Represijas pārdzīvojušo liecības video ierakstos 
Antonīna Brasla,
pretošanās kustības dalībniece

Video 5:04 Atgriešanās Latvijā

Audio


Video 1:25  NKVD briesmu darbi 1941.g.Rēzeknē

Izdevniecība Sol Vita
Karš, par kuru klusēja 2

Attēls
Vēsturisks stāstījums. Grāmatas "Karš, par kuru klusēja, II" pirmajā rakstā "Nacionālo partizānu kaujas (1944-1955)" sniegti paskaidrojumi un papildinājumi pirmajā grāmatā uzrakstītajam. Partizānu 16 galveno kauju konspektīvs apraksts koncentrēts vienuviet ar šo kauju atrašanās vietām, kas norādītas Latvijas kartē pēc tā laika administratīvā iedalījuma, pirmajā grāmatā tas netika izdarīts. Šādā redakcijā kauju aprakstus varētu izmantot pat kā mācību līdzekli. Pēc profesora H.Stroda iznākušās grāmatas "Nacionālo partizānu karš 1944.-1956." autoram bija iespējams aprakstīt Stampaku kauju arī no okupācijas karaspēka viedokļa. Šinī grāmatā Stampaku kaujas shēmā iezīmēta Šķilbēnu ciemata atrašanās vieta, no kuras pulka komandieris Kuzņecovs vadīja uzbrukumu Stampaku partizānu bāzei, pats atrazdamies 15 km attālumā no kaujas objekta. Par sakarniekiem tika plānots izmantot raitniekus. Vai tā nav Budjonija laika cienīga kaujas taktika? Tas lieku reizi pierāda, ka armijas daļas šajā kaujā cietušas tik lielus zaudējumus. Pēckara laika varas orgānu izvērstais terors pret latviešu iedzīvotājiem dokumentāli un konspektīvi aprakstīts grāmatas 2.daļā. Apraksts sniegts ar autora attiecīgiem komentāriem. Jēkaba Bīskapa "meža brāļa" gaitās piedzīvotais parāda Latvijas patriota nostāju tautas liktenīgajos izšķiršanas brīžos un tas atspoguļots garajā stāstā "Nāves eņģeļa pieskāriens". Šim stāstam pēc būtības tāpat varētu dot nosaukumu - "Arī viens ir karotājs". Interesanti atzīmēt, ka pirms desmit gadiem autors pazina Jēkabu Bīskapu, toreiz vēl nezinādams par viņa dzīves gaitām kara un pēckara laikā. 

Grāmatā apraksta veidā sniegts tagadējās Rēzeknes sabiedriskās darbinieces Antonijas Braslas dzīves stāsts. To raksturo pārciestās grūtības, pazemojumi un pat izjūtas, kas bija jāpārdzīvo Latvijas patriotei ilglaicīgajā okupācijas periodā. Antonija Brasla tagad velta savu dzīvi un darbu atjaunotās Latvijas augšupejai.

No vietnes Jāņa Rozes grāmatnīca

uz: vietnes sākumlapu
uz: Pārdzīvojušo liecības video ierakstos