Noziegumi pret cilvēci   Crimes against Humanity


Grāmatas
Books

 

Latvijas Valsts Arhīva publikācijas
Publications of Latvian State Archive


Guntis Kalme. Jums, izsūtītajiem, leģionāriem, nevienlīdzīgajiem, paldies! Grāmatā apkopotie raksti, sprediķi, runas (Izd. "Svētdienas Rīts”, 2001.g., 168 lpp.) c.

Guntis Kalme. Durvis uz mājām


Helēna Celmiņa. Sievietes PSRS cietumos
Pilns grāmatas teksts
Helene Celmina. Women in Soviet Prisons

Pilns grāmatas teksts angļu valodā
Intervija ar Helēnu Celmiņu

25. martā un 14. jūnijā katru gadu es paņemu ziedus un eju pie Brīvības pieminekļa, jo esmu piedzīvojuši šajos datumos notikušās šausmas… Uz Lesteni arī es braucu. 25. martā un 14. jūnijā katru gadu es paņemu ziedus un eju pie Brīvības pieminekļa, jo esmu piedzīvojuši šajos datumos notikušās šausmas… Uz Lesteni arī es braucu. Man tās ir piemiņas dienas," saka Helēna Celmiņa, publiciste, māksliniece un politiski represētā, kas četrus gadus pavadījusi lēģerī un 17 gadu – piespiedu emigrācijā...
Saite uz Helēnes Celmiņas grāmatu  "Kā plika pa nātrēm"

Skats pa «stūra mājas» logu
Iznākusī pēdējā Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) vadītāja Edmunda Johansona grāmata "Čekas ģenerāļa piezīmes"...

Latviešu karavīrs zem Krievijas impērijas, padomju Krievijas un PSRS karogiem. 
Latviešu strēlnieki triju vēstures laikmetu griežos. Igors Vārpa.

Laivas kā spārni uz brīvību
Leonids Silins. "Östersjön. Vägen till frihet. 1943 - 1945." Uppsala, 2004., 330 lpp. - grāmata zviedru valodā par Baltijas jūru kā ceļu uz brīvību, kurai lemts stāstīt par notikumiem Kurzemes piekrastē Otrā pasaules kara izskaņā. Bagātīgs ilustrāciju klāsts.

Genocīds pret ukraiņu tautu
VISVALDIS LĀCIS. ETNISKIE KONFLIKTI AUSTRUMEIROPAS TAUTU VĒSTURĒ. Rīga, «Vieda». 264-271. lpp

«KOMUNISMA MELNĀS GRĀMATAS» PREZENTĀCIJA IGAUNIJĀ
 
Kārtējo reizi pamatots iemesls atzinīgi konstatēt, ka Igaunija mums atkal aizsteigusies priekšā...  Šoreiz šis secinājums saistāms ar visā pasaulē ievērojamās franču intelektuāļu un vēsturnieku sacerētās un 1997. gadā izdotās grāmatas  Komunisma Melnā grāmata – iznākšanu igauņu valodā

Izdevums tieši īstajā laikā
Tā var teikt par Latvijas Valsts prezidenta izveidotās Vēsturnieku komisijas rakstu 14. sējumu "The Hidden and Forbidden History of Latvia Under Soviet and Nazi Occupations 1940-1941" ("Apslēptā un aizliegtā Latvijas vēsture padomju un nacistu okupācijā no 1940. līdz 1991.gadam" - angl.), kura atvēršanas pasākums notika Rīgas pilī.

20.gadsimta vēstures izpēte turpinās
Universitātes Latvijas vēstures institūts 2000.gadā izdeva grāmatu "Latvija 19.gadsimtā" ar pieticīgu apakšvirsrakstu "Vēstures apceres" un grāmatas "20.gadsimta Latvijas vēsture" pirmo daļu (1918-1940). 2003.gadā tai sekoja otrā daļa (1918-1940) (pēdējo nodaļu par 1. un 2.Saeimu bija tas gods uzrakstīt šīs recenzijas autoram). Nu šiem patiesi akadēmiskajiem izdevumiem nācis klāt vēl viens aizvadītā gadsimta vēstures apceri. Arī zināmā mērā akadēmisks, jo tā autori ir Vēstures institūta doktore Daina Bleiere un četri LU profesori: Ilgvars Butulis, Inesis Feldmanis, Aivars Stranga un Antonijs Zunda ...

Valsts prezidentes runa grāmatas “Latvijas vēsture: 20.gadsimts” atvēršanā Rīgas pilī, 2005.gada 25.janvārī

15.sējums ir klāt!
Latvijas Vēsturnieku komisijas rakstu 15.sējums. Šeit publicēti 2004.gada jūnijā Rīgā notikušās starptautiskās konferences referāti. Tie, turpinot iepriekšējo sējumu tradīcijas, grupēti trijās nodaļās: padomju okupācija 1940-1941, Latvija nacistiskās Vācijas okupācijas varā un padomju okupācija 1944-1945.

«Uzvarētāju versija» Latvijai neder
Inesis Feldmanis un Antonijs Zunda ir to autoru vidū, kuru raksti lasāmi no Krievijas un Latvijas krievvalodīgo puses nepamatoti kritizētajā grāmatā. Turklāt abi profesori nesen atgriezās no Maskavā rīkotās konferences "Starptautiskā politiskā krīze 1939. – 1941: no Vācijas–Padomju līgumiem 1939. gadā līdz Vācijas uzbrukumiem Padomju Savienībai", kuras ietvaros arī notika iepazīstināšana ar šo izdevumu. Vēsturnieku spriedumi par un ap minēto grāmatu.

Patiesības pretrunīgā rezonanse
Prezentācija pastiprinātas uzmanības gaisotnē. Mūsu lielākās kaimiņvalsts plašsaziņas līdzekļos joprojām turpinās Latvijas apmelošanas kampaņa, kurā dažkārt tiek minēta arī gada sākumā Rīgā latviešu un krievu valodā izdotā grāmata "Latvijas vēsture. 20.gadsimts"...

Vēstures izvērtēšana – brīvas valsts privilēģija
Aija Lulle, NRA 2003-01-15«Tas ir nozīmīgs sākums, jo ir iezīmējis kontūras tieši tiem vēstures pētīšanas laukiem un nozarēm, kurās konstatējami visbūtiskākie un kliedzošākie trūkumi,» atzīmējot Vēsturnieku komisijas jaunākā rakstu sējuma klajā nākšanu un pateicoties vēsturniekiem par līdz šim paveikto, 14. janvārī sacīja Valsts prezidente...

Annes Aplbaumas grāmata “Gulags: padomju nometņu vēsture”

Par nezināmām vēstures lappusēm
Atverot jaunu grāmatu par Latvijas Centrālo padomi

Interregnum. Upurlaiks 
Uldis LASMANIS. Fragmenti no grāmatas "Ko neparedzēja hercogs Jēkabs"

Saimons Sebags Montefjore "Staļins: sarkanā cara galms" 
Apgāds “Atēna” izdevis britu vēsturnieka Saimona Sebaga Montefjores grāmatu “Staļins: sarkanā cara galms”, kas pirmoreiz iznākusi Lielbritānijā 2003. gadā un kurā atrodami visjaunākie pētījumi no slepenajiem KGB arhīviem.

Vai Igaunijas prezidents bija nodevējs
Jaunā Igaunijas vēstures interpretācija apgāž daudzus mītus
Grāmata "Klusā pakļaušanās"  (Haaletu alistumine), kuru sarakstījis Igaunijas vēsturnieks Magnuss Ilmjervs, apgāž atsevišķus laikā nostiprinājušos priekšstatus par Igaunijas vēsturi,ir atsegusi daudzus šokējošus faktus un izraisījusi plašas diskusijas Igaunijas sabiedrībā par valsts pirmo prezidentu Konstantīnu Petsu.

Par savas nācijas gūsta liecību
Latvijas Okupācijas muzejs iepazīstina ar jauno “Gadagrāmatu 2001” Gadagrāmatā publicēti jaunākie pētījumi par okupācijas laika vēsturi un atsevišķi līdz šim slepeni dokumenti. Te arī pārskats par muzeja darbu un jaunieguvumiem 293 lappusēs ar fotogrāfijām un dokumentu faksimiliem.

Dokumentu krājums par Vācijas okupāciju
Latvijā Klātesot Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai, ārvalstu vēstniekiem, vēsturniekiem un citām augstām amatpersonām, Rīgas pilī vakar svinīgi tika atvērts profesora Andrieva Ezergaiļa sastādītais dokumentu krājums par Vācijas okupāciju Latvijā no 1941. līdz 1945. gadam...

Dāvinājums ar vēstures traģisko mācību
Par organizācijas “Daugavas vanagi” dāvinājumu - grāmatu “Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā. 1940—1990” Iekšlietu ministrijai.

“Savā nodabā, savā novadā”
Ilgoņa Bērsona dienas grāmatas pirmā daļa, kas rakstīta 1950.gadā.Bērsonu ģimene bija starp tiem 43 tūkstošiem Latvijas cilvēku, kurus no dzimtenes izrāva 1949. gada 25. marta deportācijas

Vēsturnieku jubilejas kopdarbs
Vēsturnieku komisijas jau 10., var teikt, jubilejas sējums "Okupācijas režīmi Latvijā 1940.-1959.gadā", kuru izdevis Vēstures institūta apgāds.  Vairāk nekā 600 lappuses biezā grāmata ir akadēmisks izdevums. Tātad domāta speciālistiem, vēstures pasniedzējiem jau nu katrā ziņā, gribētos sacīt, pat pirmām kārtām...

Okupācijas varu politika Latvijā 1939 - 1991
Divu okupāciju laika dokumenti 590 lappušu garumā Svinīgi atverot biezo melni sarkano dokumentu krājumu, Valsts prezidents Guntis Ulmanis uzsvēra, ka šī grāmata ir piemineklis tautai un laikam tāpēc tai jābūt katrā skolā un mājā. Svarīgs notikums ir grāmatas nākšana klajā, taču vēl svarīgāks ir fakts, ka Latvijā tiek veidota vēstures izpratne un pagātnes apzināšana, ka valsts ir parādījusi savu atbildību pret Latvijas nākotni, nododot nākamajām paaudzēm labu vēsturiskās patiesības pamatu. Šis dokumentu krājums, kam ir būtiska loma Latvijas vēstures izzināšanā, reizē iezīmē arī ceļu, kas vēstures izpētē vēl veicams

Okupācijas varu politika Latvijā 

Dokumentu krājums, Atb. red. E. Pelkaus.- Rīga: Latvijas Valsts arhīvs; Nordik, 1999.- 590 lpp.

Par Latvijas okupāciju arī angliski un krieviski 
Dokumentu krājuma "Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991" angļu un krievu izdevuma atvēršanas svētki

Okupācijas varu politika Latvijā 1939–1991 Dokumentu krājums

Latvijas Valsts arhīvs. Ieskats grāmatas 1. nodaļ
ā

Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā

Vēstures liecības
Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs sadarbībā ar izdevniecību Jumava ir realizējis ļoti vajadzīgu projektu, publicējot fotodokumentu albumu Saglabāt sudrabā. Latvija staļinisma varā. Hroniku kadri 1945–1955. Ir paveikts nozīmīgs darbs, kas dod iespēju daudz plašākai auditorijai iepazīties ar dokumentālo kinohroniku kadriem, kas veltīti pirmajai pēckara desmitgadei. Arhīvs tādējādi ir atvēris savas krātuves un tieši ienācis daudzu cilvēku mājās.

