Holokaustā cietušajiem apmaksās apdrošināšanu
EVIJA CERA

   Holokaustā cietušie Baltijas valstu iedzīvotāji un viņu mantinieki var pretendēt uz atlīdzību par neizmaksātajām apdrošināšanas polisēm, kas izdotas laika posmā no 1920. līdz 1945. gadam. Anketas, kas jāaizpilda apdrošināšanas polišu atmaksai, Rīgā var jau saņemt.

   Rīgas ebreju kopienas priekšsēdētājs Grigorijs Krupņikovs un programmas koordinatore Maija Fišermane informēja, ka neizmaksāto apdrošināšanas polišu atmaksu holokaustā cietušajiem organizē Starptautiskā komisija par holokausta laika apdrošināšanas prasībām (ICHEIC) un tajā iesaistījušās piecas ievērojamas apdrošināšanas kompānijas - Allianz AG, AXA, Generali, Winterthur Leben un Zurich Financial Services. Pašlaik kompānijas labas gribas fondā ieskaitījušas jau 100 miljonus ASV dolāru, informēja G. Krupņikovs.
   Starptautiskā komisija pretenziju pieteikšanu izsludināja jau 16. februārī, un lai arī Latvijā anketu aizpildīšana sāksies nedaudz vēlāk, par šo projektu interesējušies jau ļoti daudzi, sacīja M. Fišermane. Anketas aizpildīt būs iespējams līdz 2002. gadam. Pagaidām nav zināms, cik Latvijā ir cilvēku, kas var pretendēt uz apdrošināšanas polišu atmaksu. Personām, kas uzskata, ka tām varētu būt prasības par neizpildītām apdrošināšanas saistībām, vajadzētu zvanīt pa tālruni 7289580 vai rakstīt Starptautiskajai komisijai - a/k 33, Rīga LV-1010. Informācija par prasības iesniegšanu un nepieciešamajiem dokumentiem atrodama arī internetā - www.ICHEIC.org.
   Apdrošināšanas polišu atmaksa ir viens no vairākiem projektiem, kas saistīts ar holokaustā cietušo un viņu mantinieku līdzekļu vai īpašumu atgūšanu. Ebreju biedrība cer, ka šovasar ASV noslēgsies tiesas process par Šveices bankās iesaldēto kontu atmaksu. 300 auditoru trīs gados pārbaudījuši ap 50 000 kontu, salīdzinot to īpašnieku vārdus ar holokaustā cietušo vārdiem. No Latvijas uz šajos kontos iesaldēto līdzekļu atgūšanu pretendē vairāk nekā 1000 cilvēku.

© Neatkarīgā Rīta Avīze 2000                Pārpublicējot un citējot atsauce uz NEATKARĪGO obligāta

uz "Noziegumi pret cilvēci"