Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

   | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 
    Lietuvas valsts apbalvojums Jurim Ziemelim

14. martā (2003) Lietuvas vēstnieks Latvijā Petrs Vaitiekūns pasniedza augstus Lietuvas valsts apbalvojumus Latvijas pilsoņiem.

Atzīmējot Eiropas Parlamenta rezolūcijas “Par situāciju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” pieņemšanas divdesmitgadi, Lietuvas prezidents ir apbalvojis Lietuvas un ārvalstu pilsoņus, kas 1979. gadā parakstīja 45 baltiešu memorandu. Ar Vīta Krusta ordeņa Virsnieka krustu apbalvoti divi memoranda parakstītāji latvieši – Juris Ziemelis (pēc nāves) un Ints Cālītis. Tā kā Ints Cālītis apbalvojumu jau saņēmis tieši no Lietuvas prezidenta rokām, šoreiz viņš Lietuvas vēstniecībā bija sveicēju pulkā, godinot sava cīņu biedra Jura Ziemeļa piemiņu un pasniedzot ziedus apbalvotā māsai Ievai Vārei – J. Ziemeļa ordeni saņēma viņa.

Sveicot apbalvotos, Lietuvas vēstnieks Petrs Vaitiekūns teica, ka viņu dzīves un paveiktais ir kā tilts, kas, grodāk saistot mūsu valstu politiskās un kultūras saiknes, vieno mūsu sirdis.

Lietuvisko gaisotni apbalvošanas svinīgumā ar mūziku un dziesmām kuplināja tautas kapela “Sutaras”, kas ceļu uz Rīgu bija mērojusi no Viļņas.

 

 

 

No “LV” informācija. 18.03.2003

 

 

    

 Sākumlapa Home