Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 
Gulbenē godina komunistiskā terora upuru piemiņu
Malda Ilgaža

Šodien Gulbenes dzelzceļa stacijā pie politiski represēto piemiņas akmens pilsētas un rajona iedzīvotāji ar klusuma brīdi godināja komunistiskā terora upuru piemiņu, nolika ziedus, aizdedza sveces un kavējās atmiņās.

"1949.gada 25.martā strādāju Gulbenes dzelzceļa depo par dispečeri. Nevaru aizmirst to, kas notika. Cilvēku vaimanas, bērnu raudas, neziņa par nākotni. Vecākus izveda uz Krasnojarskas apgabalu, bet mani atbrīvoja no darba, jo bērnībā darbojos mazpulkos," atceras gulbeniete Anna Vīksniņa.

Rajona politiski represēto apvienības vadītāja Aira Anča, atsaucot atmiņā dienu pirms 53 gadiem, nolasa dzejoli "Šī drausmīgā nakts" un mudināja atcerēties vairāk nekā 1200 latviešu sētas, uz kurām šai naktī aizvērās vārti, liekot cilvēkiem doties pretim ciešanām.

"Šodien, 25.martā, spīd saule, bet cilvēku atmiņā šī diena vienmēr būs tumša un melna. Ir daudz jāpārdzīvo, lai to nekad neaizmirstu. Dzīve ņem savu, bet atmiņas paliek. Darīsim visu, lai pārdzīvotais nekad neatkārtotos," saka Gulbenes pilsētas domes priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs. Skolotāja Inta Vilka pauž sveicienu no trīs ģimenēm, kas joprojām baidās atgriezties dzimtenē, bet gulbeniete Ārija Logina atgādina, ka pedagogiem vēl vairāk jāstāsta jaunajai paaudzei par šo latviešu tautas vēstures faktu.

Pasākuma dalībnieki kopīgi dziedāja "Es dziedāšu par tevi tēvuzeme". Ziedus nolika pilsētas domes un rajona padomes, 26.zemessardzes bataljona pārstāvji, kā arī iedzīvotāji, kas vēl ilgi pēc pasākuma beigām kavējās pārdomās. Ziedi gūla arī uz dzelzceļa sliedēm.

Dzirkstele, 2002. gada 25. marts

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home