Represijas pārdzīvojušo liecības video ierakstos 
Jēkabs Graudiņš, apcietināts 1941. gadā, ieslodzīts Vjatlagā un Karagandā 

 

Videofilma raidīta TV raidījumu ciklā  "Sibīrijas Kanāls"

 Videofilma
ar J. Graudiņa
stāstījumu.
Video 29:58

 

 

Jēkabs Graudiņš ar dienesta biedriem 
Latvijas armijā
Jēkabs Graudiņš ieraksta laikā 1996.g. 28. augustā

uz: vietnes sākumlapu
uz: Pārdzīvojušo liecības  video ierakstos