Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 

Par asinīm slacīto “draudzību”

Savstarpējos apsveikumos Josifs Staļins, Ādolfs Hitlers, Joahims fon Ribentrops

1939. gada 21. decembrī Vissavienības komunistiskās (boļševiku) partijas ģenerālsekretārs Josifs Staļins svinēja savu 60 gadu jubileju. Jubilejas dienās VK(b)P centrālorgāns “Pravda” pievērsa lielu uzmanību “mīļotā Staļina” jubilejai, publicējot arī pasaules valstu vadītāju apsveikumus un J.Staļina atbildes. Tādējādi 1939. gada 23. decembrī “Pravdā” publicēti Vācijas vadoņa Ādolfa Hitlera un ārlietu ministra Joahima fon Ribentropa apsveikumi, bet 25. decembrī — J.Staļina atbildes. Tās nebija formālas telegrammas, bet pauda nacistiskās Vācijas un komunistiskās Krievijas diktatūru — divu benžu — draudzību pēdējos mēnešos kopš 1939. gada 23. augustā noslēgtajiem līgumiem un to slepenajiem pielikumiem, kas nodeva Latviju sarkanajai impērijai.

Prof. Heinrihs Strods


Josifam Staļina kungam Maskavā

Sakarā ar Jūsu sešdesmito dzimšanas dienu, lūdzu Jūs pieņemt manus pašus sirsnīgākos apsveikumus. Ar tiem es apvienoju manus labākos novēlējumus, vēlu Jums personīgi labu veselību, kā arī laimīgu nākotni draudzīgajās Padomju Savienības republikās.

Ādolfs Hitlers


Vācijas valsts vadonim Ādolfam Hitleram Berlīnē

Lūdzu Jūs pieņemt manu pateicību par apsveikumiem un pateicību par Jūsu laba novēlējumiem Padomju Savienības tautām.

Josifs Staļins


Josifam Staļinam Maskavā

Atminoties vēsturiskās dienas Kremlī, kas radīja pamatu izšķirošajam pagriezienam starp mūsu lielajām tautām un reizē ar to izveidojot pamatu ilgstošai draudzībai mūsu starpā, lūdzu Jūs jūsu sešdesmitās dzimšanas dienas sakarā pieņemt manus vissiltākos apsveikumus.

Ārlietu ministrs Joahims fon Ribentrops


 Vācijas ārlietu ministram Joahimam fon Ribentropam
Berlīnē

Pateicos Jums, ministra kungs, par apsveikumiem Vācijas un Padomju Savienības tautu draudzībai, kura ir nostiprināta ar asinīm, ir visai pamatota pastāvēt ilgstoši un nesatricināmi.

Josifs Staļins


Latvijas Vēstnesis, 22.03.2002  Nr. 46 (2621) 

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home