Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 
Dāvinājums ar vēstures traģisko mācību
Par organizācijas “Daugavas vanagi” dāvinājumu - grāmatu “Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā. 1940—1990” Iekšlietu ministrijai.

Pirms diviem gadiem, 2000. gada sākumā, ar ārzemju latviešu organizācijas “Daugavas vanagi” gādību tika izdots rakstu krājums “Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā. 1940—1990”. To palīdzēja sagatavot iespiešanai Latvijā grāmatu apgāds “Memento” Zviedrijā. Izdevuma redaktors ir Kanādā dzīvojošais Dr. hist. h. c. Tadeušs Puisāns, bet projekta koordinators — tautietis no Ziemeļamerikas Jānis Mežaks. Grāmatā ir vairāk nekā 50 rakstu un nozīmīgu vēsturisku dokumentu publicējumu. Autori ir gan Latvijā, gan svešatnē dzīvojoši vēsturnieki, politiķi un publicisti.

Organizācijas “Daugavas vanagi” centrālajai valdei atvēlot diezgan prāvus līdzekļus, šis vēstures liecību apkopojums jau ir pasniegts daudzām Latvijas skolām un bibliotēkām. Bet vakar, 11. aprīlī, desmit šīs grāmatas eksemplāri tika nodoti arī iekšlietu ministram Marekam Segliņam.

Tadeušs Puisāns, dāvinot grāmatas Iekšlietu ministrijas darbiniekiem, īpaši uzsvēra to, ka mums pārliecinoši jāatspēko visi tie bezkaunīgie apmelojumi un vēstures faktu viltojumi, kas nāk no Maskavas puses. Un arī Rietumos vajadzētu izprast mūsu vēsturisko situāciju. Tālab šis rakstu un dokumentu krājums tuvākajā laikā tiks izdots arī angļu valodā. Bet tikko angļu valodā nākusi klajā Tadeuša Puisāna grāmata “The Emerging Nation” (“Atdzimusī nācija”).

“Daugavas vanagu” centrālās valdes pārstāvniecības Latvijā vadītājs Valdis Jānis Kursietis sacīja, ka šīs organizācijas virsuzdevums aizvien būs, cik vien iespējams, plašāk informēt sabiedrību gan Latvijā, gan citur visā pasaulē par okupācijas varu pastrādātajām neģēlībām Latvijā. Šādas grāmatas, uzsvēra V.J.Kursietis, rada cerības, ka nekad nekas tāds vairs neatkārtosies — kā pagājušā gadsimta četrdesmito gadu sākumā.

Iekšlietu ministrs savukārt, pateicību izsakot, bilda, ka jo sevišķi policistiem un citiem iekšlietu sistēmas darbiniekiem ir svarīgi zināt visu par to, kas noticis nesenajā pagātnē.

Mintauts Ducmanis

Latvijas Vēstnesis, 12.04.2002  Nr. 56 (2631) 

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home