Melnā grāmata par okupācijas postu Latvijā
Daugavas vanagu centrālā valde laidusi klajā rakstu krājumu "Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā 1940–1990"

Melna grāmata baltas vietā
Rakstu krājums Okupācijas varu nodarītie postījumi Latvijā 1940 —1990

Par Balto grāmatu - atgādinājumu un vēstījumu

Vēsturnieki un arhīvisti j būs pabeiguši darbu pie unikāla dokumentu krājuma, kas attiecināms uz komunistiskā un nacistiskā okupācijas režīma noziegumiem Latvijā.  Šis izdevums tautā jau tiek dēvēts par Balto grāmatu, bet, kā izteicās krājuma galvenais redaktors vēsturnieks Elmārs Pelkauss, tā drīzāk nosaucama par Melno grāmatu. Jo tajā dokumentēti mūsu tautas paši tumšākie brīži gan staļiniskās, gan hitleriskās okupācijas gados.

Latvija zem Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varas. 1940-1991. Rīga: Latvijas Okupācijas muzejs, 1998. - 191 lpp

Jānis Benze. Elles pievārtē
Grāmatā autors parāda, kā Krievijas tālajos nostūros izsūtījumā dzīvoja, strādāja un mira no Latvijas un citām vietām izsūtītie iedzīvotāji."...Arī tas, kas ir palicis atmiņā, parāda pret mums un mūsu tautu vērstā nozieguma briesmīgumu. Es negribu lieki dramatizēt, pati īstenība bija pietiekami briesmīga. Rakstīšu tikai to, ko atminos. Un, kā teikts klasiskajā liecinieka zvērestā  teikšu patiesību, tikai patiesību un visu patiesību.  ..."


Izpostītā zeme. PSRS militāristi Rīgā
 

Sastādītājs un priekšvārda autors Jānis Riekstiņš.
Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 1998. 254 Ipp.  Krājumā apkopoti 110 Latvijas Valsts arhīva fondu dokumenti par PSRS militāristu ilglaicīgo uzturēšanos un patvaļu Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Minētais krājums ir trešā - noslēdzošā grāmata par PSRS militāristu nodarītajiem zaudējumiem Latvijai


Gunāra Astras tiesas process 1983. gadā
 
Par M. Ruka grāmatu "Gunārs Astra" R. 1998


Okupācijas muzejs grāmatā
 
Latvijas okupācijas muzejs: Latvija zem Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varas  (1940-1991)Šis ir tituļlapas virsraksts. Uz vāka rakstīts tikai Latvijas Okupācijas muzejs/Lettisches Okkupationsmuseum baltos burtos uz melna fona ar OMF emblemu baltā lauciņā, bet apakšā, jau uz gaiša fona - lauskas no vijoles, ko Vologdas invalīdu nomethē Vorkutā 1952./1953. gadā no plāniem dēlīšiem un zupas kauliem darinājis Voldemārs Sproģis. Lielformāta grāmata četrkrāsu iespiedumā, sava veida ceļvedis pa Okupācijas muzeju, latviešu un vācu valodā atklātībā parādījās oktobrī...


Latvija zem Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varas. 1940-1991
.
Rīga: Latvijas Okupācijas muzejs, 1998. - 191 lpp.Okupācijas muzejs ar Vācijas Federatīvās Republikas Mēklenburgas-Priekšpomerānijas pavalsts Landtāga atbalstu laidis klajā katalogu «Latvija zem Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varas 1940-1991». Krājums sastādīts latviski, ar Matiasa Knolla (Matthias Knoll) analogu tulkojumu vācu valodā


Ticība, cerība, mīlestība

A
ndas Līces priekšvārds grāmatai "Via Dolorosa", (2. grāmata, Rīgā,1993.g. ...Šīm atmiņām vajadzētu būt uz katra mūsu valstsvīra galda, jo tās ir mūsu tautas Svētie Raksti. Arī otrajā "Via dolorosa" grāmatā ir galvenokārt lielajos represiju viļņos cietušo atmiņas

Pārdzīvojumu kulminācija. Par Sandras Kalnietes grāmatu "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos"
Sandra Kalniete pēc vecāku stāstījuma, dokumentiem un vēstures materiāliem uzrakstījusi grāmatu par savas ģimenes deportāciju un ciešanām Sibīrijā. Grāmatu Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos izdevis apgāds Atēna.
Ievas Puķes raksts.


Arturs Stradiņš. "ĒRKŠĶAINĀS GAITAS" Fragments no Vjatlaga  dienasgrāmatas 
Ceturtdienā, 17. jūlijā, pirmo reizi dzen brigādes darbos. Brigāde iet pie malkas sagatavošanas. Strādājam kopā ar kpt. Makarski un Geidānu. Lietaina diena. Darbs ir grūts, jo uzturs ir vājš un pa nakti nevar dabūt atpūsties, odi un blaktis neļauj gulēt. Sūc pēdējo asins pilienu laukā.
Nākošā dienā bija malkas iznešana pie dzelzceļa, lai varētu tālāk lādēt vilcienā, tad sestdien, 19. jūlijā, bija malkas lādēšana vagonos.

