Franka Gordona runa Čikāgā, ASV
Norberts Klaucens, 24.08.2000. 18:28.

22.augustā, Latviešu Namā, bija sapulcējušies apmēram 50 vietējie latvieši, lai uzklausītu Franka Gordona runu. Gordons pieskārās dažādiem tematiem, toties divi no ievērojamākiem bija «Latvijas tēla spodrināšana» un «Otrā pasaules kara noziedznieki». Kas attiecas uz Latvijas tēlu, ne tikai ārzemēs, bet vispār, kaut vai viņu aplietu ar zeltu, ilgu gadu ieēdusies rūsa pārvarētu zelta spožumu. Gordons pieminēja divus «šausmīgus» notikumus, kuri pēc viņa uzskatiem milzīgi kaitēja Latvijas tēlam, t.i. raksts par ebrejiem Kapitālā un sprādzieni Rimi veikalā. Jāpiekrīt, ka ebreja karikatūra uz Kapitāla vāka, bija negaumīga un pat apvainojoša. Tā kā Kapitāls nekādā ziņā nav sasaistīts ar Latvijas valdību, un Latvija it kā esot brīvā prese, tad grūti saprast, kā viena karikatūra vai raksts vienalga kādā avīzē vai žurnālā var iespaidot Latvijas tēlu, it sevišķi ārpus Latvijas. Ja uz Kapitāla vāka, ebreja vietā būtu līdzīga Pāvesta karikatūra, vienalga, cik bezgaumīga, un raksts būtu par katoļiem, neviens ar ausi neklapētu, un Maizītis ar Kamaldiņu to uzskatītu kā humoru.

Atgriežoties pie Kapitāla raksta satura, vēlos pastāstīt par vienu piedzīvojumu pāris gadus atpakaļ, kad vēl biju LR Goda Konsula amatā. Diplomātiskā ceļojumā uz Gvatemalu, mūsu grupai pievienojās ebrejs Tomas Homburgers, kurš izrādījās ir viens no augstākās pakāpes «Jewish Anti Defamation League» pārstāvjiem. Pēc iepazīšanās un dažām īsām sarunām viņš man stāstīja par viņa organizācijas pārstāvju ceļojumu uz Ēģipti. Pirms viņi devās uz kairu, viņiem tika paziņots, ka Prezidents Mabareks ar viņiem nesatiksies. Viņi šā iemesla dēļ nolēma uz Ēģipti vispār nelidot, un šo lēmumu attiecīgi paziņoja Ēģiptes valdībai. Stundas laikā, viņiem tika ziņots, ka ne tikai Prezidents Mabareks ar viņiem satiksies, bet viņiem pakaļ tiks sūtīta Ēģiptes kara spēku lidmašīna. Acis izbolīdams, es Tomasam jautāju, ja Jūs ebreji variet tik momentāli un milzīgi iespaidot lielvalstu Prezidentu, kā piemēram Mabareku, kāda iespēja vispār man ir, kā latvietim, savai tautai pievērst vismazāko uzmanību. Atbilde bija reāla, nekāda. Liekas, ka šāds piemērs, kaut cik atbalsta Kapitāla raksta saturu. Pie tam es būtu priecīgs, ja Kapitāls varētu kaut cik faktos līdzīgu rakstu un pat karikatūru publicēt par Latviju un latviešiem.

Gordons uzskata, ka Rimi veikala sprādzieni bija politiski pasūtīti. Varbūtību neapstrīdēšu, bet skatoties, cik stingri Krievijas groži valda Latviju, šāds terorisms būtu neloģisks, it sevišķi, ka Rimi veikalā visvairāk iepērkas vietējie krievi, kuri pārvalda Latvijas ekonomiku.

Latvijas tēla spodrināšana jāuzņemas katram latvietim, līdzīgi kā es to esmu darījis visu dzīvi, t.i. pie katras izdevības izteikties, ka esmu latvietis, attiecīgi uzvesties, lai pelnītu cilvēku cieņu un godu, kurš pārvērtīsies par cieņu un godu mūsu valstij. Ja mūsu politiķi un politiskie institūti līdz šim laikam, ar milzīgiem izdevumiem nav uzlabojuši Latvijas tēlu, tas tikai pierāda, cik maz cieņas un goda tiek piešķirts politiķiem un viņu nedarbiem. Ja tās būtu bodes, sen jau būtu aiztaisītas ciet.

Runāt par Kalēju ir kļuvis gandrīz «fasonīgi», un Gordons šim tematam nepareizi pieskārās. Netika minēts, ka Kalējs, kamēr nav notiesāts uz juridisko pierādījumu pamata, ir nevainīgs. Netika minēts, ka pēdējos 15 gados nekādi konkrēti pierādījumi pret Kalēju nav atrasti. Netika minēts, ka Austrālija nepiekrita ebreju ultimātiem, lai Kalējam atņem Austrālijas pilsonību un lai pa taisno aizsūta uz Latvijas bargāko cietumu. Gordons slavēja Vīzentālu un viņa centru, it kā viņš vienmēr uzskata, ka individuāla cilvēka noziegumus nevar piesaistīt viņa valstij. Nekas nav dzirdēts no Vīzentāla, ne no viņa centra, kad Latvija sakarā ar Kalēju, tiek aplamāta un apmelota slavenākās ASV televīzijas programmās un pasaules presē.

Gordons pieminēja Kononovu, un piekrita, ka viņa noziegumi ir līdzīgi nacistu noziegumiem Otrā pasaules kara laikā. Gordons nepieminēja, kādā veidā Kononovs tika atbrīvots, cik labi viņam pašlaik klājas, it sevišķi salīdzinot ar Kalēju, kurš vēl nav vispār bijis tiesas priekšā.

Gordons pieskārās mūsu valodas likumiem, un izteicās, ka Latvijas kultūra un valoda tiks iznīcināta, ja valodas likumi nepaliks stingri, ievērojot, ka Latvijas iedzīvotāju sastāvā ir vairāk kā 40% krievu, un it sevišķi, ja Latvija padosies dažādiem iznīcinātājiem, kuri ir ieradušies no ārzemēm, lai izveidotu savu pretlatvisko ideoloģiju. Diemžēl Gordons nepastāstīja, kādā veidā Latvijā iedzīvotāju skaits nav palielinājies, bet procentuāli latvieši ir milzīgi samazinājušies. Cerēsim, ka Gordons būs pietiekami laipns, lai pārliecinātu, komisāru Maksi, lai šos faktus ņem vērā, kad jaucās mūsu valodas likumu veidošanā.

Ārpus augšminētām domstarpībām, Gordona runa bija OK

No avīzes Demokrāts

atgriezties