Latvieši Krievijas gulagā

Jānis Riekstiņš, Latvijas Valsts arhīva vecākais referents,- "Latvijas Vēstnesim"

Sakarā ar plaši izvērstajām represijām divdesmito gadu beigās - trīsdesmito gadu sākumā Padomju Savienībā tika izveidota koncentrācijas nometņu sistēma, kura plašāk pazīstama ar nosaukumu - gulags (Labošanas darbu nometņu un koloniju galvenā pārvalde). Ja 1932.gadā tajā bija 11 labošanas darbu nometnes, tad 1935.gadā tādu jau bija 15, bet 1939.gada sākumā - 42. 1940.gada pavasarī gulaga sistēmā pastāvēja 53 nometnes ar vairāk nekā 600 filiālēm un 475 labošanas darbu kolonijām.

Ar PSRS Ministru padomes 1948.gada 21.februāra pilnīgi slepeno lēmumu Nr.416-159 PSRS Iekšlietu ministrijai tika uzdots Kolimas, Galējo ziemeļu, Noriļskas, Komi APSR, Mordovijas APSR Temņiku rajonā un Karagandā noorganizēt sevišķās nometnes, kuras bija paredzētas ar brīvības atņemšanu sodīto "spiegu, diversantu, teroristu, trockistu, labējo, meņševiku, eseru, anarhistu, nacionālistu, baltemigrantu un citu pretpadomju organizāciju un grupu dalībnieku", kā arī citu bīstamu personu ieslodzīšanai.

Minētais PSRS Ministru padomes lēmums noteica, ka uz Iekšlietu ministrijas sevišķajām nometnēm ir jāpārvieto augstākminēto kategoriju notiesātie, kuri sodu izcietuši vai arī atrodas Iekšlietu ministrijas labošanas darbu nometnēs, izņemot hroniski slimos un invalīdus, kuri bija jāatstāj iepriekšējās ieslodzījuma vietās.

Sevišķajās nometnēs tika noteikts daudz stingrāks režīms, aizliedzot tur ieslodzītajiem piemērot saīsinātus soda termiņus, kā arī citus atvieglojumus. Darba spējīgie ieslodzītie bija jāizmanto galvenokārt smagā fiziskā darbā.

Pēc soda izciešanas sevišķajās nometnēs ieslodzītos vajadzēja nosūtīt trimdas nometinājumā PSRS Valsts drošības ministrijas iestāžu uzraudzībā.

1951.gada martā gulaga struktūrā atradās 105 labošanas darbu nometnes un 9 sevišķās nometnes.

Gulaga sistēma tika likvidēta tikai 1960.gadā.

Kopš gulaga izveidošanas tā nometnēs tika ieslodzīti arī daudzi latvieši. Trīsdesmito gadu beigās tie bija PSR Savienībā dzīvojošie latvieši, 1941.gadā tie bija 14.jūnijā represētie, kurus galvenokārt nosūtīja uz t.s. Noriļlagu, Vjatlagu, Usoļlagu, kā arī uz Severurallagu un dažām citām gulaga nometnēm. Daudzus latviešus uz gulagu nosūtīja arī pēckara gados, no kuriem liela daļa nokļuva arī Iekšlietu ministrijas sevišķajās nometnēs. Šeit publicētie, no Krievijas Federācijas Valsts arhīva saņemtie, dokumenti uzskatāmi parāda gan dažādas šajās nometnēs ieslodzīto kategorijas, gan arī latviešu skaitu tajās 1952.gada nogalē. Savukārt Latvijas Valsts arhīva dokumenti apliecina, ka daudzi latvieši no Vjatlaga un citām gulaga nometnēm četrdesmito gadu beigās pārvietoti uz kādu no gulaga sevišķajām nometnēm, bet pēc soda izciešanas tajā nosūtīti trimdas nometinājumā.

Šeit publicētie dokumenti apliecina arī to, ka attieksme pret latviešu tautības ieslodzītajiem gulaga sistēmā ir bijusi īpaši barga. Pat piecdesmito gadu vidū, kad daudzu citu tautību ieslodzītajiem atļāva atgriezties viņu dzimtajās vietās, latviešiem bija jādodas uz vietām, kur specnometinājumā atradās viņu ģimenes locekļi.

