgu un nodarītas pārestības, Austrumu latvieši centās ne vien atgriezties savā Tēvzemē, bet arī, cik spēdami, palīdzēt tai atkopties pēc kara un strādāt tās labā.

Jau pirmajos desmit gados pēc Otrā pasaules karā sava etniskajā dzimtenē no Austrumiem atgriezās apmēram 40 000 latviešu un šī pārnākšana turpinājās arī vēlāk. Taču pēc PSRS sabrukuma šis process apstājās nevien starpvalstu juridisko līgumu nesakārtotības dēļ, bet, lielākoties Latvijas valdības piekoptās atsvešināšanas politikas dēļ, — gluži ka 20. gadu sākumā, kad tika kavēta bēgļu atgriešanās.

Negribētos aizvainot citās pasaules valstīs aizklīdušos tautiešus, taču jāsecina, ka tur, klaida latviešos vairs nav tādas ilgas pēc dzimtenes, kādas vēl saglabājuši Austrumu latvieši. Piemēram, avīze “Laiks” min 1990. gada ASV tautskaites datus un tie rada, ka ASV dzīvo 100.331 latviešu izcelsmes iedzīvotāju, bet no viņiem jaunākā paaudze gandrīz vairs neprot latviešu valodu, tātad ir asimilējušies, un “..mazāk par 10 procentu latviešu ASV ir patiesa interese par Latviju un latvisko”.

Latviešu kolonijas Padomju Savienībā
(Grāmatas “Latviešu Saraksti” 285-298. lpp).  

Pēc K.Šķiltera 1928. gadā publicētajiem datiem. Daudzām atzīmēta tuvākā dzelzceļa stacija vai pasta nodaļa. Gadu gaitā apdzīvoto vietu administratīvais dalījums var būt mainījies, likvidētas pasta nodaļas, pat dzelzceļa stacijas un to nosaukumi. Taču latviešu koloniju saraksts un to atrašanās vieta ir vēsturiski svarīga, jo var noderēt par pieturpunktu nevien juridisko dokumentu meklēšanai arhīvos, bet ari savas dzimtas sakņu izpētei, tālo radu un paziņu meklēšanai.

Ļeņingradas apgabals

Ļeņingradas rajons

1. Estonskij poselok, 15 saimniecības, dzelzceļa stacija (turpmak  dz. Ļubaņa.
2. Rāvene, dibināta 1890. g. 22 saimniecības, dz. st. Ušaki.
3. Marjina, dibināta 1868. g, 43 saimniecības, dz. st. Ušaki.
4. Konduja, dibināta 1890. g. 30 saimniecības, dz. st. Ļubāņa.
5. KorodinoMaļinovka, dibināta 1890.g., 49 saimniecības, dz. st. Ļubāņa.
6. Tigoda (Kurzemes), dibināta 1871.g., 21 saimniecība, dz. st. Ļubaņa.
7. Puzireva, dibināta 1872.g., 19 saimniecības, dz. st. Ļubaņa.
8. Mankoševa, dibināta 1889.g., 13 saimniecības, dz. st. Babino.
9. SokolovaRučēja, dibināta 18??.g., 22 saimniecības, dz. st. Ļubaņa.
10. Pustaja Seredka, 17 saimniecības, dz. st. Ļubaņa.
11. Šari, dibināta 18??.g., 8 saimniecības, dz. st. Ušaki.
12. Vairākas sīkas kolonijas. Dibinātas 1891. gadā.

Lugas rajons

13. Tikanovogrīva, 5 saimniecības.
14. Buzāni, 9 saimniecības.
15. Serebrjaka, 9 saimniecības.
16. Darjina, 17 saimniecības, dz. st. Luga.
17. Kurina, dibināta 1892. g., 12 saimniecības, dz. st. Pļusa.
18. Pogorelova, dibināta 1882.g., 7 saimniecības.
19. Zakrupje, 6 saimniecības..
20. Holohina, 14 saimniecības, dz. st. Strūgi Krasnije.
21. Dobriva, 16 saimniecības.
22. Trojerozņiki, 12 saimniecības.
23. Ponažboka, 17 saimniecības.
24. Kačegošča, dibināta 1865.g., 55 saimniecības.
25. Kudepzanošje, dibināta 1865.g., 22 saimniecības.
26. Golubka, 13 saimniecības.
27. Devičje, 8 saimniecības, dz. st. Pļusa.
28. Grivčevo, 8 saimniecības, dz. st. Pļusa.
29. Novoļisino, 8 saimniecības, dz. st. Novinka.
30. Kļima, dibināta 1910.g., 23 saimniecības, dz. st. Novinka.
31. Abramova, dibināta 1910.g., 18 saimniecības, dz. st. Novinka.
32. Vlasova, 16 saimniecības, dz. st. Novinka.

