Represijas pārdzīvojušo liecības video ierakstos 
Leģendārā partizāne Mikelina Supe, kas mežā pavadījusi 9 gadus

 

Video
10:13

Arests un tiesa

 

Šis ir fragments no 1,2 st. garā M. Supes stāstījuma 

M. Supe Vorkutā

Vorkuta un brīvlaistie Vorkutas latvieši 50-to gadu beigās. Foto no M. Supes albuma. 

uz: vietnes sākumlapu
uz: Pārdzīvojušo liecības video ierakstos