 1939.-1941.gadā gulaga nometnēs ieslodzīto nacionālais sastāvs (pēc stāvokļa uz katra gada 1.janvāri)

Tautība Gadi
1939 1940 1941
Krievi 830 491 820 089 884 574
Ukraiņi 181 905 196 283 189 146
Baltkrievi 44 785 49 743 52 064
Gruzīni 11 723 12 099 11 109
Armēņi 11 064 10 755 11 302
Azerbaidžāņi (nav ziņu) 10 755 9996
Kazahi 17 123 20 166 19 185
Turkmēņi 9352 9411 9689
Uzbeki 24 499 26 888 23 154
Tadžiki 4347 5377 4805
Kirgīzi 2503 2688 2726
Tatāri 24 894 28 232 28 542
Baškīri 4874 5380 5560
Burjati 1581 2700 1937
Ebreji 19 758 21 510 31 132
Vācieši 18 572 18 822 19 120
Poļi 16 860 16 133 29 457
Somi 2371 2750 2614
Latvieši 4742 5400 4870
Lietuvieši 1050 1344 1245
Igauņi 2371 2720 2781
Rumāņi 395 270 329
Irāņi (nav ziņu) 134 1107
Afgāņi 263 280 310
Mongoļi 35 70 58
Ķīnieši 3161 4033 3025
Japāņi 50 80 119
Korejieši 2371 2800 2108
Citi 76 055 67 451 148 460

 

PSRS iekšlietu tautas komisāra un PSRS prokurora direktīva

Nr.221
1941.gada 22.jūnijā

Visiem republiku iekšlietu tautas komisāriem, Iekšlietu tautas komisariāta novadu, apgabalu pārvalžu priekšniekiem, IeTK labošanas darbu nometņu priekšniekiem, IeTK nometņu operatīvo daļu priekšniekiem, republiku, novadu un apgabalu prokuroriem un labošanas darbu nometņu prokuroriem pavēlam:

1. Pārtraukt kontrrevolucionāru, bandītu, recidīvistu un citu bīstamu noziedznieku atbrīvošanu no nometnēm, cietumiem un kolonijām.

2. Minētos ieslodzītos, kā arī poļu, vācu un citu valstu pavalstnieku kontingentus sakoncentrēt pastiprināti apsargājamās zonās, pārtraukt bezkonvoja izmantošanu darbos. Nometnēs ieslodzītos turēt maksimāla konvoja apsardzībā.

3. Arestēt tos ieslodzītos, par kuriem ir materiāli par pretpadomju darbību.

4. Nometņu, cietumu un koloniju apsardzi pārcelt kara stāvoklī.

5. Pārtraukt visu nometņu, cietumu un koloniju darbinieku un labošanas darbu nometņu prokuratūras darbinieku atvaļinājumus, atvaļinājumā esošos nekavējoties atsaukt.

6. Pārtraukt jebkādu ieslodzīto, kā arī specciematos turēto saraksti ar ārpasauli. (..)

 

PSRS iekšlietu tautas komisāra un PSRS prokurora direktīva

Nr.185
1942.gada 29.aprīlī

Izmainot PSRS Ie TK un PSRS Prokuratūras 1941.gada 22.jūnija direktīvu Nr.221, pavēlam:

1. Tos ieslodzītos, kuri ir izcietuši sodu un saskaņā ar 1941.gada 22.jūnija direktīvu Nr.221 aizturēti nometnēs, cietumos un kolonijās, no ieslodzījuma atbrīvot, izņemot notiesātos par nodevību, teroru, spiegošanu, diversijām, trockistus, labējos un bandītus, viņiem paziņojot, ka viņi ieslodzījumā atstāti līdz kara beigām. (..)

 

Izvilkums no PSRS IeTK un PSRS Prokuratūras norādījuma

Nr.194/17/11692/-s
1942.gada 7.maijā

Sakarā ar pieprasījumiem no vietām par PSRS Ie TK un PSRS Prokuratūras 1942.gada 29.aprīļa direktīvu Nr.185 tiek paskaidrots:

1. PSRS IeTK un PSRS Prokuratūras 1941.gada 22.jūnija direktīvas kārtībā no atbrīvošanas aizturētie, pēc tautības vācieši, itāļi, somi, rumāņi, ungāri, bulgāri, latvieši, igauņi, lietuvieši, kā arī Besarābijas iedzīvotāji, kuri notiesāti par kontrrevolucionāriem noziegumiem, direktīvas Nr.185 darbībā neiekļūst.