“Dzīvības ūdens, kas Dzimtenes avotā, Gardāks par svešvārdu Re–a–bi–li–tēts...”
Tautā tika laista Ilgoņa Bērsona grāmata “Deviņi likteņi” — apraksti un ziņas par represētiem rakstniekiem

Maza maziņa Latvijas daļa ir katrā sirdī, kas Latviju jūt
Iznākusi pazīstamā latviešu rakstniecības pētnieka un vēsturnieka Ilgoņa Bērsona jaunības gadu dienasgrāmata “Savā nodabā savā novadā”. Kālab Ilgonis Bērsons izšķīrās par dienasgrāmatas publicēšanu, un kāpēc mums ir interesanti to lasīt? Vispirms tāpēc un tālab, ka jaunā cilvēka īsie, lakoniskie ieraksti veido dzīvu laikmeta ainu, dod liecību par to vitālo sakņu spēku, kas ļāva izturēt staļiniskās represijas un nezaudēt ticību dzīvei.

Starp dzirnakmeņiem
Jānis Medenis Atkal esmu mājās Nordik, 2003
Patlaban, kad ne Rakstnieku savienībai, ne Grāmatu izdevēju asociācijai, par Kultūras ministriju nemaz nerunājot, nav vienotas latviešu literārā mantojuma izdošanas koncepcijas, ikkatras šā mantojuma daļas klajā laišana ir notikums gan grāmatniecībā, gan mantojuma apguvē kopumā...

“Atkal esmu mājās” — tā ir Jāņa Medeņa dzejas izlase, kas tautās tiek laista viņa simtajā dzimšanas dienā. Šais dienās Jāni Medeni pieminam līdz ar visiem citiem komunistiskā genocīda upuriem.Dzejnieku 1946. gadā apcietināja un pēc gariem morālas spīdzināšanas mēnešiem Centrālcietumā un Bolderājas darba nometnē 1948. gadā nosūtīja verga darbos uz Noriļsku...

Ar likteņiem un dzīvesstāstiem, kas daļa no Latvijas

Lejasbulānas baznīcas 115. gadadienā tika atvērta grāmata “Pamātes klēpī Sibīrijā”   Grāmatas autore Tamāra Heidemane ir viena no pirmajām entuziastēm, kas atsaucās uz Latvijas Kultūras fonda aicinājumu braukt mācīt Sibīrijas latviešu bērniem dzimto valodu. Lejasbulānā viņa ieradās 1990. gada septembrī. Šim mācību gadam sekoja nākamie. Ar pārtraukumiem Sibīrijā nostrādāti pavisam pieci mācību gadi. Un kopš pirmās dienas — sarunas ar ļaudīm, dienasgrāmata, garas darba stundas arhīvos...

Meža vīrs ar stingru stāju un vērīgu skatu
Izdevniecība "Sol Vita" laidusi klajā trīs Donata Greiža grāmatas. Grāmatas "Karš, par kuru klusēja. Vēsturisks stāstījums" ir ilgu gadu vērojumu un pārdomu rezultāts. Pirmā daļa iznāca 2001. gadā, otrā - nupat. Abās vēstīts par Latvijas nacionālo partizānu karu, kas risinājās no 1946. līdz 1956. gadam.
Savu dzīves gaitu aprakstam autors licis virsrakstu "Liktenim un čekai spītējot"...


Starp divām varām bija iecerēta arī trešā vara — latviešu vara

Kara muzejā  tika atvērta īstena latviešu tautas patriota un dokumentāru liecību vācēja un glabātāja Leonīda Siliņa grāmata “Nacistiskās Vācijas okupanti: mūsu tautas lielās cerības un rūgtā vilšanās” 

Partizānu cīņu izpēte turpinās
Profesors Heinrihs Strods, kas agrāk bija labi pazīstams kā talantīgs Latvijas lauksaimniecības vēstures un katoļu baznīcas pagātnes pētnieks, pagājušā gadsimta 90.gados pievērsās latviešu pēckara mežabrāļu kauju ceļu izzināšanai. 1996.gadā iznāca viņa grāmata "Latvijas nacionālo partizānu karš 1944-1956" un 1999.gadā - dokumentu un materiālu krājums "Latvijas nacionālo partizānu karš", kuru "Latvijas Vēstneša" 2000.gada 1.marta laidienā bija tas gods recenzēt šo rindu autoru...


Par grāmatu AIZVESTIE. 1941.gada 14. jūnijs

Grāmatā analizēts deportācijas process (J.Riekstiņš) un ar to saistītie LVA dokumenti (A.Bambals), publicēti 53 dokumenti un sniegts to arheogrāfiskais apskats (A.Kalnciema), veikta deportācijas struktūranalīze (I.Zālīte, S.Eglīte). Grāmatā publicēts 1941.gada 14.jūnijā deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksts, par katru cilvēku sniedzot īsas ziņas no arhīva lietu dokumentiem

Pretpadomju elementu bērni
 
Par grāmatām: Sandra Kalniete. Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos, Atēna, 2001; Ilmārs Knaģis. Bij tādi laiki. Jāņa Rozes apgāds, 2001; Ilmārs Šalts. Nolaupītā bērnība. Likteņstāsti, 2001 
Pēdējo desmit gadu laikā mēs tā arī neesam sagaidījuši pamatīga pētījuma par staļinistiskā režīma represijām — Latvijas vēsturniekiem daudzi Krievijas arhīvi ir nepieejami un Sibīrijas tālumi neaizsniedzami. Tā vietā ir desmitiem un desmitiem Sibīrijā izdzīvojušo atmiņu grāmatas. Izsūtīto stāstītais vai pierakstītais izdots gan biezos kopkrājumos, gan par pašu represēto naudu uz lēta avīžu papīra drukātās brošūrās, gan atsevišķās atmiņu grāmatās. Šā gada rudenī Latvijas grāmatizdevēji laiduši klajā vēl trīs — Ilmāra Šalta Nolaupītā bērnība, Sandras Kalnietes Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos un Ilmāra Knaģa Bij tādi laiki. Visi trīs autori ir «pretpadomju elementu» bērni, kuri Sibīrijā piedzīvoja savu bērnību...

