Latvija izstrādājusi rīcības plānu Holokausta pētniecībai un izglītībai

RĪGA, NOV 08, 2001, BNS - Latvija pabeigusi darbu pie rīcības plāna Holokausta izglītībā, pētniecībā un piemiņā 2002. un 2003.gadam, BNS informēja Ārlietu ministrijā.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs Andris Sarnovičs, kurš ir arī Latvijas pilnvarotais pārstāvis sadarbībai ar Starptautisko Holokausta darba grupu, trešdien plānu iesniedzis Zviedrijas vēstniekam Tomasam Bertelmanam. Zviedrija ir Latvijas partnervalsts minētajā darba grupā.

Latvijas rīcības plānā ietverti 12 valsts un nevalstisko organizāciju projekti, kurus iesnieguši Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas vēstures skolotāju asociācija, Latvijas Universitātes Jūdaikas centrs, LU Vēstures institūts, muzejs un dokumentācijas centrs "Ebreji Latvijā", Okupācijas muzejs. Latvijas organizāciju iesniegtie projekti paredz semināru organizēšanu vēstures skolotājiem par holokausta tematikas mācīšanas metodiku, vēstures skolotāju stažēšanās brauciens uz "Jad Vašem" studiju centru Izraēl, lai sagatavotu skolotājus, grāmatu par holokausta tematiku tulkošanu un izdošanu, zinātniskās pētniecības darbu un Latvijas zinātnieku stažēšanos ārvalstīs.

Ārlietu ministrija par Latvijas Rīcības plānu ir informējusi ārvalstu vēstniecības Latvijā. Attiecīgi kopīgi ar zviedru pārstāvjiem no Rīcības plānā minētajiem projektiem tiks izvēlēti daži, kuru realizācijai prasīs finansējumu no Starptautiskās holokausta darba grupas.

Latvija sadarbojas ar Starptautisko holokausta darba grupu ("International Task Force") holokausta izglītībā, pētniecībā un piemiņā atsevišķu projektu ietvaros, īstenojot Valsts prezidentes pausto nostāju Stokholmas forumā 2000.gada janvārī.