Šo pašu tautību ieslodzītie, kuri notiesāti par amata sadzīves un saimnieciskiem noziegumiem, ir pakļauti atbrīvošanai un pēc PSRS IeTK gulaga norādījuma nosūtīšanai uz darbiem nometnēs, kur ir vāciešu darba kolonas, pie kam latvieši, igauņi, lietuvieši un bulgāri un Besarābijas iedzīvotāji tiek atbrīvoti saskaņā ar direktīvas Nr.185 2.punktu (..) .(Visur tekstā latviešu izcēlumi mani -J.R. )

Dekrēts par sevišķi bīstamu valsts noziedznieku pēc soda izciešanas nosūtīšanu trimdā uz nometinājumu PSRS attālās vietās

1948.gada 21.februārī

PSRS Augstākās padomes Prezidija dekrēts

1. Uzdot PSRS Iekšlietu ministrijai visus sevišķajās nometnēs un cietumos sodu izcietušos spiegus, diversantus, teroristus, trockistus, labējos, meņševikus, eserus, anarhistus, nacionālistus, baltemigrantus, citu pretpadomju organizāciju un grupu dalībniekus, kuri rada bīstamību ar saviem pretpadomju sakariem un naidīgo darbību, - pēc soda beigām pēc PSRS Valsts drošības ministrijas norādījuma nosūtīt trimdas nometinājumā Valsts drošības ministrijas orgānu uzraudzībā:

uz Kolimas un Tālo austrumu rajoniem, uz Krasnojarskas novada un Novosibirskas apgabala rajoniem, kuri atrodas 50 kilometrus uz ziemeļiem no Transsibīrijas dzelzceļa maģistrāles (..).

Šo personu nosūtīšanu trimdas nometinājumā izdarīt pēc PSRS Valsts drošības ministrijas Sevišķās apspriedes lēmuma.

 Gulaga ieslodzīto nacionālais sastāvs

1951.gada 1. janvārī

Tautība Pavisam Tajā skaitā
nometnēs kolonijās
Tautība Pavisam Tajā skaitā
nometnēs kolonijās
Krievi 1405511 805995 599516
Ukraiņi 506221 362643 143578
Baltkrievi 96471 63863 32608
Azerbaidžāņi 23704 6703 17001
Gruzīni 23583 6968 16615
Armēņi 26764 12029 14735
Turkmēņi 5343 2257 3086
Uzbeki 30029 14137 15892
Tadžiki 5726 2884 2842
Kazahi 25906 12554 13352
Kirgīzi 6424 3628 2796
Somi un karēļi 4294 2369 1925
Moldāvi 22725 16008 6717
Lietuvieši 43 016 35 773 7243
Latvieši 28 520 21689 6831
Igauņi 24 618 18 185 6433
Tatāri 56 928 28 532 28 396
Baškīri 7847 3619 4228
Udmurti 5465 2003 2472
Ebreji 25 425 14 374 11 051
Vācieši 32 269 21 096 11 173
Poļi 23 527 19 184 4343
Rumāņi 1639 1318 321
Irāņi 606 202 344
Afgāņi 131 100 31
Mongoļi 83 70 13
Ķīnieši 2039 1781 258
Japāņi 1102 852 250
Korejieši 2512 1692 820
Grieķi 2326 1558 768
Turki 362 300 62
Citi, 87 030 48 351 38 679
no tiem:
PSRS
pamattautības 78 832 41 688 37 144
ne pamattaut. 8198 6663 1535
Pavisam: 2 528 146 1 533 767 994 379

Notiesāto nacionālais sastāvs PSRS Iekšlietu ministrijas Sevišķajā nometnē Nr. 2

1952. gada decembrī

 

PSRS tautības
Krievi 3121
Ukraiņi 10 803
Baltkrievi 583
Gruzīni 64
Armēņi 66
Azerbaidžāņi 27
Kazahi 87
Turkmēņi 33
Uzbeki 82
Tadžiki 36
Kirgīzi 18
Tatāri 85
Baškīri 10
Čuvaši 3
Moldāvi 121
Somi un karēļi 61
Latvieši 1150
Lietuvieši 1367
Igauņi 993
Ebreji 125
Citas tautības
Citi 51
Pavisam 18 886
Citu valstu tautības
Anglosakši -
Franči 1
Vācieši 260
Zviedri, norvēģi, dāņi -
Spāņi, portugāļi 1
Itāļi 1
Poļi 610
Rumāņi 15
Grieķi 1
Bulgāri 76
Serbi -
Ungāri 98
Turki -
Afgāņi -
Irāņi -
Arābi -
Mongoļi 4
Ķīnieši 65
Japāņi 87
Korejieši 21
Citu valstu
Citi 41
Pavisam 1281*
 
Ieslodzīto sadalījums pēc dzimuma
Vīrieši 17 092
Sievietes 3075

Krievijas Federācijas Valsts arhīvs, 9414. f., 1. apr., 1385. l., 2. lp. Tulkojums no krievu valodas.

