Milna pār latviešu tautu
Arhīvi runā

Pirmpublicējums

PSRS VDM Iekšējā karaspēka Galvenās pārvaldes priekšnieka ģenerālleitnanta P.Burmaka 1949.gada 25.februāra aprēķins par operatīvā sastāva karaspēka, istrebiteļu un padomju un komunistu partijas aktīvistu skaitu, kas nepieciešams iedzīvotāju masveida izvešanai no Latvijas kodētajā operācijā "Krasta banga" 1949.gada 25.martā

Avots - Krievijas Kara vēstures arhīvs Maskavā (turpmāk KKVA): KKVA, 38650 fonds, 1.apraksts, 458.lieta, 10.lapa. Mašīnraksts uz balta papīra krievu valodā ar P.Burmaka parakstu. Uz dokumenta atzīme: "Pilnīgi slepeni. Sevišķi svarīgs. Otrais variants". Turpat spiedogs: "Atslepenots". Tulkojums no krievu valodas.

Aprēķins
par operatīvā sastāva, karaspēka, tautas aizsardzības kaujinieku un padomju partijas aktīva skaitu Latvijas republikā "Krasta bangas" lietā

1. Izsūtāmas  - 13 000 ģimenes 
2. Operatīvo grupu nepieciešamais skaits   
(katra opergrupa izsūta 4 ģimenes)  - 3250 
3. Operatīvās grupas sastāvs:   
a) opergrupas priekšnieks (VDK) operatīvais darbinieks  - 1 cilv. 
b) VDK karaspēka militārpersonas  - 2 cilv. 
c) tautas aizsardzības kaujinieki  - 2 cilv. 
d) padomju partijas darbinieki  - 4-5 cilv. 
Kopā:  9-10 cilv. 
4. Pavisam būs nepieciešami:   
a) VDK operatīvie darbinieki  - 3250 cilv. 
b) VDK karaspēka militārpersonas  - 6500 cilv. 
c) tautas aizsardzības kaujinieki  - 6500 cilv. 
d) padomju partijas darbinieki  - 14 625 cilv. 
5. Uz vietas atrodas:   
a) VDK operatīvie darbinieki  - 800 cilv. 
b) VDK karaspēka militārpersonas  2400 cilv. 
c) tautas aizsardzības kaujinieki  - 9800 cilv. 
d) padomju partijas darbinieki  12 000 cilv. 
6. Nepieciešams nosūtīt:   
a) VDK operatīvos darbiniekus  - 2500 cilv. 
b) VDK karaspēku un VDK dzelzceļa transporta   
apsardzes korpusu  - 4500 cilv. 
No tiem:   
no 1.divīzijas (Maskava)  - 2000 cilv. 
no Saratovas skolas  - 1000 cilv. 
no 4.divīzijas (Lietuva)  - 1000 cilv. 
no VDK dzelzceļa transporta apsardzes korpusa  - 500 cilv. 
Kopā:  4500 cilv. 

Piezīme:

a) Operatīvie darbinieki ir ieplānoti 100 cilv. vairāk pie staciju apkalpošanas iekraušanā
b) no 4500 militārpersonām 400 cilv. veido vadības rezervi
Maskavā, 1949.g. 25.februārī__P.Burmaks
Pavairots 2 eksemplāros
Izp. Burmaks.
Pārrakstīja Balihins

Dokumentu atradis, tulkojis latviešu valodā un sagatavojis publicēšanai speciāli "Latvijas Vēstnesim" - Prof. Dr. hab. hist. Heinrihs Strods


"LV", 1997.g., 25. marts          uz "Noziegumi pret cilvēci" galveno lapu