Austrumciems

dibināšanas gads: 1883
Baškīrija 

  Latviešu diasporas izpēte kā noziedzīga pretpadomju darbība 
       Velobrauciens Rīga - Vladivostoka 1975.g. 11.jūnijā

Jānis Eglītis

Šī lapa nav pabeigta. Šeit ievietotā informācijā vēl tiks papildināta ar citiem materiāliem

Pavisam Baškirijā bija 1372 latviešu lauku saimniecības, no kurām 90 izkaisitas pa dažādiem rajoniem.

Austrumciems tika dibināts 1883.gadā. Šķiltera grāmatā lasāmie dati uzrāda šeit 139 saimniecības. Tas bija plaukstošs latviešu ciems līdz 1937. gadam. Genocīds Austrumciemu skāra īpaši spēcīgi un tas vairs nekad neatguvās kā latviešu ciems.

Mēs šeit sastapām Jāni Eglīti, vienīgo latviešu vīrieti un dažas gados vecas latviešu sievas.

Jānis Eglītis, nebīstoties no represijām, atsūtīja mums 1937. gada genocīdā nonāvēto Austrumciema latviešu sarakstu. Viņa iecere - uzrakstīt Austrumciema vēsturi gan, liekas, nebūs realizējusies.

Jānis Eglītis rakstīja: "Ir pagājuši jau gandrīz 40 gadi, kopš neesmu rakstījis latviski. Tādēļ man nākas gandrīz ik otrā burta domāt kā to rakstīt. Lasīt gan varu bez jebkādām grūtībām." 

1937.gada genocīdā uz nonāvēšanu aizvesto Austrumciema iedzīvotāju saraksts

  

Atpakaļ uz " Latviešu diasporas izpēte kā pretpadomju darbība"