* Sevišķā nometne Nr. 2 tika izveidota 1948. gadā uz Noriļskas labošanas darbu nometnes bāzes. Tā atradās Krasnojarskas novada Noriļskas rajonā.

Notiesāto nacionālais sastāvs PSRS Iekšlietu ministrijas Sevišķajā nometnē Nr. 3
1952. gada decembrī

PSRS tautības
Krievi 3812
Ukraiņi 8889
Baltkrievi 1031
Gruzīni 69
Armēņi 104
Azerbaidžāņi 56
Kazahi 27
Turkmēņi 27
Uzbeki 69
Tadžiki 13
Kirgīzi 1
Tatāri 155
Baškīri 9
Čuvaši 25
Moldāvi 143
Somi un karēļi 47
Latvieši 1112
Lietuvieši 1552
Igauņi 1200
Ebreji 306
Citas tautības
Burjati 4
Čečeni 3
Citi 148
Pavisam 18 802
Citu valstu tautības
Anglosakši 2
Franči 3
Vācieši 524
Zviedri, norvēģi, dāņi 4
Spāņi, portugāļi 2
Itāļi 1
Poļi 774
Rumāņi 62
Grieķi 14
Bulgāri 12
Serbi 4
Turki 3
Ungāri 401
Afgāņi -
Irāņi 10
Arābi -
Mongoļi -
Ķīnieši 6
Japāņi 7
Korejieši 16
Citu valstu
Austrieši 14
Čehoslovāki 16
Citi 3
Pavisam 1878*
Ieslodzīto sadalījums pēc dzimuma
Vīrieši 13 365
Sievietes 7315

Krievijas Federācijas Valsts arhīvs, 9414. f., 1. apr., 1385. l., 4. lp. Tulkojums no krievu valodas.

* Sevišķā nometne Nr. 3 tika noorganizēta 1948. gada februārī uz Temņikovas labošanas darbu nometnes bāzes. Tā atradās Mordovijas APSR, Zubovas-Poļanskas rajonā.

Notiesāto nacionālais sastāvs PSRS Iekšlietu ministrijas Sevišķajā nometnē Nr.5

1952.gada decembrī

PSRS tautības
Krievi 3651
Ukraiņi 12 712
Baltkrievi 981
Gruzīni 99
Armēņi 87
Azerbaidžāņi 69
Kazaki 169
Turkmēņi 41
Uzbeki 89
Tadžiki 30
Kirgīzi 21
Tatāri 103
Baškīri 12
Čuvaši 21
Moldāvi 183
Somi un karēļi 42
Latvieši 1037
Lietuvieši 2189
Igauņi 786
Ebreji 99
Citas tautības
citi 288
Pavisam 22 709
Citu valstu tautības
Anglosakši -
Franči -
Vācieši 349
Zviedri, norvēģi, dāņi 3
Spāņi, portugāļi 2
Itāļi -
Poļi 936
Rumāņi 52
Grieķi 14
Bulgāri 21
Serbi 2
Ungāri 78
Turki 5
Afgāņi -
Irāņi -
Arābi -
Mongoļi 2
Ķīnieši 41
Japāņi 25
Korejieši 78
Citu valstu
citi 114
Pavisam 1722*
 
Ieslodzīto sadalījums pēc dzimuma
Vīrieši 19 871
Sievietes 4560

Krievijas Federācijas Valsts arhīvs, 9414.f., 1.apr., 1395.l., 6.lp. Tulkojums no krievu valodas

* Sevišķā nometne Nr.5 tika noorganizēta 1948.gada februārī. Tā atradās Habarovskas novada Magadanas apgabalā.