Novgorodas apgabals

33. Šolkova, dibināta 1883.g., 40 saimniecības, Apraksinskas pasta nodaļa.
34. Berezova, dibināta 1874.g., 97 saimniecības, pasta nodaļa (turpmāk:l  p/n) Novgoroda.
35. Nikolajeva, dibināta 1877.g., 62 saimniecības, p/n Novgoroda.
36. Jermoļina, dibināta 1877.g., 22 saimniecības, p/n Novgoroda.
37. Vtorije Našči, dibināta 1867.g., dz. st. Ļuboļagi.
38. Kuņicka, dibināta 1884.g., 15 saimniecības, p/n Novgoroda.
39. Tjeremce (Kurzemes), dibināta 1878.g., 40 saimniecības, dz. st. Mjasnoj Bor.
40. Krečnova, dibināta 1887.g., 27 saimniecības, dz. st. Podberezje.
41. Tigoda, dibināta 1875.g., dz. st. Muravjevskije kazanni.
42. Ņikitina, dibināta 1892.g., 11 saimniecības, dz. st. Muravjevsklj» kazarmi.
43. Vaškova, dibināta 1880.g., 6 saimniecības, dz. st. SpaskoPolista,
44. Ļesina, dibināta 1893.g., 28 saimniecības, dz. st. Podberezje.
45. Tatjina, dibināta 1893.g., 3 saimniecības, dz. st. Podberezje.
46. Dimitreva, dibināta 1900.g., 19 saimmeclbas, dz. st. Novgoroda,

Čemovas rajons

47. Dubrova, dibināta 1874.g., 23 saimniecības, dz. st. Ļuboļadi.
48. Seredogonci, dibināta 1883.g., 10 saimniecības, p/n Samokraži,

Mladovišeras rajons

49. Dereva, dibināta 1864.g., 101 saimniecība, p/n Gruzma.
50. Ļubļino, dibināta 1869.g., 42 saimniecības, p/n Gruzma.

Čudovas rajons

51. Kolomovka, dibināta 1869.g., 118 saimniecības, p/n Čudova.
52. Otra Karpova, dibināta 1855.g., 51 saimniecība, p/n Čudova.
53. Otrā Luka, dibināta 1886.g., 30 saimniecības, p/n Čudova.
54. Kamenka, dibināta 1880.g., 11 saimniecības, p/n Seliči.
55. Seliči, dibināta 1871.g., 9 saimniecības, p/n Seliči.
56. Pjatopole, dibināta 1875.g., 9 saimniecības, p/n Seliči.
57. Cetverpole, dibināta 1870.g., 5 saimniecības, p/n Seliči.
58. Karlova, dibināta 1865.g., 69 saimniecības, p/n Čudova.
59. Ogareva, dibināta 1867.g., 17 saimniecības, p/n Oskuji.
60. Selci, dibināta 1867.g., 4 saimniecības, p/n Oskuji.

Bronņicas rajons

61. Sokoli, dibināta 1892.g., 8 saimniecības, p/n Zaiceva.
62. Maksimovka, dibināta 1892.g., 9 saimniecības, p/n Zaiceva.
63. Filipovka, dibināta 1892.g., 7 saimniecības, p/n Zaiceva.
64. Ļužņina, dibināta 1893.g., 30 saimmeclbas, p/n Zaiceva.
65. Žaruhska, dibināta 1891.g., 13 saimniecības, p/n Zaiceva.
66. Četras kolonijas bez nosaukuma. Dibinātas 1892.98. g. 14 saimniecības, p/n Zaiceva.

Krestcu rajons

67. Budri, dibināta 1880.g., 13 saimniecības, p/n Krestci.
68. Krasnij Gorodok, dibināta 1910.g., 10 saimniecības, p/n Krestci.
69. Kamenka, dibināta 1880.g., 15 saimniecības, p/n Krestci.
70. Divas mazākas kolonijas bez nosaukuma, dibinātas 1886.g., 10 saimniecības, p/n Krestci.

Polas rajons

71. Klabučina, dibināta 1897.g., 10 saimniecības, p/n Zaiceva.
72. Vološa, dibināta 1912.g., 15 saimniecības, p/n Zaiceva.
73. Seļcova, dibināta 1867.g., 8 saimniecības, p/n Poļskij Rik.
74. Studenci, dibināta 1908.g., 6 saimniecības, p/n Poļskij Rik.
75. Trīs mazākas kolonijas, dibinātas 1898.g., 8 saimniecības, p/n PoļskijRik.

Molvoticas rajons

76. Desmit mazas apmetnes, dibinātas 1890.g., 18 saimniecības, p/n Veļikaja.

Pleskavas apgabals

77. Katjenša, dibināta 1884.g., 66 saimniecības, dz. st. Novoseļje.
78. Pustobeža, dibināta 1880.g., 38 saimniecības, dz. st. Novoseļje.
 
