Latvijas Republikas Rīcības plāna holokausta izglītībā, piemiņa un pētniecībā izpilde

2004. gadā

 

Nr.

Pasākums / projekts

Institūcijas

1.

Latvijas ziņojuma par paveikto holokausta izpētē, izglītībā un holokausta piemiņas pasākumiem sagatavošana un iesniegšana Starptautiskajai holokausta darba grupai.  2004. gada maijs.

Latvijas uzņemšana Starptautiskajā Darba grupā holokausta izpētes, izglītības un piemiņas. 2004. g. 9. jūnijs.

Ārlietu ministrija,

Izglītības un zinātnes ministrija,

Vēsturnieku komisija.

2.

Latvijas ziņojuma “Holokausta izglītības jautājumi Latvijā”  sagatavošana un  prezentācija Starptautiskajā holokausta darba grupas sanāksmē Triestē. 2004. g. 13. –16. decembris.

Ārlietu ministrija,

Izglītības un zinātnes ministrija,

Vēstures skolotāju biedrība.

 

3.

 

Ilgtermiņa projekts “Holokausta upuru vārdi: Latvijas ebreju kopienas memoriālais saraksts 1941. – 1945.”.

Holokausta upuru vārdu un personīgo datu bāzes izveide (aptv. 70 000). Projekta īstenošana notiek sadarbībā ar Apvienotas Karalistes, ASV un Izraēlas ekspertiem.

 

 

LU Jūdaikas studiju centrs,

Jadvašems (Izraēla),

ASV vēstniecība LR, Starptautiskā holokausta darba grupa, Claim Conference,

Latvijas ebreju kopienu un draudžu padome.

 

2004. g. decembrī ir iesniegts pieteikums Starptautiskās holokausta darba grupas finansējumam (projekta otrais posms). 

4.

Ceļojošā izstāde “Latvijas ebreju kopiena : vēsture, traģēdija, atdzimšana”.( 2001.)

Sagatavota : Ārlietu ministrija, Muzejs «Ebreji Latvijā», ASV vēstniecība LR.

2004. gads :

11. marts - 7. aprīls, Jēkabpils Pilsētas bibliotēka. Dr. Hist. Dz. Ērgļa lekcija Jēkabpils ģimnāzijā.

14. maijs -  20. septembris, Sabīles sinagoga (Mākslas centrs « Pedvāle »). A. Teikmaņa uzruna, Dr. Rudites Viksnes lekcija.

Ārlietu ministrija,

Jēkabpils ģimnāzija, Jēkabpils pilsētas bibliotēka,

Sabīles Mākslas centrs un brīvdabas muzejs  “Pedvāle”.

5.

Ilgtermiņa projekts WEB lapa “Latvijas ebreju kopienu vēsture”.

2004. g. 16. jūnijā notika mājas lapas atklāšana.

Bauskas mākslas un novādpētniecības muzejs, Ārlietu ministrija,

Latvijas ebreju kopienu un draudžu padome,

ASV vēstniecība LR.

6.

Piemineklis Žanim Lipkem un citiem ebreju glābējiem holokausta laikā Latvijā.

2003. g. 9. decembrī ir pieņemts MK lēmums atbalstīt Ž. Lipkes un citu Latvijas iedzīvotāju, kuri 2. Pasaules kara laikā glāba ebreju dzīvības, piemiņas iemūžināšanu. 2003. gada maijā tika izveidota sabiedriska komisija, kuras patronese ir Valsts Prezidente. Pieņemtais lēmums par līdzekļu piešķiršanu (10 000Ls) būs valsts ieguldījums projektā.

2004. g. tika izsludināts pirmais konkurss arhitektiem un tēlniekiem.

2004. g. augustā ir izsludināts atkārtots konkurss.

 

Latvijas ebreju glābēju piemiņas fonds, 

Kultūras ministrija, Ārlietu ministrija

 

7.

Vēsturnieku komisijas rakstu 12. sējums “Holokausta izpēte Latvijā”.

 

 

Latvijas Vēsturnieku komisija,

Latvijas Vēstures institūts,

LU Jūdaikas studiju centrs,

Muzejs “Ebreji Latvijā”.

 

8.

A. Feigmanis  “Latvijas ebreju personību – holokausta upuru bibliogrāfiskā vārdnīca.”

Muzejs “Ebreji Latvijā”,

Starptautiskā holokausta darba grupa,

Ārlietu ministrija,

Francijas vēstniecība LR,

Francijas Kultūras centrs Rīgā

 

9.

Seminārs par holokausta mācības metodiku Latvijas vēstures skolotājiem Luksemburgā un Beļģijā.

2004. g. 5. – 11. janvārī.

Luksemburgas valdība,

Mūsdienu ebreju dokumentēšanas centrs (Parīze),

Starptautiskā holokausta darba grupa.

10.

Latvijas vēstures skolotājas D. Salenieces (Rīgas 49. vidusskola) stažēšanās Jadvašemā (Izraēla)

2004. g. 4. – 21. janvārī.

 

Latvijas vēstures skolotāju biedrība,

Izglītības un zinātnes ministrija,

Jadvašems (Izraēla).

 

11.

Aksnītes un Vangažu vidusskolu vēstures skolotāju (2) stažēšanās Vašingtonas Holokausta muzejā

2004. gada jūnijs – jūlijs.

ASV vēstniecība LR.

12.

Ilgtermiņa projekts “Metodiskie ieteikumi vēstures mācību saturam par holokausta jautājumiem pamatskolām un vidusskolām sagatavošana.” 2004. – 2005. g.

Izglītības un zinātnes ministrija,

Ārlietu ministrija,

ASV vēstniecība LR,

Aijovas Universitāte,

Starptautiskā holokausta darba grupa

13.

Seminārs par holokausta mācības metodiku Latvijas vēstures skolotājiem (35) Liepājā

2004. g. 16. –18. augustā.

Izglītības un zinātnes ministrija,

Ārlietu ministrija,

Latvijas vēstures skolotāju biedrība,

The Living History Forum (Zviedrija),

Starptautiskā holokausta darba grupa.

14.

Latvijas vēstures skolotājas D. Salenieces (Rīgas 49. vidusskola) pētniecības darbs Jadvašema bibliotēkā un arhīvā (Izraēla)

2004. g. 19. – 30. decembrī.

Izglītības un zinātnes ministrija,

Jadvašems (Izraēla).

 

15.

Dokumentālā filma “Upuru sadedzināšana”.

Pirmizrāde LTV 2005. g. 27. janvārī.

Latvijas Televīzija,

Valsts Kultūrkapitāla fonds,

Ārlietu ministrija,

ASV vēstniecība Rīgā.

15.

Holokausta upuru piemiņas vietu sakopšana un memoriālu  atklāšana Liepājā, Preiļos, Maltā (2004).

Liepājas, Preiļu un Maltas pašvaldības,

Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome,

Apvienotas Karalistes projekts «Masu kapu vietas Baltijā»,

ASV Kultūras mantojuma saglabāšanas ārvalstīs komisija.

 

16.

Starptautiskā konference  « Izcilas Latvijas ebreju personības. Rabīns Kuks : 100 gadu ceļojumam no Bauskas uz Cionu”.

2004. g. 14. decembris.

Kultūras ministrija,

LU Jūdaikas studiju centrs,

Bauskas mākslas un novadpētniecības muzejs,

Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome,

Izraēlas Valsts vēstniecība LR,

SOHNUT.

 

 

 

25.01.2005  Rita Pastere 7016162, rita.pastere@mfa.gov.lv