Šis uzziņu krājums - CD-ROM disks tika izveidots 2001. gadā. Tagad Internets ir kļuvis pietiekoši izplatīts un sasniedzams un tādēļ vairs nav nepieciešamības strādāt pie jauniegūtās informācijas ievietošanas diskā. Disks tika izgatavots un izplatīts 1500 eksemplāros. Kopš 2004. gada diska saturs netiek atjaunots. 
Diskā iekļautie materiāli un jaunieguvumi atrodami Interneta vietnē
http://vip.latnet.lv/lpra


 Latvijā pirmais interaktīvais uzziņu krājums
par noziegumiem pret cilvēci, latviešu tautu, valsti un nāciju

Martirologa projekts
Gulaga nometnes un deportācijas pārdzīvojušo liecības

Šajā 1941. gada 14. jūnija notikumu sešdesmitgadei veltītā kompaktdiskā ievietoti 3,5 stundas audio un 5 stundas video ieraksti ar Gulaga nometnes un deportācijas pārdzīvojušo liecībām un filmām un 500 raksti un dokumenti.

Kompaktdiska audio – video daļā pārdzīvojušo stāstījumi par Padomju Gulaga nometnēm Intā, Vorkutā, Abezā, Soļikamskā, Karagandā, daudzās vietās Sibīrijā un pat (!) Mongolijā, par  deportācijām uz Jeņisejas krastiem aiz Polārā loka no Igarkas līdz pat ietekai Ledus Okeānā. Unikālas liecības par spīdzināšanām Rīgas Centrālcietumā un Rēzeknē 1941.g. jūnijā. Dokumentārfilma “Ekspedīcija Vjatlags-Usoļlags”

Teksta daļā raksti un dokumenti, kas izvietoti arī Internetā web-vietā http://vip.latnet.lv/lpra, sakārtoti šādās nodaļās: Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs; Latvijas politiski represēto apvienība; Valsts Prezidents. Saeima; Ekspedīcijas uz Gulaga nometnēm; Liecības, atmiņas; Nāves nometņu grupa Vjatlags; Holokausts Latvijā; Genocīda tematika presē;  Vēstules. Diskusijas; Atceres pasākumi un piemiņas zīmes; Krievijas etnisko latviešu iznīcināšana; Deklarācijas, konvencijas; Konferences; Dokumenti; Grāmatas; Reliģiskie un filosofiskie aspekti; Norādes uz web-vietām par noziegumiem pret cilvēci citās valstīs.

Šis kompaktdisks ir pati sākuma daļa no lielāka projekta, kas paredz darīt plaši pieejamas vergu un nāves nometnes un deportācijas pārdzīvojušo liecības, ievietojot tās mūsdienīgos informācijas nesējos. 

 
Martirologa projekts tālākā perspektīvā paredz:

       Strauji attīstoties informācijas tehnoloģijām, neviena cilvēku aktivitātes sfēra vairs nav iedomājama bez modernajām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Šī CD-ROM diska paredzamā mērķauditorija aptvers Latvijas bibliotēku tīklu un disks tiks piedāvāts izmatošanai Latvijas izglītības iestādēm. Tā tiražēšana un izplatīšana būs atkarīga no eventuāliem ienākušiem līdzekļiem. 

 CD-ROM disks piemērots tikai PC datoriem ar OS Windows (vismaz Windows98)

Projekta atbalstītāji Publicitāte attiecībā uz CD-ROM disku Saturs