Valsts prezidentes runa E.Vīzela grāmatas "Nakts" 
tulkojuma atklāšanā.  2001.gada 4.jūnijā

Augsti godātie klātesošie, ebreju kopienas locekļi,
Es priecājos, ka ar šīs grāmatas latvisko tulkojumu mēs turpinām darbu, kas intensīvi rit kopš manas stāšanās prezidenta amatā. Tie ir pasākumi, kas ir saistīti ar plašākas sabiedrības informēšanu par holokaustu. Ir grūti iedomāties šo prātam neaptveramo necilvēcību, bet zinām no vēstures faktiem, ka kaut kas tāds ir tiešām bijis.

Elija Vīzela grāmata ir pazīstama visā pasaulē, tā satriecoši, bet bez lieka patosa stāsta, ko nozīmēja pārdzīvot holokaustu. Bet brīnišķīgākais E.Vīzela grāmatā ir tas, ka pārdzīvojumi, kuriem iziets cauri, nav viņu salauzuši. Viņš ir arī viens no visgaišākajiem un apgarotākajiem, apskaidrotākajiem cilvēkiem, ko man ir izdevies mūžā satikt. Varbūt tāpēc, ka viņš, pārdzīvojis šīs šausmas, atklāja dvēselē tos resursus, kas cilvēkam ļauj pārdzīvot visu, nepazaudējot to, ko Dievs viņam ir devis - savas dievišķās dvēseles dzirksteli, savas dievišķās esības vērtību.

Vēlos pateikties Šīlai Robinsai un Solam Bukingoltam par viņu personīgo atbalstu, un arī pašam autoram par piekrišanu un atbalstu šim projektam.

Valsts prezidentes runa 3.Pasaules Latvijas
izcelsmes ebreju kongresā  2001.gada 4.jūnijā

Augsti godātais Ministru prezidenta kungs, Jūsu ekselences vēstnieki, dārgie saieta dalībnieki, viesi, dāmas un kungi,
Šis ir nozīmīgs salidojums, kas pašlaik notiek Latvijā, pulcējot Latvijas ebrejus no visām pasaules malām. Holokausta pārdzīvotāji ir nodibinājuši jaunu dzīvi Izraēlā un daudzās citās pasaules malās, ieskaitot tālo Kolumbiju jeb arī tuvo Zviedriju.Šeit ir arī tie Latvijā dzīvojošie ebreji, kas nonāca Latvijā pēc Otrā pasaules kara un pēc tam emigrēja uz Izraēlu. Arī viņi pavadīja Latvijā nozīmīgu daļu sava mūža un izjūt ar Latviju emocionālas saites, jo tā ir bijusi daļa no viņu dzīves un pagātnes.

Es vēlos sveikt visus šī saieta dalībniekus un gribu jums teikt - Latvija ir arī jūsu - Latvijas ebreju - mājas. Vai tā būtu jūsu dzimtene, vai tā būtu zeme, kurā sniedzas jūsu dzimtas saknes un atzarojumi. Latvija ir arī jūsu zeme, tā pieder jūsu pieredzei, jūsu senči ir devuši tai savu pienesumu. Viņi ir nākuši ar savu darbu, ar savu dzīvi un dāvanām. Latvija ir lepna ar visiem saviem dēliem un meitām, un starp Latvijas ebrejiem ir daudz tādu, ar kuriem tiešām Latvija var būt lepna - mums ir slaveni mākslinieki, mums ir šaha čempions Mihails Tāls, filosofs Jesaja Berlins, vesele virkne citu slavenību. Ir arī valsts vīri, kas bijuši klāt Izraēlas dibināšanā, ir tādi valsts vīri kā Mordehai Dubins, kas bijis klāt pie neatkarīgās Latvijas dibināšanas un piedalījās kā ievēlēts deputāts četrās, pašās pirmajās, Latvijas Saeimās. Es īpaši gribētu sveikt šeit klāt esošo viņa mazdēlu Zālamanu.

Valsts prezidentes runa Ebreju kopienas bibliotēkas atklāšanā. 2001.gada 4.jūnijā

Augsti godātais Ministru prezidenta kungs, ekselences, dāmas un kungi,
Mīļie draugi no ebreju kopienas,

Man ir gods būt klāt šajā vēsturiskajā brīdī, kad tiek atklāta bibliotēka par piemiņu mīļotai sievai un trīnīšu dēlu mātei Eleonorai Švābai, dzimušai rīdziniecei, netālu no šīs vietas. Šo namu, kur viņa savā laikā ir laulāta ar Džordžu Švābu, kas pats ir dzimis liepājnieks un pārdzīvojis holokaustu tāpat kā viņa kundze, un pilsētu viņas vīrs ir tomēr atcerējies kā viņas dzimto vietu, savu jaunības pilsētu un turējis par vajadzīgu bagātināt tās kultūras dzīvi ar šo vērtīgo ieguldījumu. Es novēlu, lai šī bibliotēka kalpotu visiem, kas iet caur viņas durvīm un atver grāmatu vākus un lai viņi iegūtu dziļāku izpratni par jūdaismu, ebreju tauts gan traģisko, gan priecīgo vēsturi, dziļāku izpratni par pasaules kultūras mantojumu. Lai caur šīm zināšanām paši kļūtu atvērti, saprotošāki, gudrāki, cilvēcīgāki.

Latvijas Republikas Valsts prezidenta kanceleja © 2001

uz Noziegumi pret cilvēci