79. Brivila, dibināta 1879.g., 15 saimniecības, dz. st. Novoseļje.

Veļikije Luku apgabals

80. Gruhova, dibināta 1867.g., 90 saimniecības, p/n Holma.
81. Zabolotje, dibināta 1877.g., 39 saimniecības, p/n Zabolotje.
82. Ļihušina, dibināta 1885.g., 18 saimniecības, p/n Ļihušina.
83. Belaja Ļipa, dibināta 1903.g., 8 saimniecības, p/n Veļikije Luk
84. Iljinazujeva, dibināta 1913.g., 19 saimniecības, p/n Veļikije Lu
85. Novoadamova, dibināta 1885.g., 80 saimniecības, p/n Usvjati.
86. Safjanova, dibināta 1885.g., 50 saimniecības, p/n Usvjati.
87. Grīva, dibināta 1885.g., 22 saimniecības, p/n Veļiža.
88. Grabļina, dibināta 1887.g., 15 saimniecības, p/n Iļjina.
89. Iļjina, dibināta 1887.g., 40 saimniecības, p/n Iļjina.
90. Sajā apkaimē izkaisītas apmēram 120 saimniecības.

Kopuma lēšot, toreizējā Ļeņingradas apgabalā latviešiem piederēja 2309 lauku saimniecības. Šaja apgabalā darbojās 27 latviešu skolas.

Smoļenskas apgabals
(pirms 1917. gada  Smoļenskas guberņa)

Smoļenskas apriņķis

92. Veļina, dibināta 1888.g., 93 saimniecības, p/n Katiņuspenskaja
93. Bašutki, dibināta 1896.g., p/n Katiņuspenskaja.
94. Zeļenki, dibināta 1899.g., 9 saimniecības, p/n Katiņuspenskaja
95. Karabanova, dibināta 1899.g., 11 saimniecības, dz. st. Ļelevinsk
96. Rakitina, dibināta 1894.g., 12 saimniecības.
97. Kaškurina, dibināta 1884.g., 63 saimniecības, p/n Žicici Baški
98. Nankoviči, dibināta 1912.g., 23 saimniecības, p/n Demidova.
99. Krasnijdvora, dibināta 1890.g., 5 saimniecības, p/n Kudrja.
100. Stariņi, dibināta 1891.g., 5 saimniecības, dz.st. Rudņa.
101. Krasinki, dibināta 1891.g., 7 saimniecības, dz.st. Rudņa.
102. Kostenki, dibināta 1886.g., 4 saimniecības, dz.st. Rudņa.
103. Stāji, 11 saimniecības, dz.st. Rudņa.
104. Žeglova, dibināta 1915.g., p/n Moščinka.
105. Gaļcova, dibināta 1903.g., 12 saimniecības, p/n Moščinka.
106. Petrozalužje, dibināta 1903.g., 8 saimniecības, p/n Moščinka.
107. Markati, dibināta 1903.g., p/n Moščinka.
108. Petrova, dibināta 1894.g., 6 saimniecības, p/n Moščinka.
109. Rakovrova, dibināta 1894.g., 4 saimniecības, p/n Moščinka.
110. Zaharina obreznaja, dibināta 1885.g., 13 saimniecības, p/n Moščinka
111. Kudrimova, dibināta 1900.g., 8 saimniecības, dz.st. Kurdimova.
112. Hatjanova, dibināta 1897.g., 10 saimniecības, dz.st. Kurdimova,
113. Truhonova, dibināta 1894.g., 6 saimniecības, dz.st. Kurdimova,
114. Sergejevka, dibināta 1913.g., 5 saimniecības, dz.st. Kurdimova.

Jarcevas apriņķis

115. Rostova, dibināta 1884.g., 31 saimniecība, p/n Ribševa.
116. Petrovka, dibināta 1903.g., 16 saimniecības, p/n Ribševa.
117. Mohina, dibināta 1886.g., 17 saimniecības, p/n Ribševa.
118. Gorecka, dibināta 1886.g., 7 saimniecības, p/n Ribševa.
119. Belkova, dibināta 1889.g., 6 saimniecības, p/n Ribševa.
120. Volkova, dibināta 1913.g., 16 saimniecības, p/n Rožnova.
121. Pirogova, dibināta 1900.g., 22 saimniecības, p/n Rožnova.
122.  Lukjanova, dibināta 1903.g., 10 saimniecības, dz.st. Kurdimova.
123. Gavrilova, dibināta 1894.g., 31 saimniecība.
124. Jūdina, dibināta 1886,g., 41 saimniecība, p/n Pogolka.
Milohova, dibināta 1909.g., 9 saimniecības, dz.st. Milohova.
Vorotišina, dibināta 1903.g., 19 saimniecības, dz.st. Jarceva.
Lisičina, dibināta 1896.g., 8 saimniecības, dz.st. Rožnova.
Stogova, dibināta 1905.g., 11 saimniecības, p/n Priļesskoje.
129. Borisova, dibināta 1913.g., 5 saimniecības, dz.st. Kurdimova.
130. 35 saimniecības izkaisītas deviņās grupas bez nosaukuma.

