Latvijas Rīcības Plāns Holokausta izglītībā 2002-2003 paredz valsts un nevalstisko organizāciju kopdarbu

08.11.2001.

7.novembrī Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Andris Sarnovičs, kurš ir arī Latvijas valdības pilnvarotais pārstāvis sadarbībai ar Starptautisko Holokausta Darba Grupu, iesniedza Zviedrijas vēstniekam Tomas Bertelmanam Latvijas Rīcības plānu Holokausta izglītībā, pētniecībā un piemiņā. Zviedrija ir Latvijas partnervalsts augstākminētajā darba grupā.

Latvijas Rīcības plānā ir ietverti 12 valsts un nevalstisko organizāciju projekti, kurus iesnieguši Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas vēstures skolotāju asociācija, LU Jūdaikas centrs, LU Vēstures institūts, muzejs un dokumentācijas centrs Ebreji Latvijā, Okupācijas muzejs. Latvijas organizāciju iesniegtie projekti paredz semināru organizēšanu vēstures skolotājiem par Holokausta tematikas mācīšanas metodiku, vēstures skolotāju stažēšanās braucienus uz "Jad Vašem" studiju centru Izraēlā ar mērķi sagatavot skolotājus, grāmatu par Holokausta tematiku tulkošanu un izdošanu, zinātniskās pētniecības darbu un Latvijas zinātnieku stažēšanos ārvalstīs.

Ārlietu ministrija par Latvijas Rīcības plānu ir informējusi attiecīgās amatpersonas ārzemēs un ārvalstu vēstniecības Latvijā. Attiecīgi kopīgi ar zviedru pārstāvjiem no Rīcības plānā minētajiem projektiem tiks izvēlēti daži, kuru realizācijai prasīs finansējumu no Starptautiskās Holokausta Darba Grupas.

Latvija sadarbojas ar Starptautisko Holokausta Darba Grupu (International Task Force) Holokausta izglītībā, pētniecībā un piemiņā atsevišķu projektu ietvaros, īstenojot Valsts prezidentes pausto nostāju Stokholmas forumā 2000.gada janvārī.