Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

 

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 

Latvijas pašpārvaldes iekšlietu ģenerāldirektora ģenerāla Oskara Dankera rīkojums par 1915.-1924.gadā dzimušo Latvijas pilsoņu iesaukšanu aktīvā karadienestā.

1943.gada 25.novembrī

Rīkojums par Latvijas pilsoņu iesaukšanu aktīvā kara dienestā

Ģenerālkomisāra Rīgā pilnvarojumā un ar visu Latvijas zemes pašpārvaldes ģenerāldirektoru piekrišanu noteicu:

1.§

Visi bij. Latvijas armijas un flotes virsnieki instruktori, kā arī visi 1915., 1916., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1923. un 1924. gadā dzimušie vīrieši, kas līdz 1940. gada 17.jūnijam bija Latvijas pavalstnieki, pakļauti iesaukšanai aktīvā kara dienestā Latviešu SS-leģionā.

2.§

Iesaukšanu aktīvā kara dienestā izrīko Latviešu leģiona ģerālinspektors, iesaucot pēc vajadzības veselus gadagājumus, atsevišķas kategorijas vai arī izdarot individuālu saukšanu.

3. §

Iesaukšana izdarāma, piemērojoties Latvijas karaklausības un karavīru dienesta likumiem, kas bija spēkā 1940.gada 17.jūnijā, pie kam šinīs likumos paredzētās kara ministra un armijas virspavēlnieka tiesības attiecīgi piekrīt Latviešu leģiona ģenerālinspektoram.

4. §

Iesaukti aktīvā kara dienestā skaitās ilgstošā atvaļinājumā no savām darba vietām. Viņiem ir tiesība mēneša laikā pēc atvaļināšanas no aktīvā kara dienesta atgriezties savā darbā.

5. §

Kas izvairās no iesaukšanas pats vai attur vai pamudina citus uz to, nododams sevišķai kara tiesai un sodāms pēc Latvijas kara un kara stāvokļa likumiem, kas bija spēkā 1940.g. 17.jūnijā.

Sevišķas kara tiesas sastāvu un tiesāšanas kārtību noteic iekšlietu ģenerāldirektors saziņā ar Latviešu leģiona ģenerālinspektoru, izdodot par to atsevišķu rīkojumu.

6. §

Latviešu leģiona ģenerālinspektors izdod šā rīkojuma izpildīšanai nepieciešamos priekšrakstus un instrukcijas.

7.§

Šis rīkojums stājas spēkā 1943.g. 25.novembrī.

Rīga, 1943.g. 24.novembrī.
Iekšlietu ģenerāldirektors DANKERS

Rīkojumu Vēstnesis. Nr.275, 1943.g. 25.novembrī

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home