Belojas apriņķis

Medvedeva, dibināta 1896.g., 27 saimniecības, p/n Holmžirkovskoje. .     Gunderova, dibināta 1900.g., 9 saimniecības, p/n Verhovoje.
Maļinova, dibināta 1886.g., 8 saimniecības, p/n Seļišče
19 saimniecības apmetušas tris grupās bez nosaukuma.

Roslavļas apriņķis

Rogova, dibināta 1884.g., 43 saimniecības, p/n Stodoļišče.
Sorvirogova, dibināta 1886.g., 22 saimniecības, p/n Stodoļišče.
Semjonovka, dibināta 1910.g., 16 saimniecībasr p/n Kļuksova.
Sčotkina, dibināta 1913.g., 10 saimniecības, p/n Širkovskaja.
Šmaņina, dibināta 1912.g., 4 saimniecības, p/n Kostiri.
Hotejevka, 5 saimniecības, p/n Kostiri.

Jeļņas apriņķis

Izmailova, dibināta 1910.g., 14 saimniecības, p/n Ozerišče.
Ņikiforova, dibināta 1910.g., 14 saimniecības, p/n Ozerišče.
Gnezdilova, dibināta 1912.g., 10 saimniecības, dz.st. Pavļinova.
Jūdina, dibināta 1912.g., 6 saimniecības. ,
Marjina, dibināta 1913.g., 7 saimniecības, p/n Sludzjanoje.
Semjonova, dibināta 1912.g., 7 saimniecības, p/n Pavļinova.
Boltjutina, dibināta 1900.g., 6 saimniecības.

Vjazmas apriņkis

148. Trisvjati, dibināta 1896.g., 79 saimniecības, p/n Kozuļina.

Komūnas

152. Bezsonova, dibināta 1922.g. ,
Bednota, dibināta 1924.g.
Proletariats, dibināta 1924.g.
Batrak ("Iebūvietis"), dibināta 1924.g.
Stučka, dibināta 1924.g. .
Darbs, dibināta 1922.g.

Pavisam Smoļenskas guberņa latviešiem tolaik piederēja 918 zemnieku saimniecības.

Baltkrievija
Vitebskas apgabals

Ļeznas rajons

158. Matuševa, dibināta 1887.g., 41 saimniecība.
159. Kultjatina (Sļiznova), dibināta 1885.g.
160. Brežesova, dibināta 1882.g., 29 saimniecības.
161. Uņa, dibināta 1873.g., 22 saimniecības.
162. Gričonka, 18 saimniecības.
163. Buja, dibināta 1873.g., 22 saimniecības.
164. Glodņika, dibināta 1873.g., 41 saimniecība.
165. Gorbova, dibināta 1900.g., 25 saimniecības.
166. Borsejeva, dibināta 1903.g., 30 saimniecības.
167. Kamenka, 25 saimniecības.
168. Razumova, 35 saimniecības.
169. Marčutkova, 9 saimniecības.
170. Vagrotčina (Šļomki), dibināta 1885.g., 15 saimniecības.
171. Zaoļša, dibināta 1896.g., 10 saimniecības.
172. Poddubje, dibināta 1896.g., 10 saimniecības.
173. 112 saimniecības izkaisītas pa sīkām kolonijām bez oficiāla nosaukuma.

Visočānu rajons

174. Vidreja, dibināta 1871.g., 46 saimniecības.
175. Ramšina, dibināta 1874.g., 12 saimniecības.
176. Staseva, 12 saimniecības.
177. Ļašņeva, dibināta 1884.g., 9 saimniecības, p/n Krinki.
178. Ziļintšina, dibināta 1879.g., 7 saimniecības, p/n Krinki.
179. Zabolotje, dibināta 1874.g., 10 saimniecības, p/n Krinki.
180. Intemacionāle, dibināta 1925.g., 6 saimniecības.
181. Kosteva, 21 saimniecība.
182. Solovjova, 18 saimniecības.
183. 75 saimniecības izvietojušās sīkās grupās bez nosaukuma.

Vitebskas rajons

184. Sulceva, 32 saimniecības.
185. Manulka, dibināta 1872.g., 28 saimniecības.
186. Obuhova, dibināta 1884.g., 22 saimniecības.
187. Levantova, dibināta 1888.g., 22 saimniecības.
188. Luskanova, dibināta 1903.g., 8 saimniecības.
189. Hrapoviči, dibināta 1868.g., 10 saimniecības.

