Informācija presei par nacisma režīma noziegumu izmeklēšanu Latvijā


7.01.2000

Latvijas Ārlietu ministrija kategoriski noliedz ārvalstu presē izskanējušos apgalvojumus, ka Latvija nevēlas izmeklēt nacistu režīma izdarītos noziegumus Latvijā. Tāpat Ārlietu ministrija uzskata par nepamatotiem apgalvojumus, ka līdz šim Latvijā neviens nav ticis tiesāts par nacistu režīma laikā izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci.

Saskaņā ar LR Ģenerālprokuratūras, Augstākās tiesas un Satversmes Aizsardzības biroja datiem, kopš 1944. gada Latvijā par kara noziegumiem ir sodīti vairāki simti personu. Daudzās lietās ir atzīts, ka vainīgie ir piedalījušies noziegumos pret ebrejiem.

Latvija uzskata, ka noziegumiem pret cilvēci nav noilguma un ir gatava tiesāt tās personas, kuru vaina šajos noziegumos tiek pierādīta saskaņā ar mūsu valsts un starptautisko likumdošanu. Taču Latvijas Republikā neviens netiek tiesāts tikai uz aizdomu pamata, bez pietiekamu pierādījumu bāzes, kā to savulaik plaši praktizēja totalitārie režīmi - nacistiskais un komunistiskais.

Uzreiz pēc neatkarības atjaunošanas, Latvija ir pievienojusies 1948. gada Konvencijai par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to un 1968. gada Konvencijai par noilguma neatzīšanu kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci. Tāpat 1991. un 1992. gadā Latvijas Ģenerālprokuratūra ir noslēgusi sadarbības līgumus ar Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, ASV, kā arī Jaunzēlandes tiesībsargājošām institūcijām par sadarbību kara noziegumu izmeklēšanā un nacistu kara noziedznieku notveršanā.

Saskaņā ar minētajiem sadarbības līgumiem, Latvijas Ģenerālprokuratūra ir izvērsusi nopietnu izmeklēšanu un materiālu vākšanu par Latvijas teritorijā izdarītajiem noziegumiem pret cilvēci. Laikaposmā no 1991. līdz 1999. gadam, lai izmeklētu 2. Pasaules kara nacistu noziegumus pret cilvēci, Kanādas Tieslietu ministrijas pārstāvji darba vizītēs Latvijā bija 8 reizes; Anglijas un Velsas Valsts prokuratūras darbinieki - 7 reizes, bet Austrālijas pārstāvji - 4 reizes. Vairākkārt Latviju apmeklējuši arī ASV un Jaunzēlandes tiesībsargājošo iestāžu darbinieki. Uzsākta arī sadarbība ar VFR kompetentām iestādēm.

Paralēli izmeklēšanas procesiem ASV un Kanādā, 1997. gadā Latvijas Ģenerālprokuratūra uzsāka izmeklēšanu par Austrālijas pilsoņa Konrāda Kalēja iespējamo līdzdalību kara un genocīda noziegumu izdarīšanā Latvijas teritorijā 2. Pasaules kara laikā. Pēc LR ģenerālprokurora lūguma ASV Tieslietu departamenta Speciālās izmeklēšanas birojs ir sniedzis praktisku palīdzību K.Kalēja pārbaudes lietā, dodot iespēju 1998. gada februārī LR Ģenerālprokuratūras pārstāvim Vašingtonā iepazīties ar visiem ASV Imigrācijas tiesas materiāliem Kalēja lietā. Tika saņemti arī materiāli no Austrālijas, Kanādas un Lielbritānijas. 1999. gada 30. decembrī, balstoties uz publikācijām Lielbritānijas presē, Latvijas Ģenerālprokuratūra ierosināja krimināllietu pret nacistiskās okupācijas laikā Latvijas teritorijā kara noziegumu izdarīšanā apsūdzēto Austrālijas pilsoni Konrādu Kalēju. 2000. gada 7. janvārī Ģenerālprokuratūra nosūtīja tiesiskās palīdzības lūgumu krimināllietā Lielbritānijas un kompetentām Izraēlas iestādēm. Šāds lūgums atkārtoti nosūtīts arī S.Vīzentāla centram Izraēlā.

Lai sekmētu vēsturiskās patiesības noskaidrošanu, Latvija aicina visas ieinteresētās valstis, ieinteresētās nevalstiskās organizācijas, kā arī privātpersonas, kuru rīcībā ir pārliecinoši pierādījumi pret K. Kalēju un pret jebkuru citu kara noziegumos aizdomās turēto, iesniegt tos Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā.