Augšbebri 

dibināšanas gads: 1898
Omskas apgabals 

                Latviešu diasporas izpēte kā pretpadomju darbība 
   
                     Ekspedīcija 1978.g. jūnijā
Šī lapa nav pabeigta. (Pat ne īsti sākta.)  Šeit tiks ievietoti daudzi iegūtie materiāli par Augšbebriem 70-tajos gados.

Pagaidām tikai dažas Jāņu bildes. 
Ir 1978.g. 23. jūnijs. 





 

 

  

Atpakaļ uz " Latviešu diasporas izpēte kā pretpadomju darbība"