Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 
Latvijas ebreji: Latvijā neatdzimst nacisms 

LETA. 4. novembris 2003 
Latvijas ebreji nepiekrīt šonedēļ Krievijas ebreju kopienas pārstāvju paustajiem secinājumiem par nacisma atdzimšanu Latvijā, šādu viedokli pauda Rīgas Ebreju reliģiskās draudzes rabīns Mordehajs Glazmans. 

Kā ziņots, 2.novembrī vairākas Krievijas ebreju organizācijas atklātā vēstulē vērsās pie Izraēlas premjerministra Ariela Šarona, kas svētdien darba vizītē ieradās Maskavā, paužot bažas, ka "dažās Baltijas valstīs" tiek reabilitēts nacisms un noklusēta holokausta mācība. 

Paužot savu viedokli par šo Krievijas ebreju kopienas paziņojumu, Glazmans norādīja, ka ne tikai nevar piekrist viņu secinājumiem par nacisma atdzimšanu Latvijā, bet ir pārliecināts, ka Latvijas valdība šobrīd dara visu iespējamo, lai nodrošinātu vietējiem ebrejiem drošību un stabilitāti. 

"Manā rīcībā ir pietiekami daudz faktu, lai sniegtu šādu vērtējumu," uzskata Glazmans. 

Rabīns, kurš kopš 1992.gada pastāvīgi dzīvo un strādā Latvijā, kur ieradies no ASV, turklāt darbojas tieši ebreju draudzē, visā šajā laikā Latvijā ne reizi nav saskāries ar "valstisku antisemītismu". 

Visos ebreju kultūras un sociālajos pasākumos, kā arī reliģiskajās programmās rabīns nekad neesot sastapis pretdarbību. "Mēs brīvi un veiksmīgi strādājam, lai nostiprinātu savu kopienu," pauda Glazmans. 

Tāpat rabīns atgādināja, ka pēc 1998. gada 2.aprīlī notikušā sprādziena pie Rīgas Sinagogas ieejas Latvijas valdība nekavējoties norīkojusi tur diennakts apsardzi, lai "aizsargātu ebrejiem svētu vietu". Šādu soli atzinīgi novērtējuši visi draudzes locekļi. 

Tieši iepriekšminētais Latvijas valdības solis devis "cerību un ticību tam, ka nākotnē attiecības starp valsti un draudzi attīstīsies pozitīvi" un tajās "ieguvēji būs visi Latvijas ebreji," uzskata Glazmans. 

Glazmans uzsvēra, ka "traģēdija, ko mūsu [ebreju] tauta piedzīvoja Otrā pasaules kara laikā, nevar tikt aizmirsta" un tādēļ arī "nesenā memoriāla atklāšana SS leģionāriem Latvijā bija šoks visām demokrātiskām valdībām pasaulē". 

Rabīns pauda uzskatu, ka "ir nepieļaujami godināt cilvēkus, kas sadarbojās ar nacistiem, realizējot viņu necilvēcīgos plānus, iznīcinot miljoniem nevainīgu cilvēku nacionālās un reliģiskās piederības dēļ". 

Latvijas augstākās amatpersonas saistībā ar Lestenē atklātajiem un iesvētītajiem Otrajā pasaules karā kritušo latviešu leģiona karavīru Brāļu kapiem jau iepriekš paudušas uzskatu, ka Latvija, tāpat kā ASV, latviešu leģiona vērtējumā balstās uz 1950.gada 12.septembra ASV pārvietoto personu komisijas secinājumu. 

Šajā secinājumā atzīts: "Baltijas ieroču SS vienības to mērķu, ideoloģijas, darbības un sastāva kvalifikācijas ziņā ir uzskatāmas par savrupām un no vācu SS atšķirīgām vienībām, tādēļ komisija tās neuzskata par ASV valdībai naidīgu kustību". 

Turklāt latviešu leģionāri nebija iekļauti Nirnbergas procesā. Nacistiskā Vācija iesauca savā armijā vairāk nekā miljonu okupēto teritoriju karavīru, kuri nevar būt atbildīgi par to, ka viņi piedalījās frontes cīņās. Latviešu leģionāri nebija nacisti, bet gan frontes karavīri, kuri cīnījās par Latvijas neatkarību, nevis par Lielvācijas mērķiem.

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home