Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

   Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 

Lai cilvēki justu savas valsts sapratni un atbalstu
Ministru prezidents un valdības pārstāvji tiekas ar politiski represētajiem

Lai apzinātu un konkrēti risinātu totalitārisma represijās cietušo cilvēku problēmas, Ministru prezidents Einars Repše, labklājības ministre Dagnija Staķe, satiksmes ministrs Roberts Zīle un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Ivars Gaters  27. martā (2003), tikās ar Politiski represēto apvienības priekšsēdētāju, Saeimas deputātu Pēteri Simsonu, Politiski represēto apvienības valdes priekšsēdētāju Gunāru Resno un fonda “Sibīrijas bērni” direktoru Gunāru Tomu. Tikšanās laikā tika pārrunātas politiski represēto iedzīvotāju medicīniskās aprūpes un pensiju lietas, īpašumu kompensācijas un sertifikātu apmaksas jautājumi un vairākas citas, lielākoties, sociāla rakstura problēmas.

Līdz ar pārcelšanos uz jaunajām telpām Antonijas ielā Politiski represēto apvienībai radušās grūtības ar komunālajiem maksājumiem. Ar biroja uzturēšanu un administratīvo izdevumu segšanu saistīto jautājumu risināšanā savu atbalstu apsolīja labklājības ministre.

Runājot par represēto cilvēku daudzkārt izteikto lūgumu noteikt zemāku pensionēšanās vecuma robežu, Pēteris Simsons atgādināja viņu galvenos argumentus. Un tie ir saistīti ar veselības stāvokli un nespēju konkurēt darba tirgū. Tā kā sarunā pieaicinātais Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktors Ingus Alliks paskaidroja, ka pastāvošā pensiju sistēma šādu vecuma robežas pazemināšanu nepieļauj, premjerministrs izteica apņēmību rast risinājumu, lai politiski represētajām personām būtu iespēja saņemt sociālu atbalstu gadījumā, ja veselības stāvoklis un darba spējas liedz konkurēt darba tirgū un sasniegt noteikto pensionēšanās vecumu.

Satiksmes ministrs uzklausīja Politiski represēto apvienības pārstāvju apsvērumus par vietējā satiksmē paredzēto transporta atvieglojumu noteikšanu neatkarīgi no pastāvīgās dzīvesvietas Latvijā.

Tika pārrunāts tāds delikāts jautājums kā politiski represēto personu apbalvošana valsts svētkos. Pastāvot pašreizējai kārtībai, kad katra pašvaldība rīkojas pēc saviem ieskatiem un iespējām, šai ziņā valda krasas atšķirības, jo mazajām pašvaldībām parasti arī rocība ir mazāka. Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka apbalvojumu piešķiršanā jābūt vienādiem principiem visā valstī un šī jautājuma risināšanu nevar uzvelt pašvaldību pleciem.

Ministru prezidents augstu novērtēja Politiski represēto apvienības vadītāju izpratni jautājumā par Sibīrijas sertifikātu apmaksu naudā pirmspensijas vecuma represētajām personām. Kā tika paskaidrots, 2000. gada 1. janvārī Latvijā bija 6882 šādas personas.

Fonda “Sibīrijas bērni” direktors Gunārs Toms pateicās par Kultūras ministrijas sniegto finansiālo atbalstu, kas palīdzēs turpināt represijas pārdzīvojušo cilvēku dzīves stāstu dokumentēšanu. Viņš minēja Dzintras Gekas uzņemtās astoņas filmas un daudzās videokasetes, kas izraisījušas sabiedrībā lielu interesi. Šo bagātību paredzēts nodot skolu rīcībā, lai skolotājiem būtu iespējams konkretizēt Latvijas vēstures mācīšanu.

Einars Repše pateicās sarunas dalībniekiem par konstruktīvo dialogu un aicināja nākamo tikšanos rīkot plašākā lokā. Pēc Ministru prezidenta pārliecības, šādām sarunām jānotiek regulāri.

Aina Rozeniece, “LV” nozares redaktore. Latvijas Vēstnesis, 28.03.2003

   

 Sākumlapa Home