Represijas pārdzīvojušo liecības  video ierakstos 
Anēlija Ungure, dzim. Augustāne.
Ieslodzīta Usoļlagā

 

 

Audio

 

 Video
1: 54


uz: vietnes sākumlapu
uz: Pārdzīvojušo liecības video ierakstos