Noslēguma lūgšana

 Tēvs, pateicamies, ka esi reiz devis
un no jauna atdevis mūsu zemi un valsti.
Palīdzi, lai spējam augstu novērtēt šo dāvanu
un upurus, kas par to nesti.
Pateicamies, ka esi izvedis mūs cauri komunisma šausmām,
licis pretoties ļaunumam, atsacīt nodevības kārdinājumiem.
Piedod, ka esam krituši. Piecel no ikdienas noguruma
un liec aizvien no jauna Tevī smelties spēku.
Un māci mūs lūgt, kā Tavs Dēls mums to mācīja:

 

“Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds.
Lai nāk Tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam
saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi.
Āmen.”

atgriezties
uz "Noziegumi pret cilvēci" galveno lapu