Ebreju tautas traģēdija

Kas latviešiem ir 25.marts un 14.jūnijs ar sēru karogiem un traģiskām atmiņām, tas ebrejiem ir 4.jūlijs, kad pieminām šīs tautas genocīdu, un, ja komunisti un nacisti pret latviešiem vērsās lielākoties kā sociālu šķiru, tad ebrejus iznīcināja kā tautu. Vienalga, vecs vai jauns, sieviete vai bērns, bagāts vai nabags, pret iekārtu lojāls vai pat uzticīgs tai, bet pietika ar to, ka tu esi ebrejs.

Komunisti gan to darīja, slēpjoties aiz citiem ieganstiem, un, Staļinam esot pie dzīvības, nepaguva šo genocīdu izvērst plašumā, kamēr nacisti rīkojās atklāti, ar viņiem piemītošo pedantismu, un Otrā pasaules kara laikā gan masu kapos dažādās valstīs, gan koncentrācijas nometņu krāsnīs palika ap sešiem miljoniem ebreju, kuru vaina bija vienīgi tā, ka viņi piedzimuši kā šīs senās tautas dēli un meitas.

Tāpēc var tikai apbrīnot daudz cietušo, dažādos gadsimtos tik vajāto tautu, kas, nīdēta un kliedēta, nicināta, nievāta un pazemota, tomēr pratusi pastāvēt par sevi un turēties kopā. Varbūt es kļūdos, taču liekas, ka tieši šī kopā turēšanās māka, tieši šī citam cita atbalstīšana palīdzējusi ebreju tautai izdzīvot.

Un vēl palīdzējis tas, ko varētu nosaukt arī tā ­ nekas nav aizmirsts. Ja mēs, latvieši, paši brīžam sākam šaubīties, vai tikai pārāk dziļi nerakņājamies savā pagātnē, kamēr tam un tam notikumam būtu jāpārvelk svītra un jāskatās uz priekšu, tad ko lai saka par ebrejiem, kuri atceras katru pāridarījumu savai tautai, un pareizi vien dara, ka atceras. Tiesa, varbūt tas dažbrīd šķiet pārspīlēti, varbūt arī ne vienmēr pamatoti, kā, piemēram, pārmetumi Latvijas valstij par Otrā pasaules kara gados šeit nacistu nogalinātajiem simtiem tūkstošiem ebreju, lai gan Latvijas valsts toreiz nemaz nebija, un tikpat labi Latvijai varētu pārmest par pirmajā padomju varas gadā šeit izdarītajām komunistu zvērībām. Jā, varbūt brīžam tas var likties pārmērīgi sakāpināti un uzbāzīgi, taču jāatceras, ka ebreji ir vienīgā tauta, kuru mēģināja iznīdēt no zemes virsas kā tautu. Un, ja gribam, lai saprot mūsu tautas traģēdiju, tad mums jāsaprot citu tautu traģēdija.

Kurzemes Vārds
http:/www.media.lv/kv
Pārpublicējot un citējot, atsauce  obligāta