Notiesāto sadalījums PSRS Iekšlietu ministrijas Sevišķajā nometnē Nr.6

Pilnīgi slepeni
Forma Nr.23 pie tabulas Nr.2, kura izziņota ar PSRS Iekšlietu ministrijas 1951.gada 14.jūnija pavēli Nr.00359

Skaitliskās ziņas par sevišķi bīstamiem valsts noziedzniekiem, kuri atrodas Iekšlietu ministrijas Sevišķajā nometnē Nr.6

1952.gada decembrī

1. Notiesāto kustība
1. Skaitījās ieslodzītie uz atskaites mēneša 1.datumu 35 282
Atskaites mēnesī ieradās:
2. No jauna notiesāti 221
3. No citām ieslodzījuma vietām (ar pārcelšanu) 115
Aizbrauca:
4. Trimdas nometinājumā 70
5. Pārvietoti uz citām nometnēm 50
6. Etapēti uz Valsts drošības ministrijas orgāniem un tiesām 28
7. Atbrīvoti pēc lēmuma, sprieduma pārskatīšanas -
8. Miruši 19
9. Bēguši -
10. Skaitās ieslodzīto uz atskaites mēneša pēdējo datumu 35 451
No tiem pēc notiesāšanas termiņiem
11. Uz 25 gadiem 10 639
12. Uz 20 gadiem 6010
13. No 11 līdz 15 gadiem 7032
14. No 6 līdz 10 gadiem 11655
15. Līdz 5 gadiem (ieskaitot) 101

2. Notiesāto sadalījums, kuri skaitās uz atskaites mēneša pēdējo datumu

Noziedznieku kategorija Skaitās ieslodzīti No tiem jāatbrīvo
uz atskaites mēneša 1953. 1954. 1955. Vēlākajos
pēdējo datumu gadā gadā gadā gados
(1.sadaļas 10.iedaļa)
Spiegi
ASV 1 1052 - 1 3 1048
Anglija (ar domīnijām) 2 409 2 3 2 402
Turcija 3 22 3 19
Irāna 4 33 1 4 28
Afganistāna 5 11 1 10
Ķīna 6 26 2 2 3 19
Japāna 7 79 7 8 64
Francija 8 109 1 108
Itālija 9 7 3 4
Somija 10 37 8 4 25
Rumānija 11 66 1 6 5 54
Vācija 12 1023 9014 79 188 662
Grieķija 13
Spānija 14 1 1
Portugāle 15
Holande, Beļģija, Luksemburga 16 3 3
Bulgārija, Dinvidslāvija 17 2 2
Ungārija, Čehoslovākija 18 15 1 3 11
Polija 19 16 4 1 4 7
Austrija 20
Dānija, Zviedrija, Norvēģija 21 2 2
Irāka, Sīrija, Ēģipte, Transjordānija 22
Brazīlija, Meksika, Čīle,
Argentīna u.c. Latīņamerikas valstis 23
Vatikāns 24 2 1 1
Bijušās Latvija, Lietuva, Igaunija 25 9 2 3 4
Citas valstis (norādīt, kuras) 26
27
28
29
Diversanti 30 503 18 22 60 403
Teroristi 31 1651 30 25 66 1530
Trockisti 32 154 9 7 16 122
Labējie 33
Meņševiki 34 7 1 6
Eseri 35 3 3
Anarhisti 36 8
Nacionālisti
Ukraiņu 37 8945 161/2 691 1112 6979
Baltkrievu 38 134 10 7 117
Gruzīnu 39 14 1 3 10
Armēņu 40 30 2 3 2 23
Azerbaidžāņu 41 6 1 2 1 2
Uzbeku 42
Igauņu 43 1433 10 30 225 1168
Latviešu 44 964 3 16 39 912
Lietuviešu 45 2815 63/1 245 525 1981
Karēļu-somu 46
Moldāvu 47 4 4
Panturku 48 1 1
Panislāmistu 49 6 1 5 Panmongoļu 50
Ebreju (cionisti, bundieši) 51 45 1 1 43
Poļu 52 499 11 41 69 378
Ungāru 53 1 1
Citi (norādīti kādi) 54
55
56
Citu pretpadomju org. un grupu dalībnieki
Baltemigranti 57 53 1 2 5 45
Dumpju 58 462 62/2 50 71 277
Baznīcas un sektantu 59 433 5 6 11 411
Profašistiskie 60 471 29 20 25 397
Frakmasonu 61 Citu pretpadomju organizāciju 62 1054 72/2 69 396 512
un grupu dalībnieki 63
Personas, kuras ir bīstamas
savu pretpadomju sakaru un naidīgās darbības dēļ
Aiziešana pār robežu vai pie
ienaidnieka ar pretpad. nolūku 64 523 16 35 45 425
Dienests okupantu soda orgānos
atbildīgā darbā 65 2508 49 56 74 2324
Piedalīšanās okupantu zvērībās
un padomju pilsoņu izdošana,
lai ar viņiem izrēķinātos 66 3065 24 72 71 2898
Pārbēdzēji no aizrobežas ar
nenoskaidrotiem nolūkiem
(aizdomas par spiegošanu) 67 4 3 1
Okupantu soda orgānu
slepenie aģenti 68 2319 106/2 213 202 1796
Sociāli bīstami sakaru dēļ
ar ārzemju izlūkiem 69 217 17 4 10 186
Sociāli bīstami citu pretpadomju
sakaru dēļ 70 3738 85 176 199 3278
Vāciešu izveidoto militāro
formējumu dalībnieki 72 422 9 16 52 345
Sociāli bīstami savas pagātnes dēļ
(skat. piezīmi) 71 35 1/1 2 3 28
73
74