"Kas uz papīra uzrakstīts, to ar cirvi neizcirtīs" — šis sakāmvārds nāk prātā, atverot trimdas latvieša Anša Reinharda sastādīto un Latvijas Nacionālās bibliotēkas franču valodā izdoto grāmatu "Lettonie — Russie", kurā apkopoti līgumi un pamatdokumenti daudzu gadu garumā

Slepenais karš pret Latviju
Komunistiskās partijas darbība Latvijā 1920. - 1940.g.
Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs, izmeklējot komunistiska un nacistiska režīma noziegumus, ar šo grāmatu aizsāk sēriju, kas veltīta Latvijas vēstures vistumšākajiem posmiem...

Kad rokās grāmata — dokuments par čekas upuriem Latvijā. 
Iznākusi Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta sastādītā un izdotā rādītāja "No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā 1940.–1986."

Jauni fakti par gulagu
Krievijas vēstures un literatūras pētniece, laikraksta "Washington Post" redaktore Anne Aplebauma ir paveikusi lielu un ļoti nozīmīgu darbu - sarakstījusi gulaga jeb Padomju Savienības nometņu vēsturi - "Gulag: a History of the Soviet Camps". Šī monogrāfija balstās uz dažādiem pētījumiem, gūstekņu atmiņām un intervijām, kā arī iespēju robežās - Krievijas arhīvu materiāliem

Par Otrā pasaules kara sākumu 
Izdevniecība Atēna laidusi klajā divas grāmatas par Otrā pasaules kara sākumu. Pērn gada beigās iznāca Deivida Mērfija grāmata Ko zināja Staļins: Operācijas "Barbarossa" mīkla. Savukārt šomēnes iznāca Konstantīna Pļešakova Staļina neprātība; Vācu iebrukums Padomju Savienībā 1941. gada jūnijā – nezināmās lappuses.

Antonijs Bīvors "Berlīnes krišana 1945"
Apgāds “Atēna” izdevis angļu vēsturnieka Antonija Bīvora (Antony Beevor) grāmatu “Berlīnes krišana 1945” (“Berlin – The Downfall 1945”). Tā neilgā laikā kļuva par vienu no lasītāju un vēstures pētnieku pieprasītākajām vēstures grāmatām pasaulē. 
Sarkanajai armijai bija daudz, par ko atriebties, kad 1945. gada janvārī tā beidzot sasniedza Trešā reiha robežas. Sāka plosīties tāda atriebība, kādu vēsture vēl nebija pieredzējusi, - tanku kolonnas ar kāpurķēdēm sašķaidīja bēgļu kolonnas, notika masveida izvarošana, laupīšana un postīšana. Simtiem tūkstošu sieviešu un bērnu nosala vai tika noslepkavoti...

Fragmenti no 8. nodaļas Vācijas izvarotāji (1945)
No Jāņa Grīnvalda Otrā pasaules kara dienasgrāmatu piezīmēm. "...runājot par padomju karaspēka neģēlībām, neko tamlīdzīgu man nav nācies lasīt nekad un nekur" Uldis Tīrons

Brāļu Voitku 14 gadi meža bunkurā
Izdevniecība "Lauku Avīze" laida klajā igauņu žurnālista un rakstnieka Ilo Rusaka dokumentāli māksliniecisko grāmatu "Lūšu impērija. Brāļu Voitku stāsts". Tie ir mūsu laikam neparasti spilgti un vienreizēji likteņi — trīs brāļi Āvo, Ilo un Aivars Voitkas 1986. gadā padomju sistēmas laikā atteicās iet dienēt armijā un noslēpās mežā...

Latviešu karavīri zem svešiem karogiem
Latvijas Universitātes žurnāla "Latvijas Vēsture" fonds laidis klajā vēsturnieka Induļa Kažociņa grāmatu "Latviešu karavīri zem svešiem karogiem 1940 –1945".

"...es kādreiz biju cilvēks, un tikai pēc tam karavīrs"
Jēkaba Leitīša grāmatā "Viņsaules lokā" , ko laidis klajā pagāds "Biznesa partneri", apkopoti stāsti un tēlojumi par viņām naida dienām, ar ko autors domā četrus kara gadus, kad viņš cīnījies latviešu leģiona rindās. Šis darbs ir velte, ko autors savā 90.dzimšanas dienā dāvina dzimtenei...

"Latvija staļinisma varā. Hroniku kadri 1945.-1955."
ir projekta "Saglabāt sudrabā" otrā grāmata. Pirmais sērijas albums "Latvija Otrā pasaules kara laikā" klajā nāca 1999.gadā. Jaunajā izdevumā apkopoti unikāli Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva dokumenti par nozīmīgu un traģisku posmu Latvijas vēsturē - laiku pēc kara beigām līdz 1955.gadam.

Katordznieka karjera padomju armijā
Ilmāra Šalta grāmata "Karjeristi" turpina pirms trim gadiem iznākušajā grāmatā "Nolaupītā bērnība" šķetinātos dzīvesstāstus. Tās ir tās pašas sūrstošās atmiņas, kas gruzd sirdīs it visiem komunistiskā terora upuriem. Ilmārs Šalts nav varējis klusēt, paturēt pie sevis visu to, par ko viņa tuvākie cilvēki vairs nevar pastāstīt.

Latviešu karavīrs zem kāškrusta karoga
Apgāds "Nordik" laidis klajā apjomīgu grāmatu "Latviešu karavīrs zem kāškrusta karoga". Tās autors ir civilās aviācijas veterāns Igors Vārpa, kas pazīstams ar kara vēstures tēmām veltītām publikācijām Latviešu strēlnieku apvienības laikrakstā "Latviešu strēlnieks" un citos izdevumos.