Gorodokas rajons

190. Paļminka, dibināta 1886.g., 34 saimniecības.
191. Baļesskaja, 6 saimniecības.
192. Artelis "Malije Staiki", dibināts 1924.g., 8 saimmecības.

Suružas rajons

193. Pudiķi, dibināta 1867.g., 61 saimniecība.

Mežinas rajons

194. Potašņa, 75 saimniecības.

Mogiļevas apgabals

Bihovas rajons

195. Gmdinovka, dibināta 1863.g., 130 saimniecības, p/n Bihova.

Čečevicu rajons

196. Honova, dibināta 1884.g., 32 saimniecības, p/n Čečeviči.

Lupolovas rajons

197. Latviešu Birzs, dibināta 1883.g., 43 saimniecības, p/n Lupolova.

Kļimoviču rajons

198. Gaļitčmiza, dibināta 1871.g., 100 saimniecības, p/n Miloslaviči.

Mogiļevas rajons

199. Voloki, dibināta 1898.g., 18 saimniecības.
200
. Krasnijdvora, dibināta 1908.g., 10 saimniecības.

Minskas apriņķis

201. Krasnova, dibināta 1882,g., 12 saimniecības, p/n Novoborisova.
202. Uperoviči, dibināta 1908.g., 11 saimniecības, p/n Novoborisova.

Bobruiskas apriņķis

203. Vjaterska, dibināta 1868.g., 79 saimniecības, p/n Rudobelka.
204. Hļebnaja Poļana, dibināta 1906,g., 25 saimniecības, p/n Rudobelka.

Gomeļas apriņkis

205. Vasiljevka, dibināta 1913.g., 13 saimniecības, p/n Ditloviči.
206. Jauna Radina, dibināta 1907.g., 25 saimniecības, p/n Kamarina.

Polockas apriņķis

207. Vaclava, dibināta 1888.g., 96 saimniecības, p/n Vaclava.
208. Beloja, dibināta 1860.g., 28 saimniecības, p/n Vorovuha.
209. Detovčina, dibināta 1884.g., 23 saimniecības, dz.st. Gorjam.
210. Pustoša, 8 saimniecības, dz.st. Polocka2.
211. Paderi, dibināta 1886.g., 26 saimniecības, Osvejas rajona p/n Paderi.
212. Vasiļki, Topori un Prihola, dibinātas 1877.g., 24 saminiecibas, p/n Marici.

Oršas apriņķis

213. Gruzdi, dibināta 1870.g., 19 saimniecības, p/n Boguševska.
214. Ganu Sinbora, 23 saimniecības.
215. Kolinā, 7 saimniecības.

Dažādās vietās nelielas saimniecību grupās bez nosaukuma atradās 94 saimniecības, bet pavisam Baltkrievijā bija 1890 latviešu lauku saimniecības.

Brjanskas guberņa

216. Baltijas atbalss, dibināta 1907.g., 59 saimniecības, p/n Tukovka.
217. Atvase, dibināta 191 l.g., 30 saimniecības, p/n Ļudinka Kļetņa
218. Gorbačova, dibināta 1898.g., 9 saimniecības, p/n Ļudinka Kļetņa
219. Djatkova, dibināta 1898.g., 14 saimniecības, p/n Djatkova.
220. Postuši, dibināta 1897.g., 12 saimniecības, p/n Zikejeva.

Ziemeļkaukāzs
Donas apvidus

221. Taurupe, dibināta 1876.g., apm. 45 saimniecības, dz.st. Stepnaja
222. Zvaigznīte, dibināta 1875.g., apm. 45 saimniecības, dz.st. Stepnaja
223. Zubova Balka, dibināta 1875.g., 23 saimniecības, dz.st. Albaši.
224. Blāzma, dibināta 1882.g., 25 saimniecības.
225. Kuļturka, dibināta 1924.g., 23 saimniecības.

Kubaņas apvidus

226. Lēģerieši, dibināta 1885.g,. 40 saimniecības, dz.st. Hutorskaja,
227. Tihoreckaja, Upmalieši, Berezana un citās sīkākās kolonijās bija apmēram 50 saimniecību, turklāt Soču un Suhumu apkaimē bija vēl apmēra 40 latviešu zemnieku saimniecības.

