Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 
Nelietības
Voldemārs Krustiņš

"Mājas Viesī" (nr. 168) vēsturnieks Uldis Neiburgs rakstījis par padomju karaspēka briesmu darbiem 1944. gada vasarā, kad tam izdevās caur Jelgavu un Tukumu uz laiku izlauzties līdz jūrmalai. U. Neiburgs rakstā piemin arī cilvēkus, kurus atbrīvotāji, cauri drāžoties, paguva noslepkavot Jaunpils pagastā.

Es šos notikumus atceros, jo, apmeklējot vecāsmātes un mātes kapu kopiņas Jaunpils Meža kapos, ir jāiet gar nobendēto cilvēku kopkapu. 1944. gadā man jau bija divpadsmit gadu un nekad neaizmirsīšu, kādas šausmas un riebumu jaunpilniekos izraisīja pagasta iedzīvotāju apcietināšana un nogalināšana. Tolaik runāja, ka uzrādītāji bijuši pie pagasta saimniekiem nometinātie padomju karagūstekņi, kas paši pēc tam likvidēti.

Rīgas krievu avīze "Vesti", kura lepojas ar it kā 347 000 lielu lasītāju pulku, pārstāstījusi U. Neiburga rakstu "savā garā" un tās līdzstrādnieks Nikita Krasnoglazovs aprakstītās slepkavošanas publiski aizstāv un attaisno. Domāju, ka jaunpiliešiem tas ir jāzina, lai gan varbūt tādām avīzēm kā "Vesti" un "Čas" nav lasītāju Jaunpils pagastā.

Nelietīga un melīga Latvijas vēstures "pasniegšana" krievu vietējam lasītājam nav nekāds jaunums, bet diezgan pierasta, sistemātiska nodarbošanās, faktiski Latvijas sabiedrības šķelšana un provokācija.

Vieni rakstītāji to dara prastāk, citi "smalkāk".

Ja šeit pieminētais Krasno-glazovs, iespējams, ir vienkārši neskolots un staļiniski impēriskā garā audzināts, tad "Čas" pastāvīgais politiskais rakstnieks L. Fedosejevs ir vēsturē labi izglītots. Un, ja šajā avīzē arī parādās vēstures revīzijas raksti, tad redakcija labi zina, ko un kāpēc dara, un arī latviešiem šīs izdarības nevar būt vienaldzīgas. Tāpēc ka tās sēj nepatiesību un naidu nezinošos cilvēkos. Simtiem tūkstošu krievu vidū.

Viena no minētajām avīzēm iegalvoja saviem lasītājiem, ka cilvēki no Latvijas esot izsūtīti pēc LPSR Ministru Padomes lēmuma, kuru parakstījis Vilis Lācis. Tas ir smalko melu paraugs, ko piekopj dažādi "neatkarīgi" pretlatvijas aģitatori.

Negrasos aizstāvēt Vili Lāci par viņa sliktajiem darbiem. Taču visi lēmumi par represijām Latvijā jau laikus tika pieņemti Maskavā, VK(b)P CK politbirojā un čekā. Piemēram, instrukcija par izvešanām no Baltijas valstīm tika apstiprināta jau 1939. gada 11. oktobrī — pusotru gadu pirms tās izpildes.

Melīgu publikāciju provokatoriskie mērķi ir acīm redzami noliegt okupāciju un atbildību par to. Sak, kā latvieši, tā pārējie okupētie un represētie paši vainojami pie sava likteņa.

Lauku Avīze, 2003. gada 02. septembris

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home