Mazais cilvēks lielā karā
Latviešu karavīra Viļņa Bankoviča nesen izdotā grāmata "Los, los! Davai, davai! Otrais pasaules karš manās atmiņās", manuprāt, varētu būt iesakāma vidusskolēniem kā papildu mācību līdzeklis par Latvijas vēsturi...

PAR ZEMI, KO MĪLAM
Iznākusi grāmata LATVIEŠU LEĢIONĀRI. LATVIAN LEGIONNAIRES, Daugavas Vanagi, 2005. g., 431 lpp.


Jaunas liecības par staļinismu
Plašā vēsturnieku un arhīvistu pulkā notika grāmatas "Represijas Latvijas laukos (1944 – 1949)" atvēršana  Šī dokumentu un materiālu krājuma sastādītājs un tā priekšvārda autors ir LVA Publikāciju daļas vecākais referents vēsturnieks Jānis Riekstiņš, kam neapšaubāmi ir īpaši lieli nopelni totalitārā režīma vēstures avotu apzināšanā, apkopošanā un publicēšanā. Dokumentu krājuma sagatavošanu finansējusi "Daugavas Vanagu" organizācija, bet izdošanu — ārzemēs nodibinātais Latviešu fonds. Šajā izdevumā publicēti 118 LVA fondos esošie Latvijas Komunistiskās partijas, LPSR Ministru padomes, prokuratūras, kā arī dažādu tā laika ministriju dokumenti, kas pārliecinoši stāsta par staļiniskā totalitārisma režīma bargajām represijām pret zemniecību...

No tautas vēstures atmiņas līdz mūsdienu visbaltākajai grāmatai.
"Daugava" ir viens no vecākajiem grāmatu apgādiem valstī. Tiesa, savu darbību atjaunojuši pirms Otrā pasaules kara dibinātie Jāņa Rozes, kā arī Valtera un Rapas grāmatu apgādi. Taču "Daugava" unikāla ar to, ka dibināta 1945.gadā Zviedrijā, bet kopš 1994.gada strādā Latvijā.

Dzīvot ir ciest, pārdzīvot ir atrast jēgu ciešanām.
Stokholmas apgāds "Memento" laidis klajā Dimas Grīnupa autobiogrāfisko grāmatu "Pārdzīvot"

Grāmata kā piemineklis latviešu pretošanās kustībai
3. martā (2003) Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) svinīgi tika atvērta Dr. hist. h. c. Leonīda Siliņa jaunākā grāmata “Latvieši Štuthofas koncentrācijas nometnē 1942–1945”.

Latviešu sāpju grāmata iet nu arī pie cittautu lasītājiem
Tautā tiek laists Valentīna Jakobsona Sibīrijas stāstu krājuma "Brokastis pusnaktī" izdevums angļu valodā.

Vai Latvijā bija savs Šindlers?
Anitas KUGLERES grāmatas «Scherwitz: der Judische SS-offizier» («Šervics: SS virsnieks, ebrejs») atvēršanas svētkos Gētes institūtā Rīgā.

THE HOLOCAUST IN LATVIA by Andrew Ezergailis

Dovs Levins – Ebreju vēsture Latvijā
Naums Lifšics, 03.09.2000. Nauma Lifšica recenzija par grāmatu «Ebreju vēsture Latvijā»

Simons Vīzentāls. Saulespuķe.  Jumava, 2000, 280 lpp. 
Satriecoša un interesanta grāmata. Tā veidota divās daļās - vienu veido pati Vīzentāla sakāpinātā dziļi personiskā atmiņu novele Gunta Dišlera tulkojumā ar patiesībā neatbildamu jautājumu centrā, bet otru - dažādu ļoti prominentu personību komentāri un mēģinājumi tomēr sniegt katram savu pretrunu plosītu atbildi...

Staļina slepenā dzīve
Publicēti jaunākie pētījumi Josifa Staļina dzīļu psiholoģijā

Ata Skalberga publicistika. No grāmatas "Ar ticību Latvijas saulei":
PRETOŠANĀS KUSTĪBA “KOLA”
 
“KOKLE” VĒL DZĪVO
CERĪBA UN SPĪTS
PRETESTĪBAS KUSTĪBA “DZIMTENES SILI” 
PRETOŠANĀS KUSTĪBA "KURSA"

Modris Zihmanis "Nāves paradīzē"
Dokumentāls vēstījums par vienas dzimtas likteni, sākot no 20. gs. 30. gadu beigām, vairāku gadu desmitu garumā. Romānā attēlotie notikumi- nacionālās cīņas organizācijas "Brīvā Latvija" dalībnieku aresti, Baigā gada represijas, poļu virsnieku traģēdija Katiņas mežos, latviešu leģionāru cīņas un Kurzemes Cietokšņa kaujas, politieslodzīto streiki padomju lēģeros- sniedz spilgtas liecības par laika posmu, kas būtiski ietekmē latviešu un citu tautu likteni

Grāmata "Dvēseļu cietoksnis", 
kam autors Andrejs Eglītis devis apakšvirsrakstu "Cīņas un sapņi par Latvijas valsti", svešumā piedzīvojusi vairākus izdevumus. Latvijā tā vēl nav izdota. Andrejam Eglītim pašam šī grāmata īpaši tuva un Kurzemes cietokšņa krišanu viņš vienmēr uzskatījis par traģisku tautas sēru dienu. Grāmatas pēdējā nodaļa.