Baškīrija

228. Arhangele (Arhlatvieši), dibināta 1891.g., 432 saimniecības, Arhangeļskoje.
229. ArhangeleSkimka, 37 saimniecības, p/n Arhangeļskoje.
230. Grigorjevas viensētas, 6 saimniecības, p/n Arhangeļskoje.
231. Liepciems, 18 saimniecības, p/n Arhangeļskoje.
232. Nikolajevas viensētas, 15 saimniecības, p/n Arhangeļskoje.
233. Rodinskas viensētas, 8 saimniecības, p/n Arhangeļskoje.
234. Petropavlovskas viensētas, 11 saimniecības, p/n Arhangeļskoje.
235. Skimkas Kalniņa kolonija, dibināta 1888.g., 22 saimniecības, p/n Arhangeļskoje.
236. Ozolciems, dibināta 1897.g., 22 saimniecības, p/n Igļino.
237. Sevemije hutora, 12 saimniecības, p/n Igļino.
238. Austrumciems, dibināta 1883.g., 139 saimniecības, p/n Igļino.
239. Baltijciems, dibināta 1885.g., 49 saimniecības, p/n Igļino.
240. Simbirska, 51 saimniecība, p/n Igļino.
241. Novocvetajevka, 13 saimniecības, p/n Igļino.
242. Rīgas kolonija, dibināta 1900.g., 18 saimniecības, p/n Igļino.
243. Puķuciems, dibināta 1889.g., 40 saimniecības, p/n Igļino.
244. Levantasima, dibināta 1923.g., p/n Igļino.
245. Baložciems, dibināta 1885.g., 70 saimniecības, p/n Uluteļaka.
246. Jelohovskije hutora, 9 saimniecības, p/n Ulutelaka.
247. Novopodežinskije hutora, 5 saimniecības, p/n Uluteļaka.
248. Jegorzinskije hutora, 47 saimniecības, p/n Arhangeļskoje.
249. Benzovskije hutora, dibināta 1888.g., 15 saimniecības, p/n Arhangeļskoje.
250. Bankova kolonija, dibināta 1901.g., 16 saimniecības, Sterlitamakas apriņka
p/n Kalašovska.
251. Orehovas kolonija, dibināta 1901.g., 23 saimniecības, Belebejas apriņķa p/n Ziļderova
252. Bakaldina, dibināta 1901.g. (atdalīta no Arhlatviešiem), 204 saimniecības, p/n Bakaldino.

Pavisam Baškirijā bija 1372 latviešu lauku saimniecības, no kurām 90 izkaisitas pa dažādiem rajoniem.

Maskavas guberņa

253. Tompa, dibināta 1909.g., 28 saimniecības, Voskresenskas apriņķa p/n Petrovskas pagasts.
254. Pokrovska, dibināta 1910.g., 45 saimniedbas, Kļina apriņķa Soboļskas pagasts.
255. Latviešu viensētas, dibinātas 1908.g., 9 saimniecības, p/n Dorševa.
256. Komūna "Zemnieks", dibināta 1922.g., p/n Dolgoļdalje.

Severodvinskas guberņa

257. Maloma Oparina, dibināta 1909.g., 100 saimniecības, PermasKotlasa dz. st. Oparina.

Simbirskas (Uļjanovskas) guberņa

258. Trubčina, dibināta 1887.g.
259. Baltijas (Čakalnes) kolonija, dibināta 1875.g., 70 saimniecības, Sizraņas apriņķa Colovinskas pagasts.
260. Simirša, dibināta 1875.g., 18 saimniecības, Sizraņas apriņķa Staroračeiskas pagasts.
261. Valitčina, dibināta 1903.g., 18 saimniecības, Sizraņas apriņķa p/n Dvoŗjanska.

Saratovas guberņa

262. Aleksandrovas kolonija, dibināta 1887.g., 48 saimniecības, Voļskas apriņķa p/n Baranova.

Tveras guberņa

263. Ņemka, dibināta 1895,g., dz.st. Tvera.
264. Šadņikova, dibināta 1895.g., dz.st. Tvera.
265. Gordenka, dibināta 1894.g., dz.st. Ohvata.
266. Vozdviženka, dibināta 1885.g.
267. Brandta kolonija, dibināta 1885.g.

Kalugas guberņa

268. Daniševska kolonija, dibināta 1906.g., 41 saimniecība, p/n Djatčina.
269. Kukļeika, dibināta 1909.g. 12 saimniecības, p/n Malojarceva.

 Padomju Savienības Eiropas daļā atradās vel deviņas latviešu kolonijas ar 153 saimniecībām. Blakus tam 550 latviešu zemnieku saimniecības nelielās grupās bija izkaisītas dažādos mazapdzīvotos rajonos.

Sibīrija un Tālie Austrumi
Omskas apgabals

Krutinskas rajons

270. Rižkovas kolonija, dibināta 1802,g., 312 saimniecības (kopā cittautiešiem), p/n Krutinskoje.
271. Liepājas viensētas, dibinātas 1912.g., p/n Krutinskoje.
272. Kozuļina, dibināta 1883.g., p/n Krutinskoje.

