Vērtību un īpašuma nacionalizācija
Jānis Riekstiņš, Latvijas Valsts arhīva vecākais referents


Starp citām jaunām grāmatām veikalos uzmanību piesaista arī firmas "Ievanda" šogad izdotais vēsturnieka Jāņa Riekstiņa sakopotais dokumentu krājums "Ekspropriācija". Tas arhīva dokumentu valodā stāsta par okupācijas varas izdarīto Latvijas iedzīvotāju plānveidīgo aplaupīšanu no 1940. līdz 1959. gadam.  


Instrukcija par nacionalizācijas kārtību un termiņiem. Pilnīgi slepeni. Nr.691–ps

LK(b)P CK sekretāram b.Amerikam

Instrukcija par bijušo īpašnieku, tautas ienaidnieku, augļotāju un citu nestrādājošo elementu vērtību nacionalizācijas kārtību un termiņiem

"I. Kas ir jānacionalizē?

Nacionalizācijai ir pakļautas visas vērtības un mantas, kuras mājas sadzīvē ir liekas, un tieši: izstrādājumi no cēlmetāliem — platīna, zelta, sudraba, valūta, pulksteņi, servīzes, kristāls. Dārgakmeņi — aproces, gredzeni, kaklarotas, brošas, auskari, mākslinieciskas gleznas, paklāji, audumi, apģērbs, mēbeles, mūzikas instrumenti, dažādas mašīnas, produkti vairāk par nedēļas krājumu, grāmatas u.t.t.

Piezīme:
Nacionalizācijai nav pakļauts:

1. 2 pāri apavu, vasaras, ādas katram ģimenes loceklim.
2. 1 pāris apavu, ziemas, siltie katram ģimenes loceklim.
3. Sieviešu kleitas, 2 vasaras, 2 ziemas katram ģimenes loceklim — sievietei.
4. Vīriešu uzvalki, 2 vasaras, 2 ziemas katram ģimenes loceklim — vīrietim.
5. Mēteļi, 1 vasaras, 1 ziemas katram ģimenes loceklim.
6. Naģenes (cepures), 1 vasaras, 1 ziemas katram ģimenes loceklim.
7. Veļa, 6 pāri katram ģimenes loceklim.
8. Gulta ar matraci katram ģimenes loceklim.
9. Pa 2 šķīvjiem, karotēm, dakšiņām uz katru ģimenes locekli.
10. 2 segas (1 ziemas, 1 vasaras) katram ģimenes loceklim.
11. Pa 2 palagiem, 2 spilvendrānām, spilvenu un dvieļiem.
12. 1 pusdienu galds, 2 galdauti, primus vai petrolejas plītiņa, 2 spaiņi.
13. Lāde vai skapis apģērba glabāšanai.
14. Paši nepieciešamākie virtuves piederumi.
15. Instrumenti un grāmatas, kuras ir nepieciešamas profesionālajai darbībai.
16. Laulību gredzeni.
17. Produkti līdz 10 dienu rezervēm.

II. Nacionalizācijas veikšanas kārtība

Uz katriem 10—12 dzīvokļiem, kur ir jāveic nacionalizācija, tiek izveidota komisija no trijiem cilvēkiem:
a) komisijas priekšsēdētāja, kuru apstiprina rajonu un pilsētu izpildu komitejas;
b) komisijas locekļiem no valsts uzņēmumu fabriku un rūpnīcu strādniekiem, kurus norīko pilsētas vai apriņķa izpildu komiteja.

Piezīme:

Darba veikšanai komisijai ir jāpieaicina 2 liecinieki no tās mājas iedzīvotājiem, kurā ir jāveic visu vērtību un īpašumu aprakstīšana.

III. Komisijas pienākumi

Nozīmētā komisija tās priekšsēdētāja personā saņem to personu sarakstu un adreses, kurām ir jāveic īpašuma un vērtību aprakstīšana, un pilsētas vai apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētāja un sekretāra parakstītu apliecību par tiesībām veikt aprakstīšanu un sastāda aktu.
Komisija pilnā sastāvā ar 2 pieaicinātiem lieciniekiem apliecībā norādītajā dienā un stundā īpašnieka un viņa ģimenes locekļu klātbūtnē veic visa īpašuma aprakstīšanu, ierakstot to aktā.

a) cēlmetālu izstrādājumu, valūtas un dārgakmeņu akts (forma Nr.1);
b) kristāla, trauku, skulptūru, gleznu, paklāju akts (forma Nr.2);
c) apģērbu un audumu akts (forma Nr.3);
d) mēbeļu, mūzikas instrumentu un citu akts (forma Nr.4).
Akti tiek sastādīti 3 eksemplāros caur koppapīru, un tos paraksta visi komisijas locekļi un liecinieki.