Ar ticību dvēselē un cerības spožumu acīs
Ir iznācis Andreja Eglīša Rakstu 2. sējums.
Latvijas okupācija 1941. gadā, Otrais pasaules karš un trimdinieka pārdzīvojumi pilnīgi pārvērta Andreja Eglīša dzīvi un dziļi atbalsojās viņa daiļradē


Baigā gada moku ceļos
V. Kainaiža raksts RB par grāmatu BAIGAIS GADS, kura ir ir fotoattēlu un dokumentu krājums par boļševiku valdīšanas laiku Latvijā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1941. gada 1. jūlijam

Aicina izvērtēt grāmatu "Baigais Gads"

Ārlietu ministrija aicina Ģenerālprokuratūru izvērtēt ažiotāžu sacēlušo grāmatu Baigais gads un tajā pausto antisemītisma un nacisma ideju slavinājumu un uzsver, ka Latvijas valdība vienmēr ir konsekventi norobežojusies no antisemītisma un jebkura cita veida nacionālā naida izpausmēm. Valsts prezidents Guntis Ulmanis atzīst, ka šo grāmatu nevar vērtēt viennozīmīgi, taču kategoriski nosoda tās atklāto antisemītismu.

NACISTSKAJA ANTISEMITSKAJA "BOMBA"
Raksts par grāmatu "Baigais Gads" krievu valodā
Teksts krievu burtu transkripcijā latīņu burtos.

Baigais Gads   fotoattēlu un dokumentu krājums par boļševiku valdīšanas laiku Latvijā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1941. gada 1. jūlijam

Zemūdenes komandkapteiņa HUGO LEGZDIŅA piemiņai. Asociācija "Dzīvesstāsts" piemin sadarbību ar autoru atmiņu grāmatas “RONIS – MANA BŪDIŅA UN PILS" izdošanā 2002.gadā.
Ievads: (144 kB), Pirmā daļa (2.3 MB), Otrā daļa (1.6 MB)
Visa grāmata zip (4 MB)

Pārkāpjot aizliegumus
Astoņdesmit četrus gadus vecais krievu rakstnieks Nobela prēmijas laureāts Aleksandrs Solžeņicins, spītējot veselības problēmām un cienījamajam vecumam, nav metis mieru rakstīšanai. Viņa jaunākā grāmata Divsimt gadus kopā: 1795-1995 lauzusi pēdējo Krievijā pastāvošo tabu attiecībā pret Oktobra revolūciju: nerunāt par ebreju lomu tajā.

Grāmata uz pieprasījumu?
Rīgas grāmatnīcās parādījusies vēsturnieka Mihaila Krisina Maskavas izdevniecībā "Veče" 2004. gadā sērijā "20. gadsimta militārie noslēpumi" izdotā grāmata "Baltijas valstis starp Hitleru un Staļinu", kas, neskatoties uz daudzsološo nosaukumu, daudzmaz Latvijas vēsturi zinošam lasītājam var izsaukt tikai negatīvas emocijas.

Somija pēta izdošanu gestapo

Vai Igaunijas prezidents bija nodevējs
Jaunā Igaunijas vēstures interpretācija apgāž daudzus mītus. 
Nesen izdotā grāmata par Igaunijas starpkaru perioda ārpolitikas nostādnēm ir atsegusi daudzus šokējošus faktus un izraisījusi plašas diskusijas Igaunijas sabiedrībā par valsts pirmo prezidentu Konstantīnu Petsu.

A. Solžeņicins. Gulaga arhipelags (krievu valodā)


RĒTAS - Staļinisma upuru liecības
(Izd. "Bauskas Dzīve", 2001.g., 255 lpp.) Publicētais ir 47 autoru izjusts un daudzus gadus sevī glabāts. Piecpadsmit atmiņu rakstītāju un stāstītāju vairs nav mūsu vidū. Grāmata ir skaudra piemiņas zīme viņiem, kā arī simtiem un tūkstošiem mūsu novada un visas Latvijas ļaužu, kuri palika Sibīrijā, citās izsūtījuma un nometinājuma vietās plašajā padomijā – bez kapa kopiņām, bez svecīšu siltuma mirušo piemiņas dienās.

TOTALITĀRIE REŽĪMI UN TO REPRESIJAS LATVIJĀ 1940.-1956.GADĀ 3.sējums. (Izd. Latv.vēst.instit.apg., 2001.g., 743 lpp.) Latvijas Vēsturnieku komisijas 2000.gada pētījumi.  Rakstu 3.sējums aptver garāku laikposmu un rakstos analizēts plašāks jautājumu loks nekā iepriekšējos sējumos. 3.sējumā raksti grupēti trīs nodaļās, kas katra aptver pētījumus vienā no trim komisijas izveidotajām pētniecības apakšgrupām. Pirmajā nodaļā iekļauti raksti par represijām pret Latvijas tautu pirmajā padomju okupācijas gadā. Otrajā nodaļā ir aplūkots nacistiskās Vācijas okupācijas režīms Latvijā. Trešajā nodaļā ir apkopoti raksti par padomju režīma īstenoto politiku.

Ilmārs Knaģis: BIJ TĀDI LAIKI
(Izd. Jāņa Rozes apgāds, 2001.g., 456 lpp.)
"Bij tādi laiki" ir stāsts par diviem izsūtījumiem un arī par pavisam nesenu pagātni.
 "... Ilmāram Knaģim bija lemts ne tikai sagaidīt Atmodu un neatkarības atjaunošanu, bet tajā visā ieguldīt savu pieredzi, spēkus un laiku un uzņemties vēl vienu grūtu uzdevumu – neļaut no atmiņas pazust tam, kas par ļaunuma impēriju jāzina nākamajām paaudzēm un pasaulei. Vācot faktus un atmiņas, atklājās tādi padomju režīma noziegumu apmēri un veidi, par kuriem lielai sabiedrības daļai nebija ne jausmas. Runāt to vārdā, kuri vairs neko nepateiks, ir dzīvo pienākums un gods." /Anda Līce/