Nazivajevkas rajons

273. Korotkova, dibināta 1898.g., 55 saimniecības, p/n Nazivajevskoje
274. Stankeviči, dibināta 1896.g., 26 saimniecības, p/n Nazivajevskoje
275. Baltijas kolonija, dibināta 1916.g., 6 saimniecības, p/n Nazivajevskoje
276. Aļinkova (Aļeksandrova), dibināta 1883.g., 50 saimniecības, p/n Nazivajevskoje, dz.st. "45. razjezd".                                     |

Kormilovkas rajons

277. Saltikova, dibināta 1896.g., 63 saimniecības, dz.st. Korņilovka.
278. Latiševa, dibināta 1893.g., 52 saimniecības, dz.st. Korņilovka.
279. Artelis "Ravenstvo", dibināts 1928.g.
280. Semjonova, dibināta 1906.g., 100 saimniecības, dz.st. Korņilovka 

Kalačinskas rajons
 

281. Vecrīgas kolonija, dibināta 1860.g., 82 saimniecības, p/n Kalačinska,
282. Jermolajevka, dibināta 1886.g., 41 saimniecība, p/n Kalačinska,
283. Elizabetes kolonija (Sādža Pļetņova), dibināta 1896.g., 149 saimn., p/n Kalačinska.      
284. Kovaļeva, dibināta 1864.g., 36 saimniecības, dz.st. Koloņija.
285. Garie hutori, 10 saimniecības.

Krestinskas rajons

286. Marinovka, dibināta 1896.g., 53 saimniecības, dz.st. Kalačinska,

Ļubļinas rajons

287. Kurzemes komūna, dibināta 1920.g., p/n Marinovka.
288. Vladimirovka, dibināta 1856.g., 53 saimniecības, dz.st. Dragunskaļa,
289. Artelis "Primer", dibināts 1929.g.

Ačairas rajons

290. Artelis "Objediņeņije", dibināts 1920.g.

Taras apriņkis
Jekateriņinas rajons

291. Vidzemes kolonija, dibināta 1908.g., 15 saimniecības, p/n Jekateriņinskoje. Visas ši rajona latviešu kolonijas un ciemus apkalpoja viena pasta nodaļa.
292. Meževaja, dibināta 1907,g., 26 saimniecības.
293. Kurzemes kolonija, dibināta 1896.g., 48 saimniecības.
294. Dubovka (Ozolciems), dibināta 1897.g., 31 saimniecība.
295. Sirbašina, dibināta 1907.g., 37 saimniecības.
296. Brivate, dibināta 1898.g., 16 saimniecības.
297. Labā Kutisa, dibināta 1897.g., 17 saimniecības.
298. Kreisā Kutisa, dibināta 1907.g., 6 saimniecības.
299. Pskovskaja, dibināta 1911.g., 5 saimniecības.
300. Gorelova, dibināta 1921.g., 3 saimniecības.
301. Roždestvenska, dibināta 1908.g., 5 saimniecības.
302. Sosnovska (Gorodovka), dibināta 1902.g., 7 saimniecības.
303. Augšbebri, dibināta 1903.g., 58 saimniecības.
304. Lejasbebri, dibināta 1906.g., 18 saimniecības.

Znamenskas rajons

305. Bogdanova, dibināta 1885.g., 23 saimniecības, visas šī rajona latviešu kolonijas apkalpoja Znamenskas pasta nodaļa.
306. Mitavskaja (Jelgavas kolonija), dibināta 1898.g., 16 saimniecības.
307. Ķikses kolonija, dibināta 1896.g., 19 saimniecības.
308. Kukses kolonija, dibināta 1906,g., 19 saimniecības.

Bijskas apriņķis

309. Siņuhi, dibināta 1909.g., 30 saimniecības.

Kuzņeckas apriņkis

310. Latiševka, dibināta 1900.g., 30 saimniecības, p/n Ščeglovska.

Krasnojarskas novads

Ujaras rajons

311. Kamenska - Gornavka, dibināta 1896.g., 110 saimniecības. Visas šī rajona latviešu kolonijas apkalpoja Ujāru pasta nodaļa.
312. Borisova, dibināta 1903.g., 188 saimniecības.
313. Taimenskas (Tomņinskas) kolonija, dibināta 1907.g., 106 saimniecības.
314. Ribkova - Samopravņa, dibināta 1910.g., 50 saimniecības.
315. Panovka, 23 saimniecības.
316. Balaja (starp krieviem), dibināta 1907.g., 14 latviešu saimniecības.
317. Suhonoja, dibināta 1896.g., 156 saimniecības.

