Represijas pārdzīvojušo liecības video ierakstos 
Bijušā Intas ieslodzītā Alfrēda Geidāna stāstījums
Alfrēds Geidāns - pretošanās dalībnieks, organizējis nelegālā žurnāla " Mazais Latvis" izdošanu

Materiāli iegūti ekspedīcijās uz Intu un Vorkutu 1989 un 1990. gados

Video 3:07

Audio

 

 

 

Tundra Intas apkārtnē

Intas upe

Ieslodzīto kapsēta Vorkutā Vorkuta
Inta kartē Vorkuta kartē

Skaņa un attēli no videofilmas "Inta - Vorkuta", kura caur Latviešu Videokrātuvi 1990.g.  tika izplatīta . ASV un Kanādas latviešu
sabiedrībā. Fragmenti no tās tikuši iekļauti arī vairākos Latvijas TV raidijumos.  Filmu paredzēts pārstrādāt no jauna.


uz: vietnes sākumlapu
uz: Pārdzīvojušo liecības video ierakstos