Visas vērtības un īpašumi, kuri ierakstīti aktos, kopā ar aktiem tiek nodoti pret saglabāšanas parakstu īpašniekam (saglabāšanas paraksts ir akta neatņemama sastāvdaļa, un īpašnieks to paraksta caur koppapīru).

Piezīme:

1) Komisijas uzdevums ir rūpīgi apskatīt visu dzīvokli un ierakstīt aktā visas vērtības, nerēķinoties ar īpašnieka paziņojumu, ka tās vai citas mantas viņam nepieder.
2) Īpašnieka pretošanās gadījumā jeb nevēlēšanās gadījumā ļaut komisijai veikt pilnu darba apjomu vērtību noteikšanā, priekšsēdētājam ir jāizsauc milicijas pārstāvis, jānodrošina kārtība, jānosaka vērtības un jāsastāda akts.
3) Tajā gadījumā, ja tiks atrasti ieroči, ir nepieciešams izsaukt strādnieku — zemnieku milicijas orgānu pārstāvi, sastādīt aktu un ieročus atsavināt, nodot tos pret parakstu strādnieku—zemnieku milicijas pārstāvim.

Nacionalizācijas veikšanas termiņi

a) Rīgas pilsētā divas dienas, no 1941.gada...līdz...
b) Citās pilsētās un apriņķos — 4 dienas no...līdz...

Īpašuma nacionalizācijas un aktu izskatīšanas kārtība

Komisijas priekšsēdētājam aktu sastādīšanas dienā tie ir jānodod pilsētas vai apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētājam.

Pilsētas vai apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētājam (komisijā) ir jāizskata akti ne vēlāk kā 3 dienu laikā un jāpieņem lēmums. Lēmumā ir jāuzrāda mantu īpašnieka raksturojums (agrākais un tagadējais) un kādas mantas ir pakļautas nacionalizācijai.

Visas vērtības, kuras ir uzrādītas aktā Nr.1, ir jānacionalizē nekavējoties pēc pilsētas vai apriņķa izpildu komitejas komisijas lēmuma pieņemšanas.
Šo vērtību nacionalizāciju izdara komisijas priekšsēdētājs (persona, kura sastāda sākotnējo aktu) kopīgi ar Valsts bankas un finansu nodaļas pārstāvjiem.
Personai, kura saņem no īpašnieka nacionalizētās vērtības pēc akta Nr.1, ir jāparakstās tajā un tas jāatstāj īpašniekam, bet vērtības ir nekavējoties jānogādā un pret parakstu jānodod Valsts bankas nodaļai.
Pilsētas vai apriņķa izpildu komitejas priekšsēdētājam pēc lēmuma pieņemšanas arī par citiem aktiem aktu un lēmumu kopijas ir jānosūta apstiprināšanai Latvijas PSR TKP centrālajai komisijai.
Centrālajai komisijai 5 dienu laikā ir jāizskata pilsētu un apriņķu komisiju lēmumi, jāpieņem savi lēmumi un 3 dienu laikā tie ir jāpaziņo pēc piederības (pilsētas vai apriņķa izpildu komitejai) izpildīšanai.
Centrālās komisijas lēmumu izpildi, t.i., īpašuma nacionalizāciju, izdara pilsētas vai apriņķa izpildu komiteja tajos termiņos, kuri ir norādīti centrālās komisijas lēmumā, un dara tai zināmu par izpildi.

VI. Sūdzību izskatīšanas kārtība jautājumā par nacionalizāciju

Iespējamās sūdzības par nepareizu rīcību vai komisijas lēmumu uz vispārējiem pamatiem izskata vietējās izpildu komitejas.

Piezīme:

1) Ja pilsētas vai apriņķa izpildu komitejai būs ziņas un viedoklis par (atsevišķu) komisijas pieņemto lēmumu atcelšanu, tad tādā gadījumā izpildu komiteja izvirza jautājumu Latvijas PSR TKP, lai pārskatītu centrālās komisijas pieņemto lēmumu.
2) Lai pārsūdzētu komisijas pieņemtos lēmumus par vērtību nacionalizāciju, noteikt termiņu — 15 dienas no paziņojuma īpašniekam par pieņemto lēmumu. Pēc 15 dienu termiņa paiešanas sūdzības netiek pieņemtas un visi komisijas pieņemtie lēmumi par nacionalizāciju stājas spēkā."

LVA, 270.f., 1.s.apr., 30.I. 11., 12., 13.lp. Kopija. Tulkojums no krievu valodas. 

Latvijas Vēstnesis. 1998. gada 9. jūnijs. Nr. 167/169 (1228/1230)
uz "Noziegumi pret cilvēci" galveno lapu