 

3.Notiesāto nacionālais sastāvs

PSR Savienības tautības

Krievi 5648
Ukraiņi 14336
Baltkrievi 1503
Gruzīni 90
Armēņi 151
Azerbaidžāņi 68
Kazahi 48
Turkmēņi 17
Uzbeki 57
Tadžiki 12
Kirgīzi 10
Tatāri 119
Baškīri 11
Čuvaši 30
Moldāvi 288
Latvieši 1968
Lietuvieši 4348
Igauņi 2038
Ebreji 288
Citas tautības
Udmurti 16
Osetīni 37
Čečeni 9
Citi 248
Kopā 31400
Citu valstu tautības
Anglosakši 2
Franči 16
Vācieši 2338
Zviedri, norvēģi, dāņi 3
Spāņi, portugāļi 4
Itāļi 1
Poļi 1192
Rumāņi 71
Grieķi 29
Bulgāri 42
Serbi 3
Ungāri 183
Turki 22
Afgāņi
Irāņi 2
Arābi
Mongoļi
Ķīnieši 38
Japāņi 9
Korejieši 24
Citu valstu (norādīt kādu)
Holandieši 7
Čehi 23
Beļģi 5
Citi 37
Kopā 4051
4. Notiesāto sadalījums pēc dzimuma
Vīrieši -31731 Sievietes -3720
5. Notiesato vecums
Līdz 18 gadiem 1
No 18 līdz 25 gadiem 3829
No 26 līdz 35 gadiem 14533
No 36 līdz 45 gadiem 9760
No 46 līdz 60 gadiem 6849
Vairāk par 60 gadiem 419
Kopā 35451
 
6. Citu valstu pavalstnieki (no notiesāto skaita)
No tiem pa valstīm
No tiem pa valstīm
ASV 3
Anglijas 1
Francijas 18
Itālijas 4
Vācijas 1881
Polijas 137
Rumānijas 56
Somijas 8
Spānijas, Portugāles
Beļģijas, Holandes, Luksemburgas 11
Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas 1
Grieķijas 9
Bulgārijas 10
Ungārijas 151
Austrijas 10
Turcijas 25
Irānas 37
Afganistānas 7
Ķīnas 30
Japānas 11
Latīņamerikas valstu
(Brazīlijas, Argentīnas, Čīles, Peru u.c.)
Citu valstu (norādīt kādu)
Dienvidslāvijas 16
Čehoslovākijas 37
Korejas 13
Šveices 2
bez pavalstniecības 513
Kopā 2992

3., 4., 5. un 6.sadaļu aizpilda divas reizes gadā: 1.janvārī un 1.jūlijā.

Piezīme pie 71.rindas.

Pie sociāli bīstamiem savas pagātnes dēļ pieder: bijušo privileģēto slāņu personas, muižnieki un fabrikanti, bijušie atbildīgie ierēdņi, augstākie virsnieki, žandarmi, policisti, cietumu darbinieki un ohrankas slepenie aģenti - cara režīma laikā un Deņikina, Kolčaka, Judeniča kontrrevolucionārās varas laikā, kā arī ukraiņu, gruzīnu, armēņu pilsoņu kara laika kontrrevolucionāro valdību laikā, kā arī buržuāziskās Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Rumānijas valdību laikā.

Iekšlietu ministrijas Sevišķās nometnes Nr.6 priekšnieka vietnieks ģenerālmajors Derevjanko
specdaļas (nodaļas) priekšnieks iekšējā dienesta kapteinis
Kožemjakins

1953.gada 5.janvārī*

Krievijas Federācijas Valsts arhīvs, 9414.f., 1.apr. 1385.l., 7.lp. Tulkojums no krievu valodas.

* Sevišķā nometne Nr.6 tika izveidota 1948.gada augustā uz Vorkutas nometnes apakšvienības bāzes. Tā atradās Komi APSR, Vorkutas pilsētā.

