Vēsturiskā taisnīguma vārdā
Par kompensācijām nacionālsociālistiskā režīma upuriem

2001.g.  22. maijā, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) namā Rīgā Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM) Rīgas birojā notika preses konference par kompensācijām nacionālsociālistiskā režīma upuriem. Informāciju par Vācijas kompensāciju programmām un norēķinu kārtību starp holokaustā cietušajiem un Šveices bankām sniedza IOM centrālā biroja Ženēvā programmu direktora vietnieks Delberts Fīlds un šīs programmas koordinatore Latvijā un Igaunijā Elīna Niedre.

D. Fīlds pastāstīja, ka IOM ir viena no septiņām Vācijas fonda "Atmiņa, atbildība un nākotne" partnerorganizācijām, kas nodarbojas ar tā saukto pārējo pasaules daļu, neebreju cietušo grupu. Saskaņā ar Vācijas Federatīvās Republikas pērnā gada 12. augusta likumu "Par fonda "Atmiņa, atbildība un nākotne" dibināšanu" IOM kompetencē ir to nacistiskā režīma upuru pretenzijas, kuri nacionālsociālistiskā režīma laikā zaudējuši īpašumus Vācijas uzņēmumu tiešas darbības rezultātā. IOM ir atbildīga arī par kompensāciju izmaksu bijušajiem vergu darba strādniekiem, kā arī dažām citām nacionālsociālistiskā režīma upuru kategorijām. Vācijas valdība un Vācijas uzņēmumi jaunajā kompensācijas fondā iemaksājuši pa pieciem miljardiem Vācijas marku. Pavisam nacionālsociālistu valdīšanas laikā zaudēto īpašumu kompensēšanai atvēlēti divdesmit miljoni Vācijas marku. Šī kompensācija vispirms pienākas personām, kas nacionālsociālistiskās diktatūras laikā īpašumu zaudējušas vajāšanas rezultātā, savas rases, politiskās pārliecības, ticības vai ideoloģijas dēļ. Kompensāciju tiesīgas pieprasīt arī reliģiskās kopienas un organizācijas, kā arī nacionālsociālistu mirušo upuru radinieki.

ASV Ņujorkas apgabala tiesa nozīmējusi IOM arī par vienu no organizācijām, kas atbildīga par holokaustā izdzīvojušo personu un Šveices banku 1999. gadā noslēgtā Vienošanās līguma īstenošanu. Saskaņā ar līgumu izveidoto 1,25 miljardu ASV dolāru lielo Vienošanās fondu izmantos, lai kompensētu holokausta upuriem piederošos noguldījumus Šveices bankās, kā arī lai izmaksātu kompensācijas vergu darbos izmantotajām personām un citām konkrētām nacionālsociālistiskā režīma upuru grupām. Kompensācija paredzēta arī personām, kas vajātas tāpēc, ka bija čigāni, Jehovas liecinieki, homoseksuālas personas, fiziski vai garīgi invalīdi, kā arī personām, kas tika nodarbinātas vergu darbos Vācijas uzņēmumos vai nacistiskā režīma labā. Tāpat kompensācija pienākas personām, kas nacistiskā režīma laikā bija nodarbinātas vergu darbos Šveices uzņēmumos, kā arī nacistiskā režīma vajāšanām pakļautas personas, kurām laikā no 1933. gada 1. janvāra līdz 1945. gada 9. maijam bija liegta iebraukšana Šveicē vai kuras kā bēgļi Šveicē tika aizturētas, ļaunprātīgi izmantotas, cieta sliktas attieksmes dēļ vai tika izraidītas no Šveices.

Starptautiskā migrācijas organizācija ir atbildīga arī par humānās palīdzības programmu īstenošanu gados veciem nacistiskā režīma vajāšanu upuriem. Vienošanās līgums tai paredz izmantot desmit miljonus ASV dolāru.

Delberts Fīlds pastāstīja, ka IOM darbojas vairumā pasaules valstu, dažādās valstīs tai izveidoti trīsdesmit seši biroji, un ir jau apzināti simt septiņdesmit deviņi tūkstoši potenciālo kompensāciju pieprasītāju. IOM jau uzņēmusi kontaktus ar apmēram tūkstoš personām, šai skaitā ir simt piecdesmit cilvēku no Latvijas.

IOM pārstāvis žurnālistiem uzsvēra, ka kompensāciju pieprasījumus tiesīgas iesniegt tikai tās personas, kas savu īpašumu zaudējušas tieši Vācijas uzņēmumu tiešas līdzdalības rezultātā, kā arī personas, kurām agrāk vēl nav bijusi iespēja iesniegt kompensācijas pieprasījumu. "Mēs negribam modināt cilvēkos nepamatotas cerības," teica D. Fīlds, uzsvērdams, ka vienlaikus IOM vēlas iedrošināt katru personu, kas cietusi nacionālsociālistiskā režīma dēļ, meklēt taisnīgumu. Paredzams, ka IOM kopumā saņems no divdesmit līdz divdesmit pieciem tūkstošiem prasību un izmaksās apmēram divdesmit līdz divdesmit piecus miljonus ASV dolāru holokausta upuriem.

Delberts Fīlds arī atbildēja uz žurnālistu jautājumiem.

