Noziegumi pret cilvēci   Crimes against Humanity


Starptautiskā konference par 1941. gada
 14. jūnija
deportācijām

 

2001. g. jūnijā
Rīgā

 

 

atpakaļ uz Noziegumi pret cilvēci