Sandra Kalniete : AR BALLES KURPĒM SIBĪRIJAS SNIEGOS
(Izd. "Atēna", 2001.g., 298 lpp.) "Grāmatas virsraksts "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos" atspoguļo kādu patiesu epizodi. Izvešanas priekšvakarā brālis manai mammai uzdāvināja smalkas augstpapēžu kurpes, kurām bija lemts kļūt par viņas vienīgajiem apaviem pirmajā Sibīrijas gadā. Šis tēls man šķiet dziļi simbolisks, jo tajā apvienojas nesavienojamais – trauslums un rupjš spēks, ne aizsargātība un beztiesīgums, eiropeiskais, civilizētais un drausmīgā Sibīrijas īstenība." /Sandra Kalniete/

Visvaldis Lācis: Latviešu zemes un tautas vēsture 1.daļa
(Izd. "Vieda", 2001.g., 344 lpp.) "Šo darbu darīdams, es pats nemitīgi un daudz mācījos Latvijas vēsturi. Grāmatas lasītājs ievēros, ka katrai grāmatas nodaļai ir pievienots garš izmantotās literatūras saraksts – vēres. Visas vēres ir paša lasītas. Lielāko to daļu var atrast manos grāmatu plauktos. Darbu veicot, es dažkārt lūdzu padomu par vēstures faktu ticamību un pārbaudi LU vēstures Profesoram Heinriham Strodam. Viņa padoms man nekad netika liegts, Tāpēc mana pateicība arī profesoram H. Strodam." /V.Lācis/

RĪGĀ DEG UGUNSKURI - MASKAVĀ BRŪK PADOMJU IMPĒRIJA

(Izd. Rīga, 2001.g., 534 lpp.) Sastādījis Modris Ziemiņš.
Dokumentāls stāsts par latviešu un baltiešu morālo vienotību cīņā pret irstošās Padomju impērijas militāro huntu 1991.gadā. Jaunu faktu gaismā ir iespēja skatīt, kā PSRS militārās struktūras un to speciālie dienesti gatavoja un īstenoja sevišķi slepenu operāciju, lai apslāpētu Baltijas brīvības alkas un neļautu tai izrauties no okupācijas važām. Tas ir arī stāsts par to, kā pašmāju nodevēji un provokatori, kuri vēl šodien nav atmaskoti, turpina darboties visās varas struktūrās, lai grautu Baltijas vienotību un nepieļautu tās sekmīgu virzību uz Eiropas Savienību un NATO, - kā pašreiz drošāko garantu, lai traģiskie pagātnes notikumi Baltijā nekad vairs neatkārtotos.
Grāmatā izmantoti materiāli no tā laika periodiskajiem izdevumiem, kā arī dokumenti no sastādītāja personīgā arhīva.

LATVIJA PADOMJU REŽĪMA VARĀ. 1945.-1986.
(Izd. Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2001.g., 463 lpp.) Dokumentu krājums.
Lai atvieglotu materiāla uztveri, dokumenti ir sadalīti tematiskās grupās. To ietvaros dokumenti grupēti hronoloģiskā secībā. Dokumentu krājumu papildina pielikumi, publicēto dokumentu un saīsinājumu saraksts.

Lilija Zariņa: SARKANĀ MIGLA
(Izd. "Valters un Rapa", 2001.g., 486 lpp.)
Grāmata ir vēstījums par dzīvi okupētajā Latvijā, sākot no Otrā pasaules kara pēdējiem mēnešiem līdz piecdesmito gadu beigām, kad grāmatas autorei izdevās izkļūt no Latvijas un sākt jaunu dzīvi Rietumos. Šī, ārzemēs jau vairākkārt izdotā grāmata, ir laikmeta detalizēta, spilgta panorāma, kuras centrā autores - tolaik medicīnas studentes un vēlāk ārstes – pašas pārdzīvotais un izjustais.

Sandra Kalniete: ES LAUZU, TU LAUZI, MĒS LAUZĀM, VIŅI LŪZA
(Izd. "Jumava", 2000.g., 480 lpp.) "Atmoda bija dvēseles svētki, kad viss likās iespējams, sasniedzams un tīrs. Ilgus gadu nomāktā, konjunktūras pinekļos savaņģotā tautas garīgā enerģija nu izlauzās ar neparastu, attīrošu spēku. Jo lielāka bija ticība šai utopijai, ka beidzot piepildīsies nepiepildāmais un ideālais saplūdīs ar īstenību, jo rūgtāka pēc šiem dvēseles svētkiem bija atjēgšanās muļķīgu ķildu un sīkumaina pašlabuma plosītajā ikdienā. Svētkos būt ir viegli. Tas neprasa piepūli. Ikdienā gan, jo tās pelēcībā atkal un atkal ir jārod spēks nepazaudēt gaismas staru, kas ved uz templi." /Sandra Kalniete/

Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata. 2001.
(Izd. Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2002.g., 293 lpp.)
"NĀCIJA GŪSTĀ”. Okupācijas un gūsta gadi gājuši secen tikai nedaudzām senajām un jaunajām nācijām. Taču sevišķi smagi atcerēties nesenā gūsta un posta gadus jaunajām nācijām un valstīm, pie kurām pieder arī Latvija. Latviešu nācijas 50 gūsta gadus (1940-1991) veidoja 20.gadsimta apstākļos par savu pretstatu pārvērstās 19.gadsimta viltus sociālisma un viltus nacionālisma idejas, kas bija aptvērušas mūsu lielās kaimiņvalstis. Šīs idejas, deformētas minēto valstu totalitārajos nolūkos, bija paaugstinātas jaunu, it kā sekulāro reliģiju līmenī...


 HOME
Noziegumi pret cilvēci