"Latvijas Vēstneša" jautājums: — No jūsu informācijas redzams, ka par kompensāciju izmaksu Latvijā dzīvojošajiem nacistiskā režīma upuriem atbildība uzticēta Krievijas Federācijas fondam "Saprašanās un izlīgums". Kāpēc tika pieņemts šāds risinājums? Vai jūs to uzskatāt par politiski, juridiski un morāli korektu, ja Krievija, atšķirībā no Vācijas, joprojām nav skaidri definējusi attieksmi pret savas zemes noziedzīgo pagātni? Vai ir garantija, ka šis apstāklis neapgrūtinās kompensāciju saņemšanu Latvijā dzīvojošajiem nacistiskā režīma upuriem? Ja Krievija rīkotos atbilstoši Vācijas augsti morālajai rīcībai, tai vajadzētu izmaksāt desmitiem tūkstošu latviešu kompensācijas par padomju okupācijas laikā atņemtajiem īpašumiem un nodarbināšanu vergu darbos Gulaga arhipelāgā.

D. Fīlds: — Starptautiskā migrācijas organizācija atšķirībā no Krievijas Federācijas fonda "Saprašanās un izlīgums" pievienojās šim darbam Vācijas fonda "Atmiņa, atbildība un nākotne" ietvaros relatīvi nesen, tikai pērnā gada augustā. Līdz ar to mēs nepiedalījāmies šīs prakses izstrādāšanā, un es neesmu īstā persona, kas varētu komentēt šo risinājumu un spriest par tā politisko vai juridisko korektumu. Man grūti spriest arī par šī risinājuma morālo korektumu. Šis lēmums ir ierakstīts Vācijas Federatīvās Republikas likumā. Mēs esam starptautiska organizācija, kuras dalībvalstis ir arī Vācija un Latvija. Manuprāt, labākais, ko mēs konkrētajā situācijā varam darīt, ir veltīt pūles kompensāciju iespējami labākai izmaksai. Taču man ir saprotamas jūsu paustās bažas, un mēs tās ņemsim vērā.

Jautājums: — Kāpēc pašreizējā kompensāciju izmaksā pastāv dalījums "ebreju" un "neebreju grupa"?

D. Fīlds: — Starptautiskā ebreju konference un citas ebreju organizācijas jau sen piedalījušās sarunās par kompensācijām ar visām iesaistītajām pusēm. Pašreizējais dalījums ieviests, lai sekmētu kompensāciju izmaksu tiem nacionālsociālistiskā režīma upuriem, kas līdz šim apzināti mazāk. Ieviešot šo dalījumu, mēs arī skaidri vadījāmies no apsvēruma, ka būtiska nozīme būs tam, kā cilvēks pats sevi identificēs.

Jautājums: — Vai kompensāciju lielums būs atkarīgs no tā, no kuras valsts nāk pieprasījums?

— Šis jautājums vēl nav izlemts. Vispār vēl nav izlemts veids, kā tiks aprēķināti kompensācijas apjomi. Galvenais pašlaik ir noteikt personas, kam kompensācijas pienākas. Es domāju, ka, nosakot kompensāciju apjomu, tiks ņemta vērā vesela virkne konkrētu faktoru.

Sīkāka informācija par kompensāciju pieprasīšanas kārtību, kā arī pieprasījumu veidlapas un konkrēti norādījumi to aizpildīšanai pieejami IOM birojos un IOM galvenajā pārvaldē Ženēvā, kā arī internetā www.swissbankclaims.iom.int . Izdota arī īpaša informatīva brošūra čehu, holandiešu, angļu, franču, vācu, itāļu, poļu, krievu un ukraiņu valodā. Latvijā dzīvojošajiem nacionālsociālistiskā režīma upuriem, kas vēlas tuvāk precizēt prasību iesniegšanas kārtību holokausta upuru līdzekļu programmas (Šveices bankas) ietvaros, jāsazinās ar Starptautiskās migrācijas organizāciju pa palīdzības telefonu 371–750 36 27 vai jāvēršas tieši ANO namā Rīgā, Pils ielā 21. Pasta adrese: Pils ielā 21, Rīgā, LV 1167.

Personām, kas atbilst pirmās "vergu darba kategorijas" parametriem, tas ir,"kuras vajāja vai kuras bija paredzēts pakļaut vajāšanai tādēļ, ka tās bija čigāni, Jehovas liecinieki, homoseksuālas personas, fiziski vai garīgi invalīdi vai tika uzskatītas par piederīgām minētajām kategorijām, kā arī personas, kas tika nodarbinātas vergu darbos Vācijas uzņēmumos nacistiskā režīma laikā", pieteikums jāiesniedz līdz 11. augustam. Savukārt personām, kas nacistiskā režīma laikā bija nodarbinātas vergu darbos Šveices uzņēmumos, kā arī nacistiskā režīma vajātām personām, kam bija liegts iebraukt Šveicē, kas Šveicē tika aizturētas, ļaunprātīgi izmantotas, kā arī citādi cieta sliktas attieksmes dēļ vai tika no Šveices izraidītas, attiecīgs pieprasījums jāiesniedz līdz 30. septembrim.

Jānis Ūdris, "LV" ārpolitikas redaktors

23.05.2001  Latvijas Vēstnesis, Nr. 79 (2466)