 

1952.gada decembrī PSRS Iekšlietu ministrijas Sevišķajā nometnē Nr.7 atradās 1696 latvieši, nometnē Nr.10 - 254, nometnē "Daļnaja" - 204, nometnē "Peščannaja" - 1584, Valsts drošības ministrijas cietumu nodaļas nometņu punktā - 5 latvieši.

Šīs ziņas, protams, ir ļoti nepilnīgas, jo neaptver visas gulaga nometnes, kurās tolaik bija ieslodzīti latvieši.

Komisijas slēdziens par ieslodzītā Pētera Daukstes pārvietošanu no Vjatkas nometnes uz sevišķo nometni

Slepeni

Slēdziens

1948.gada 27.maijā komisija ieslodzīto atlasīšanai, kuri tiek turēti PSRS Iekšlietu ministrijas Vjatkas labošanas darbu nometnē, izskatīja personīgo lietu Nr.42192 ieslodzītā - Pētera Franča d. Daukstes, dzimuša 1896.gadā, (latvietis) no Latvijas PSR Daugavpils apriņķa. Līdz arestam strādāja par ceļa meistaru Daugavpils stacijā.

Dzīvoja LPSR Šivanu (pareizi - Līvānu) pagasta "Šķinumu" mājās.

Valsts drošības tautas komisariāta sevišķa daļa arestējusi 1941.gada 6.jūnijā Daugavpils stacijā.

Notiesāts - PSRS Iekšlietu tautas komisariātu Sevišķajā apspriedē 1942.gada 25.decembrī uz 10 gadiem un labošanas darbu nometnē par piedalīšanos militāri-fašistiskā organizācijā "Aizsargi". Par aktīvu piedalīšanos kaujās pret Sarkano armiju apbalvots ar viensētu un ordeni "Lagilešo" (Lāčplēša - J.R.). Termiņa beigas - 1951.g. 14.VI.

Vadoties no PSRS Iekšlietu ministrijas - Valsts drošības ministrijas un PSRS Ģenerālprokurora 1948.gada 16.marta pavēles Nr.279/00108/72-ps

nolēma:

notiesāto Pēteri Franča d. Dauksti pārvietot no vispārējām labošanas darbu nometnēm uz sevišķajām nometnēm.

Komisijas priekšsēdētājs:

PSRS IeM Vjatlaga pārvaldes priekšnieka vietnieks
operatīvajā čekistu darbā apakšpulkvedis - Voļskis

Komisijas locekļi:

PSRS Valsts drošības ministrijas priekšsēdētājs (tā tekstā - J.R.)

kapteinis - Kopitovs
PSRS Iekšlietu ministrijas Vjatlaga prokurors
justīcijas vecākais padomnieks Tarasovs

LVA, 1986.f., 1.apr., 2824.l., 32.lp. Kopija. Tulkojums no krievu valodas.

  

Izraksts no PSRS Iekšlietu ministrijas, Valsts drošības ministrijas un Prokuratūras Centrālās komisijas sēdes protokola par to ieslodzīto atlasīšanu, kuri no Iekšlietu ministrijas Vjatkas nometnes ir jāpārvieto uz Iekšlietu ministrijas sevišķajām nometnēm un sevišķajiem cietumiem

Ieslodzītajam nepaziņot 
Pilnīgi slepeni
Pielikums Nr.2 PSRS Iekšlietu ministrijas
1948.gada 5.jūlija rīkojumam Nr.393
Personīgā lieta Nr.42 192
Protokola kārtas Nr.1/513
1948.gada 25.augustā

Izraksts

no PSRS Iekšlietu ministrijas, Valsts drošības ministrijas un Prokuratūras Centrālās komisijas 1948.gada 25.jūlija sēdes protokola par to ieslodzīto atlasīšanu, kuri no Iekšlietu ministrijas Vjatkas nometnes ir jāpārvieto uz Iekšlietu ministrijas sevišķajām nometnēm un sevišķajiem cietumiem.

Ieslodzītais - Pēteris Franča dēls Daukste. Dzimis 1896.gadā, LPSR Daugavpils apriņķī, notiesāts 1942.gada 19.decembrī PSRS Iekšlietu tautas komisariāta Sevišķajā apspriedē par - piedalīšanos militāri fašistiskajā organizācijā uz desmit gadiem - kā sevišķi bīstams valsts noziedznieks ir jātur Iekšlietu ministrijas sevišķajā nometnē vai cietumā.

