Kas izglābis vienu dvēseli, izglābis visu pasauli
Valdis ZARKEVICS

Medaļas Aksenijai Deņisai un Marianam Staševskim, pateicoties par ebreju glābšanu Otrajā pasaules karā, Izraēlas valsts un tautas vārdā vakar pasniedza Izraēlas vēstnieks Baltijas valstīs Odeds Ben - Hurs.

Izraēlas vēstnieks Odeds Ben –Hurs pirms apbalvošanas teica: - Šie lieliskie ļaudis glāba ebrejus cilvēces tumšākajās dienās, nekad nedomājot par atalgojumu. Viņiem bija svarīgi saglabāt savu cilvēcisko būtību, kad apkārt plosījās šausmas. Tuvāk izpratnei, par to, kas toreiz notika, es nonāku, arī salīdzinot šo mazo atzinību, medaļu, ar lielajiem cilvēkiem, kas to saņem.

Vēstures skolotājs no Daugavpils Marians Staševskis saņēma atzinību savu vecvecāku un mammas vietā, kuri izglāba jūdu sievieti un viņas dēlu, kurš piedzima bedrē Mariana vecvecāku kūtī.

Mamma bija mazā Janeka pirmā aukle. Vecmāmiņa, drošs paliek drošs, mazo jūdu vispirms nokristīja katoļticībā. Puiku vēl ilgi pēc tam sauca par "jameku" (krievu valodā bedre – jama arī uz sauli viņš ilgi nevarēja skatīties. Tagad Janeks ir ārsts ASV, - Marians Staševskis pastāstīja RB.

Aksenijas Deņisas mājās kara laikā mitinājās ebreju meitene Tesja, kuras vecāki bija gājuši bojā. Aksenija stāsta RB:

Kapi bija rindām; uz vēl dzīvajiem ebrejiem bija smagi skatīties. Nomocītus, izbadējušos ar dzeltenām zvaigznēm uz apģērba viņus dzina pa ceļiem uz nošaušanu. Tesju slēpām gan kūtī, gan bēniņos. Saņemot vēstuli no Izraēlas, kur viņa dzīvo tagad, atceros pagājušos notikumus un tad gan apraudos, gan priecājos.

Jau 1952. gadā Izraēla pieņēma likumu, kas nodrošina jūdu glābēju piemiņas saglabāšanu. Praktiskāka darbība sākās 1968. gadā, kad sāka piešķirt šīs medaļas "pasaules taisnajiem" un stādīt par godu katram glābējam koku līdzenumā apkārt «Yad Vashem» muzejam Jeruzalemē. 30 gadu laikā izaudzis mežs ar 15 000 kokiem. Ebreju valodā "glābējs" saprot bībeliskā nozīmē. Latviešu valodā precīzāk būtu lietot "taisnais" Bībeles nozīmē – bezgrēcīgais.»


Rīgas Balss. 1999.g. 4. jūnijā         Noziegumi pret cilvēci   Crimes against Humanity