Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 
Okupācija — patiešām nepatīkams vārds
Voldemārs Krustiņš

Divās pēdējās nedēļās sabiedrības uzmanību vairāk nekā parasti tiesu lietas piesaistīja t. s. Sļivenko ģimenes lieta Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tāpēc ka šī tiesāšanās uzvandīja daudziem nepatīkamo Baltijas okupācijas faktu.

Nebūtu okupācijas, nebūtu Sļivenko lietas kā tādas.

Konkrētās lietas būtība un gaita jau diezgan pamatīgi ir aprakstīta iepriekšējos "Lauku Avīzes" numuros. Mūsu korespondente Briselē Jolanta Bogustova iztaujāja juristus, un, pateicoties viņai, sestdien varējām izlasīt arī ECT Igaunijas tiesneša Raita Marustes atsevišķo viedokli pie sprieduma. Kā zināms, seši ECT tiesneši balsoja pret spriedumu: no Šveices, Vācijas, Lielbritānijas, Portugāles, Norvēģijas un Igaunijas.

Turklāt tiesnesis R. Maruste nepārprotami secinājis, ka "Sļivenko lieta" ir PSRS okupācijas sekas un līdz ar to nekāds spriedums pret Latviju nav bijis jāpieņem. Pat ne par individuālo "sāpju naudu".

Līdz ar to sprieduma "tulkošanai" varētu pielikt punktu. Sļivenko piespriesta vienīgi sāpju nauda.

Vietējo krievu avīžu klaigāšana par Sļivenko "uzvaru" ir pierasta propagandistiska trokšņošana, it īpaši uz vispārējā Krievijā sarīkotās pretlatviskās histērijas fona. It kā krievu cilvēktiesību dēļ.

Kas īsti tas par fonu, trāpīgi parādījis Nīderlandes pētnieka R. Reuderinka k-ga raksts, uz kuru "Lauku Avīzes" uzmanību vērsa Latvijas Ārlietu ministrija. Paldies par to.

Nīderlandiešu zinātnieks raksta, ka "cilvēki, kas padomju okupācijas laikā ir apmetušies uz dzīvi Latvijā, un viņu pēcnācēji saskaņā ar starptautiskajām tiesībām tur atrodas nelikumīgi un viņiem ir jāatgriežas pašu zemē. Šie nelegāli dzīvojošie ir Latvijas nepilsoņi."

Taču humānā, demokrātiskā Latvijā viss ir kārtībā. Kā secina R. Reuderinks, "Latvija šiem cilvēkiem, ja vien viņi nav aktīvi līdzdarbojušies okupācijā, ir piešķīrusi uzturēšanās atļaujas un devusi iespējas naturalizēties.

Vai tādā gadījumā Latvijā netiek piekopta (sistemātiska) diskriminācija? Bet, protams, un to dara Krievija…"

Reuderinka k-ga secinājums: "Slikti ir tad, kad nelietīgi tiek izmantoti nepilsoņi, lai parādītu, ka krievi tiekot diskriminēti."

Tādējādi arī Sļivenko lieta ir viens piemērs no nelietību virknes pret Latviju.

Skaidrs, ka ECT sprieduma izraisītā rezonanse nepatīk un nevar patikt visiem, arī dažām Latvijas partijām. TSP vadītāja vietnieks, Saeimas deputāts J. Urbanoviča k-gs raksta avīzē "Diena", ka "mediji vairs nerunā par valsts nepamatotu iejaukšanos šīs ģimenes privātajā dzīvē", bet — kāda pārdrošība — spriež par tik "augstām" lietām kā — vai Eiropas Cilvēktiesību tiesa ar savu spriedumu ir atzinusi Latvijas okupāciju vai nav atzinusi.

Piesaucot "palīgos" pat V. Vīķi-Freibergu, J. Urbanovičs secina, ka Sļivenko lieta ir Latvijas tiesu lieta un tai "seko negods Latvijas valstij". Manuprāt, Tautas saskaņas partijas vadītājs izrādās pirms TSP drīzā kongresa. Lai redz, kurā pusē viņi īsti stāv.

P. S. Uz Valsts prezidenti J. Urbanovičs atsaucas šādi: "Viena no valsts amatpersonām, kas ir saglabājusi skaidru saprātu, par laimi, ir Valsts prezidente, izsakot viedokli, ka Sļivenko lieta radusies Latvijas likumu nepareizas piemērošanas dēļ. Paldies viņai par to.

Lauku Avīze, 2003. gada 21. oktobris

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home