Centrālās komisijas protokols glabājas Iekšlietu ministrijas Vjatkas nometnē.

Izraksts pareizs: Iekšlietu ministrijas Vjatkas nometnes speciālās daļas
priekšnieks vecākais leitnants
Busmistrovs

LVA, 1986.f., 1.apr., 2824.l., 33.lp. Kopija. Tulkojums no krievu valodas.

PSRS Iekšlietu ministrijas nometnes "Mineraļnaja" pārvaldes priekšnieka lūgums izsūtīt sardzi, lai etapētu uz trimdas nometinājumu Pēteri Dauksti

Pilnīgi slepeni

Nr.6/006340

PSRS Valsts drošības ministrijas PSRS Iekšlietu ministrija
"A" daļas priekšnieka palīgam Nometnes "Mineraļnaja" pārvalde
apakšpulkvedim b.Krotovam Specdaļa

Maskavā 1950.g.12.XII

Lūdzam izsūtīt sardzi, lai etapētu uz trimdas nometinājumu ieslodzīto Pēteri Franča d.Dauksti, dzimušu 1896.gadā Latvijas PSR Daugavpils apriņķī, latvieti, PSRS pilsoni.

1941.gada 14.jūnijā arestējis Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāts.

1942.gada 25.novembrī PSRS Iekšlietu tautas komisariāta sevišķā apspriede par līdzdalību kontrrevolucionārajā organizācijā notiesājusi uz 10 gadiem.

Termiņš, piemērojot darba dienu ieskaitīšanu, beidzas 1951.gada 25.februārī. Pēc nokrāsas: profašistiskas organizācijas dalībnieks.

Ieslodzītā P.F.Daukstes tuvie radinieki: sieva Ieva Pētera m.Daukste, dz.1902.g. un bērni dzīvo Krasnojarskas novada Taimiras nacionālajā apgabalā, Sopkargā. (..)

Iekšlietu ministrijas nometnes "Mineraļnaja" pārvaldes priekšnieks

administratīvā dienesta pulkvedis Haļejevs

Iekšlietu ministrijas Minlaga pārvaldes specdaļas priekšnieks

- majors Kaminskis*

LVA, 1986.f., 1.apr., 2824.l., 32.lp. Tulkojums no krievu valodas.

* Nometne "Mineraļnaja" (arī - sevišķā nometne Nr.1) atradās Komi APSR Kožvinskas rajonā, Intas ciemā. To izveidoja 1948.gada februārī uz Intas labošanas darbu nometnes bāzes.

 

PSRS Augstākās Padomes Prezīdija dekrēts par PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1948.gada 21.februāra dekrēta atcelšanu

1956.gada 10.martā

1. Atcelt PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1948.gada 21.februāra dekrētu "Par sevišķi bīstamu valsts noziedznieku pēc soda izciešanas nosūtīšanu trimdas nocietinājumā uz attālām PSRS vietām".

Noteikt, ka turpmāk trimdā var nosūtīt tikai pēc tiesas sprieduma.

2. Sodu izcietušos lietuviešu, latviešu un igauņu nacionālistus, kuru ģimenes saskaņā ar speciāliem valdības lēmumiem atrodas specnometinājumā, nosūtīt pie ģimenēm.

3. Visas pārējās personas, kuras saskaņā ar PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1948.gada 21.februāra lēmumu atrodas trimdas nometinājumā, - no turpmākās atrašanās trimdā atbrīvot.

Šis materiāls nekādā ziņā nepretendē uz šās plašās, traģiskās tēmas vispusīgu izklāstu. Plaša informācija par 1941.gada 14.jūnijā deportēto latviešu atrašanos Gulaga nometnēs atrodama 1995.-1996.gadā Latvijas Valsts arhīva izdotajā "Represēto sarakstā". Viņu likteņi tiks precizēti grāmatā "Aizvestie", kuru izdošanai gatavo LVA darbinieki. Tāpat pētniekiem būtu janoskaidro, kādās Gulaga nometnēs tika ieslodzīti 1937.-1938.gadā represētie latvieši, uz kurieni nosūtīja tos, kurus apcietināja pēckara gados, kādi bija viņu turpmākie likteņi. Gribētos cerēt, ka reiz nākotnē kopējiem pētnieku spēkiem tas arī tiks izdarīts.

© Latvijas Vēstnesis,  30.08.2000  Nr. 303/306 (2214/2217)

atpakaļ uz Noziegumi pret cilvēci