Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 
Neaizmirsīsim genocīda vēsturi
Aivars Stranga, LU profesors

Aprīlis atgādina par aizgājušā divdesmitā gadsimta traģiskāko mantojumu: genocīdu, kurš sākās ar armēņu iznīcināšanu 1915. gadā, bet savu visekstremālāko veidu ieguva ebreju holokaustā. ASV sociologs Rūdolfs Ramels (Rummel) bija aprēķinājis, ka laikā kopš 1900. līdz 1987. gadam genocīda upuru skaits pasaulē ir bijis vismaz 38 miljoni. Baismais rēķins tomēr turpinājās tālāk Bosnijā, Ruandā, Čečenijā. Kur būs nākamā nāves pļauja?

Genocīds pret armēņiem

1915. gada 24. aprīlī Turcijas valdība pieņēma lēmumu deportēt simtiem tūkstošiem armēņu no viņu vēsturiskajām dzīvesvietām mūsdienu Turcijas teritorijā uz tuksnešiem un mežonīgām vietām Otomaņu impērijas dienvidos (Sīrijā, Irākā) – lēmums bija balstīts jaunā, rasistiskā ideoloģijā (Turcija – turkiem) un iedomā, ka armēņi ir nelojāli Turcijai. Tas bija pirmais genocīds 20. gadsimtā, kuru īstenoja valsts – valsts plānots un veikts noziegums, kura rezultātā aptuveni 800 000 no deportētajiem aizgāja bojā neaprakstāmi brutālas akcijas laikā, kurā jau tika lietota modernā tehnika cilvēku masveida slepkavošanai: valdība lietoja telegrāfu nozieguma koordinēšanai un dzelzceļu armijas pārvietošanai. Tikai 15% no deportētajiem izdzīvoja – neredzēti augsts mirstības procents. Atšķirībā no holokausta neliela daļa – ap 20 000 – izglābās, pārejot islāmā; neliela daļa bērnu izglābās, jo viņus pieņēma musulmaņu ģimenēs (pilnīgi neiespējami holokaustā). Turcijas iekšlietu ministrs Talats Paša, kas īstenoja genocīdu, ir jāatceras tāpat kā Hitlers, Himlers, Staļins un citi 20. gadsimta briesmoņi.

Genocīds pret armēņiem saistīja nacistu interesi Vācijā jau kopš 20. gadu sākuma: viens no Hitlera tuvākajiem līdzgaitniekiem – kurš gāja bojā Minhenes puča laikā 1923. gada 9. novembrī – bija Ervīns Šeibners-Rihters, kas genocīda laikā bija vācu virsnieks un diplomāts Turcijā un atbalstīja armēņu iznīcināšanu. 1939. gada

22. augustā, īsi pirms uzbrukuma Polijai, Hitlers instruēja armijas vadību: karā ir jāiznīcina ne tikai Polijas valsts, bet arī poļu nācijas liela un ievērojamākā daļa; dariet to droši – kurš šodien atceras armēņu slepkavošanu! Tā tomēr netika aizmirsta – arī tad, kad nodibinājās NATO ar Turciju tās rindās – neraugoties uz Ankaras drudžainu pretestību. Neaizmirsīsim to arī mēs, kad būsim pilntiesīgi NATO locekļi.

Holokausts

1943. gada 19. aprīlī Varšavas gandrīz jau pilnīgi iznīcinātajā geto ieslodzītie, mēģinot novērst geto iznīcināšanas pēdējo cēlienu, sacēlās – izmisumā un varonībā, nenovēršot nenovēršamo, taču pierādot, ka ebreji nav tikai bezpalīdzīgi upuri: mana mūža pēdējā vēlēšanās ir piepildījusies – ebreju pašaizsardzība, ebreju pretošanās, ebreju atriebība ir kļuvusi par realitāti, īsi pirms nāves rakstīja sacelšanās vadītājs Mordehajs Aniļevičs. Vismaz 5,85 miljoni ebreju aizgāja bojā holokaustā, kuram bija vairākas īpašības, kas padarīja to par genocīda ekstrēmāko formu: 1) neviens genocīds pirms tam vai pēc tam nav bijis tik lielā mērā balstīts uz mītiem, halucinācijām, murgiem, iracionālu un nepragmatisku ideoloģiju par āriešu liktenīgo cīņu – uz dzīvību vai nāvi – ar visas pasaules ebreju sazvērestību; 2) genocīda globālais, universālais raksturs: visi citi genocīdi ir bijuši ģeogrāfiski ierobežoti (Kamboža, Ruanda, pat armēņi tika iznīcināti teritorijās, kuras tika uzskatītas par turku etniskām teritorijām, bet ne, piemēram, Jeruzālemē, kura atradās turku kontrolē līdz 1917. gada decembra sākumam); ebreji tika slepkavoti un bija jānoslepkavo visā pasaulē, visur, kur kāju spēra nacistu zaldāts – Salonikos Grieķijā, iznīcinot seno ebreju kultūras centru, un Rīgā, okupētajā Latvijā; 3) totalitāte – bija jānogalina visi ebreji – veci, jauni, bagāti, nabagi, komunisti un antikomunisti; šāda totalitāte netika lietota pat pret armēņiem – turkiem nebija valdības plāna totālai slepkavošanai. Ideoloģiskais, universālais un totālais raksturs ir holokausta īpašais raksturs citu genocīdu vidū.

Vai iespējams turpinājums?

Viens no izcilākajiem holokausta vēstures pētniekiem pasaulē Jehuda Bauers uzskata, ka genocīds – pat holokausta formā – ir fenomens, kurš atbilstoši cilvēka dzīvnieciskajai dabai un tam, ka maz kas ir mainījies šajā dabā, var atkārtoties, turklāt, viņaprāt, visticamāk tur, kur varu var sagrābt islāma fundamentālisti, apbruņoti ar vienu no genocīda svarīgākajiem priekšnoteikumiem – ekstrēmu ideoloģiju. Nejūtos pietiekami zinošs, lai apšaubītu vai viennozīmīgi atbalstītu Baueru, taču skaidrs, ka aprakt 20. gadsimta monstru ir pāragri...

NRA, 24.04.2003

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home