Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas | Prese |

 Sākumlapa Home

 

Lietuvā notiesā kara laika NKVD iznīcinātājus
ILZE PUNCULE, Latvijas radio, Viļņā, speciāli «Neatkarīgajai»

   Viļņas apgabaltiesa ir pasludinājusi spriedumu pirmajā lietā par genocīdu pret Lietuvas iedzīvotājiem. Notiesāti trīs bijušie NKVD triecienvienības dalībnieki, kas atzīti par vainīgiem lietuviešu ģimenes noslepkavošanā.

   76 gadus vecajam Kirilam Kurakinam piespriests 6 gadu cietumsods, bet viņa biedriem - 75 gadus vecajam Petram Bartaševicam un Jozam Šakalim - katram 3 ar pusi gadu ieslodzījums, tāpat visiem konfiscēts viss īpašums. Uzreiz piemērojot amnestijas likumu, cietumsoda laiks visiem samazināts par trešdaļu. Neviens no notiesātajiem šobrīd nav apcietināts, visi ir otrās grupas invalīdi.
   Visi trīs tika notiesāti par to, ka 1945. gadā, īstenojot NKVD operāciju, noslepkavojuši Gaidu ģimeni - četrus cilvēkus - un nodedzinājuši viņu māju. Šajā noziegumā piedalījušies arī citi NKVD līdzstrādnieki, taču viņi ir jau miruši. Tiesa atzinusi, ka K. Kurakins ir noslepkavojis Veroniku Gaidieni, kura turklāt bijusi stāvoklī, tāpat šīs operācijas laikā noslepkavota Karolīna Gaidiene un nepilnu gadu vecā Albīna Gaidīte, bet mājas pagrabā no degošās mājas dūmiem nosmacis Leopolds Gaidis, kas slēpies no padomju armijas. P. Bartaševics un J. Šakalis atzīti par K. Kurakina līdzzinātājiem. Ne izmeklēšanas, ne tiesas laikā neviens no apsūdzētajiem neatzina savu vainu.
   K. Kurakins teica, ka 1945. gada vasarā dienējis padomju armijā Krievijā, bet abi pārējie, lai gan piedalījušies minētajā operācijā, tomēr apgalvoja, ka bijuši attālāk no mājas. Taču noslepkavotās ģimenes kaimiņi apliecinājuši, ka K. Kurakins ir bijis Lietuvā un visiem stāstījis slepkavības detaļas. Kā atzīmē laikraksts Respublika, šī lieta tika izskatīta jau trešo reizi.
   Pirmo reizi Augstākā Tiesa to nodeva papildu izmeklēšanai. Pēc tam visiem trim apsūdzētajiem Viļņas apgabaltiesa pasludinājusi spriedumu, taču Augstākā Tiesa to atcēlusi un vēlreiz atdevusi izskatīšanai tajā pašā Viļņas apgabaltiesā.
   Tā ir pirmā krimināllieta, kurā notiesātas par Lietuvas iedzīvotāju genocīdu apsūdzētās personas. Pēc šā paša panta tiek tiesāti vēl divi lietuvieši - Aleksandrs Lileiķis un Kazimirs Gimžausks, atšķirība vienīgi tā, ka pēdējie ir bijuši pretējā nometnē. Viņi tiek vainoti par to, ka Otrā pasaules kara laikā sadarbojušies ar vācu specdienestu, kas iznīcinājis ebrejus. Gan A. Lileiķa, gan K. Gimžauska lietu izskatīšana pagaidām kavējas, jo sliktās veselības dēļ apsūdzētie nevar piedalīties tiesas sēdēs. 

NRA

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home