Uz sākumlapu   Home


Maskavā dzimusī latviete apgūst dzimto valodu, māca to tautiešiem Sibīrijā un par visu uzraksta grāmatu

Zinot, ka viņa tiks fotografēta, Tamāra Heidemane ierosina: vai tas nevarētu būt līdzās ūdenssūknim Raiņa bulvārī iepretim Centrālajai stacijai. Tam apkārt tādas cakotas metāla mežģīnes, — viņa jūsmo, bet es domāju — kas par jocīgu iegribu?

Intervijas dienā Tamāra nav īsti vesela, tāpēc mēs runājam un fotografējamies kafejnīcā. Līdz pumpim tomēr aizejam. Uzzinu, tam Tamāras dzīvē ir svarīga loma: Baškīrijas latvietes un bēgļu gaitās Krievijā aizklīduša latvieša desmitgadīgā meita pēc kara pirmoreiz atbrauc uz Latviju. Izkāpjot no vilciena, viņai aizraujas elpa. Mājas nav sagrautas, un cilvēki nav noskranduši un depresīvi. Bet tālāk, ielas malā, slejas mazs, funkcionāls mākslas darbs! Šis sūknis vienmēr viņai ir simbolizējis atgriešanos.

Dēla pēdās

Par ceļu uz mājām ir arī Tamāras grāmata Pamātes klēpī Sibīrijā, ko nupat izdevis apgāds Likteņstāsti un kuras atvēršanas svētki būs rīt. Deviņdesmitajos gados Krievijā rakstītās dienasgrāmatas fragmenti kombinēti ar bērnības atmiņām. Par tēvu, kas nošauts 1938.gada represijās. Par māti, kas meitai ilgus gadus stāstījusi, ka tēvs aizgājis karā. Par tēva māti, ko Tamāra redzējusi vienu reizi: meitenes pirms Latvijas apciemojuma laikā satiktā mazā vecenīte nometusies viņas priekšā ceros, raudājusi un, saņemdama viņas rokas, kaut ko dedzīgi lūgusi. Tamāra latviešu valodu toreiz vēl nav mācējusi, un večiņa, to apjauzdama, raudājusi vēl vairāk.

Labu laiku pēc pārcelšanās uz Latviju, 1990.gadā, Tamāra labprātīgi atgriezās Krievijā, — lai mācītu tagad jau labi apgūto dzimto valodu (pirmie vārdi bijuši «pati» un «tējkanna»!) Sibīrijas latviešiem Krasnojarskā un Lejas Bulānā. Precizitātei jāsaka, jau gadu pirms tam Bulānā kopā ar otru tādu pašu entuziastu Juri Zalānu bija strādājis viņas dēls Arnis.

Šis darbs devis piepildījumu viņas dzīvei, bet arī uzplēsis brūces. Pusmūža sieviete Bulānā nokristīta. Tagad jau mirušās ciema «ceremoniju vadītājas» Ciņu Paulīnes dotajai svētībai Tamāra ticējusi tikpat, cik ordinēta mācītāja rokai. Tādu skaistumu, kāds Sajānu nogāzēs valdījis ziemā, viņa pirms tam nav redzējusi, taču spartiskie dzīves apstākļi likuši atcerēties Krievijā pavadīto bērnību. Divas stundas pie veikala gaidot maizi, negribot atmiņā nākuši pēdējie kara gadi, Smoļenskas apgabalā. Septiņgadīgs bērns tiek modināts piecos no rīta, lai, izstāvot garu rindu, pārnestu ģimenes izdzīvošanas tiesu...

Jau 1858.gadā dibinātās Bulānas iemītnieki, kas, salīdzinot ar Krasnojarskā dzīvojošajiem pirms un pēckara represiju atdzītajiem tautiešiem, ir mazāk pārkrievojušies, ir pieraduši pie vienkāršā dzīvesveida un uz Latviju braukt neraujas. Tamāra piemin nesen šurp pārcēlušās Melbāržu Ingu, Gūtmaņu Veru un Kalniņu Ļenu (ģenitīvā locītie uzvārdi pa bulāniešu modei tiek izrunāti pirms vārda!) — skatoties, kā viņas iedzīvojas Latvijā, velkot paralēles ar sevi.

Kompromisa grāmata

Dzīvojot Bulānā (Tamāra tur vēlreiz atgriezusies 1997. un 1998.gadā), viņa veikusi vēsturnieces cienīgu pētījumu. «Strādāt un nepainteresēties, kas ir šis ciems, nebija iespējams,» viņa saka. Pirms Pamātes klēpī Sibīrijā tapis cits manuskripts — biezs, akadēmisks. Arhīva dokumenti, atmiņas, — viss stingri sistematizēts: ticība, izglītība, represijas. «No Minusinskas un Krasnojarskas arhīviem burts burtā izrakstīju lietas par XX gs. 20. — 30.gadu pirmajām represijām, par 40 ģimenēm. Toreiz es to vēl varēju — man bija sarkanā padomju pase. Darīju daudz ko tādu, ko neviens nebija uzdrošinājies. Pierunāju Bulānas tantiņas rakstīt pieprasījumu VDK un prokuratūrai, kas varēja pateikt, kur pazuduši cilvēki 1937.gadā. Represēto bulāniešu sarakstu, ko bija sācis rakstīt mans dēls Arnis, no 62 papildināju gandrīz divtik. Atbildes bija bez meliem. Domāju: Krievijā taču atkal visu ko var «aizslēgt», un Bulānas māmuļas nekad to ,neuzzinās. viņas sacīja: «Bet kas mums  par to būs» Bailes, bailes… Asinīs, zemapziņā iesēdušās ļoti dziļi.  Apzināju viņu likteņus, aizpildīju arhīva aptaujas lapas, kas man bija iedotas Spīdolas fondā.» 

Apgāda Likteņstāsti vadītāja Anita Mellupe, izlasot Tamāras ražojumu, nolaidusi rokas: to taču nepirks, tomēr ir izteikusi apbrīnu — kas tas par traku sievišķi, kurš spējis to visu izpētīt! Tad radusies doma par kompromisu. Tas, ka grāmatas tapšanā Lejas Bulānas baznīcas 115. jubilejas gadā līdzekļus ieguldījusi arī Amerikas latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca un divi individuāli aizokeāna ziedotāji, pēc Tamāras domām, ir simboliski: «Caur savu mīlestību uz Bulānu centos apvienot latviešus visā pasaulē. Domāju, tas ir izdevies.»

Ieva Puķe.
Diena, 2001. gada 7. novembris.


Šajā Interneta vietnē iekļauto materiālu lietošana paredzēta informatīviem un izglītības mērķiem.
Materiālu nelicenzēta izmantošana komerciālos nolūkos nav atļauta. Citējot, obligātas atsauces uz pirmavotiem.


Uz: Lejas Bulāna
      Gulags_lv
      Noziegumi pret cilvēci