Lietuva saņem represiju dokumentus
Aušra Radzevičūte Viļņā

Viļņā no Maskavas nogādātas savulaik īpaši slepenu dokumentu kopijas — tā saucamā Staļina mape, kurā atrodas informācija par padomju laikos represētajiem Lietuvas iedzīvotājiem, par izsūtījumiem un Sarkanās armijas darbību valsts teritorijā. Saskaņā ar līgumu, kuru pagājušajā gadā parakstīja Lietuvas Arhīvu departaments un Krievijas Federālā arhīva dienests, Viļņā nogādāti apmēram 6500 mikrofilmu kadru. Informācija saistīta ar notikumiem Lietuvā 1939.—1959.gadā, daļa no tiem paņemti no Iekšlietu tautas komisariāta un Iekšlietu ministrijas arhīviem.

Dažās slepeno dokumentu lappusēs redzami ar Staļina roku veikti uzraksti «apstiprinu», «iepazinos», «nodot izpildei». Īpaši daudz informācijas Lietuvas speciālisti ieguvuši par valsts iedzīvotāju izsūtīšanu uz Sibīriju. «Tagad vēsturnieki varēs izdarīt secinājumus par patiesajiem izsūtīšanas un represiju apmēriem Lietuvā, uzzināt, kā šo politiku veidoja PSRS varas augstākajos slāņos un īstenoja to izpildi,» saka Lietuvas Arhīvu departamenta ģenerāldirektors Vids Grigoraitis.

Dokumenti, kas saņemti no Maskavas, liecina, ka no Lietuvas izsūtītas daudz vairāk ģimeņu nekā no Latvijas un Igaunijas. Tikai 1952.gada jūlijā vien, saskaņā ar padomju statistiku, tika izsūtīti 79,5 tūkstoši cilvēku, no kuriem 20 tūkstoši bija bērnu. Lietuvas arhivāri saka, ka ir iespējams pētīt arī savdabīgo represiju īstenotāju leksiku. Cilvēku izsūtīšana tiek apzīmēta kā celtniecības materiālu pārvadāšana. Piemēram, kādā no statistiskajiem pārskatiem teikts: ešelons nokomplektēts Viļņā, galamērķis — Habarovskas novads, kontingents — lietuvieši. 

2000. gada 29. decembris.

Noziegumi pret cilvēci