Perovskas rajons

318. Imbežas kolonija, dibināta 1904.g., 61 saimniecība, p/n Perovskojo
319. Krestjanskaja, dibināta 1908.g., 11 saimniecības, p/n Perovskojo
320. Ostrovskas kolonija, dibināta 1901.g., 43 saimniecības. Visas šī rajona latviešu kolonijas apkalpoja Šaļinskojes pasta nodaļa.
321. Grjaznaja Kirza (Duļķainā Kirza), dibināta 1908.g., 15 saimniecības.
322. Lejassineru kolonija, dibināta 1909.g., 13 saimniecības.
323. Otradnija, dibināta 1910.g., 9 saimniecības
324. Sarzibeja, dibināta 1910.g., 32 saimniecības. Boļšaja Murtas rajons
325. Baranovka, dibināta 1908.g., 15 saimniecības, p/n Boļšaja Murta.               Novoselovskas rajons
326. Aleksandrovka, dibināta 1900.g., 72 saimniecības, p/n Novoselovo.
327. Vitebskas kolonija, dibināta 1900.g., 115 saimniecības, p/nNovoselovo
328. Krasnojarskas viensētas (hutora), dibināta 1909.g., 72 saimniecības, p/n Krasnojarska.

Minusinskas rajons

329. Maļinovka, dibināta 1900.g., 30 saimniecības, p/n Abakana.
330. Kraslavas kolonija (Kraslovka), dibināta 1899.g., 130 saimniecības, p/n Abakana
331. Algaštiptas kolonija, dibināta 1900.g., 120 saimniecības,
332. Mihailovka, 27 saimniecības.  
333. Ustjtatarka, 20 saimniecības.
334. Stroganova, 30 saimniecības.

Karatuzas rajons

335. Lejas Bulāna (Lejas Bulanka), dibināta 1854.g., 253 saimniecības, p/n Karatuza.
336. Volkovi hutora, dibināta 1900.g., 60 saimniecības, p/n Karatuza.

Kanskas apriņķis

337. Lejasļebedevas kolonija, dibināta 1909.g., 30 saimniecības, p/n Troickozaozerskoje.

Amūras apvidus

338. Aizupes kolonija, dibināta 1907.g., 30 saimniecības, p/n Ovsjanka,
339. Vidussalas kolonija, dibināta 1907.g., 10 saimmecibas, p/n Ovsjanka.
340. Baltija, dibināta 1907.g., 36 saimniecības, p/n Ovsjanka.

Vladivostokas apvidus

341. Latvija, dibināta 1909.g., 15 saimniecības.
342. Hutori, dibināta 1909.g., 10 saimniecības
343. Andrejeva, dibināta 1907.g., 12 saimniecības, Imanas apriņķa Novopokrovskas pagasts.

Tomskas apgabals

Krivošejinas rajons

344. Mališevka, 60 saimniecības.
345. Maļinovka, 66 saimniecības.
346. Mazā Muroma, 20 saimniecības.
347. Spuļovka, 15 saimniecības.
348. Romanovka, 17 saimniecības.
349. Nikolajeva, 77 saimniecības.

Bez šīm vēl apmēram 50 latviešu zemnieku saimniecības atradās sīkākās grupās vai krievu ciemos.

Novokuskovas rajons

350. Kaibinka, dibināta 1898.g., 60 saimniecības, p/n Novokuskova. Šī pati nodaļa apkalpoja arī parējās latviešu kolonijas.
351. Jaunaļeksejeva, dibināta 1908.g., 33 saimniecības.
352. Augškužerbaka, dibināta 1905.g., 30 saimniecības.
353. Gorskija, 20 saimniecības.

Taigas rajons

354. Drozdova, dibināta 1903.g., 44 saimniecības. Šo un arī pārējās latviešu kolonijas apkalpoja Taigas pasta nodaļa.
355. Ustjborodavska, dibināta 1903.g., 18 saimniecības.
356. Vidustālovka, dibināta 1903.g., 16 saimniecības.
357. Gorevska, 12 saimniecības.
358. Bobrovka, 12 saimniecības.

Severotomskas rajons

359. Mihailovka, 50 saimniecības.
360. Prudkova, 10 saimniecības.
361. Rēzeknes kolonija (Režica), 30 saimniecības.

Voronovkas rajons   

362. Verhburtomka, 27 saimniecības.
363. Borzunovka, 14 saimniecības.
364. Koroļovka, 12 saimniecības.       

Molčanovas rajons   

365. Petropavlovska, 20 saimniecības.

Bolotinskas rajons

366. Severnije latišskije hutora, 30 saimniecības.                 ' ;
367. Malolukini, 30 saimniecības.

Sudženskas rajons

368. Latviešu viensētas (Latišskije hutora), 13 saimniecības.

Jurginskas rajons

369. Vlaskova, 34 saimniecības.

Kolarovskas rajons

370. Maloberežņackaja, 23 saimniecības. Bez šīm kolonijām un ciemiem Tomskas apgabalā vēl atradās apmēram 100 latviešu zemnieku saimniecību.


Šajā Interneta vietnē iekļauto materiālu lietošana paredzēta informatīviem un izglītības mērķiem.
Materiālu nelicenzēta izmantošana komerciālos nolūkos nav atļauta. Citējot, obligātas atsauces uz pirmavotiem.


Uz: Lejas Bulāna
      Gulags_lv
      Noziegumi pret cilvēci