Latvijas Politiski Represēto Apvienība
Latvian Association of Victims of Political Repression
 

Šīs web-vietas uzsākšana un uzturēšana Pasaules Datortīklā sākās 1997. gadā un bija iespējama, pateicoties LATNET atbalstam.


Latvijas Politiski Represēto Apvienības materiāli
a)Aicinājums sabiedrībai Latvijā un ārzemēs komunistiskā terora upuru piemiņas dienā 1998.g. 14. junijā. (latviski)
b)ONLY WITH TRUE KNOWLEDGE OF THE PAST CAN ONE CONFIDENTLY FACE THE FUTURE (angliski)
c) Aicinājums personām. kas sadarbojušās ar okupantiem.
d) Aicinājums Latvijas jaunatnei.
e) Aicinājums atjaunot Latvijas Republikas ordeni - Atzinības Krustu.
f) Aicinājums konsekventi ievērot Saeimas pieņemto deklarāciju par Latvijas okupāciju
g) Rezolūcija par Latvijas Republikas teritorijas nedalāmību.
h) Rezolūcija par īpašuma tiesībām uz Latvijas zemi.
i)  Aicinājums Saeimai likumīgi nodrošināt iespēju politiski represētām personām atgriezties mājokļos, no kuriem viņi padzīti represiju rezultātā.
j)  LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO APVIENĪBAS STATŪTI
Latvijas Politiski Represēto Apvienības Video Dokumentācijas Centrs

GODA TIESAS NOLIKUMS


Latvijas Politiski represēto apvienības paziņojums 2000.gada 14.jūnijā pieminot komunistiskā terora upurus.

LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO APVIENĪBAS AICINĀJUMS KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENĀ 2001. GADA 25. MARTĀ.

Latvijas politiski represēto personu 1.salidojuma dalībnieku aicinājums

LPRA  10., 11. un 12. konferenču materiāli

Latvijas Politiski represēto apvienības 15.konferencē


Administratīvā kārtā represētās personas Kur saņemt informāciju
 Informācijas sistēmā uzkrātas ziņas:
      par 1941.gada jūnijā, 1949.gada martā un citos komunistiskā režīma gados administratīvā kārtā izsūtītām personām, izsūtījumā pavadīto laiku;
   1949.gada 25.martā administratīvā kārtā izsūtāmo “kulaku” saraksti.
No saita: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Kā aprēķina pensiju represētajiem

Ministru prezidents un valdības pārstāvji tiekas ar politiski represētajiem
Lai apzinātu un konkrēti risinātu totalitārisma represijās cietušo cilvēku problēmas, Ministru prezidents Einars Repše, labklājības ministre Dagnija Staķe, satiksmes ministrs Roberts Zīle un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Ivars Gaters  27. martā (2003), tikās ar Politiski represēto apvienības priekšsēdētāju, Saeimas deputātu Pēteri Simsonu, Politiski represēto apvienības valdes priekšsēdētāju Gunāru Resno un fonda “Sibīrijas bērni” direktoru Gunāru Tomu. Tikšanās laikā tika pārrunātas politiski represēto iedzīvotāju medicīniskās aprūpes un pensiju lietas, īpašumu kompensācijas un sertifikātu apmaksas jautājumi un vairākas citas, lielākoties, sociāla rakstura problēmas...

Politiski represētie jūtas aizmirsti
Katru gadu martā, kad sāk ziedēt sniegpulkstenītes, kad saule mežmalās kausē pēdējo sniegu, ir cilvēki, kuru sirdīs no jauna uzviļņo sena sāpe. 16. martā Saldū uz gadskārtējo konferenci pulcējās apmēram 40 Saldus nodaļas biedru (pavisam viņu esot 246). Acīmredzot, zinot, ka gadu no gada valsts un nereti arī vietējo pašvaldību attieksme pret šiem cilvēkiem ir, maigi izsakoties, vienaldzīga...

Aicina neaizmirst vēsturi
Latvijas Politiski represēto apvienība pie Kongresu nama Rīgā rīkoja sapulci, veltītu Molotova–Ribentropa pakta 65. gadadienas atcerei.

Šaubās par PSRS okupācijas radīto zaudējumu izvērtēšanas komisijas kompetenci
 

home