Noziegumi pret cilvēci

Crimes against Humanity.  Latvian Site

  Atpakaļ Back | Jaunumi News | TSDC | Dokumenti | Liecības | Grāmatas || Prese |

 Sākumlapa Home

 
Okupācijas muzeju un Strēlnieku pieminekli atzīst par vērtībām 

Okupācijas muzejs un Strēlnieku piemineklis ir saglabājamas vērtības, ceturtdien atzina semināra Pēckara arhitektūras mantojums. Rīgas Rātslaukuma apkārtnes detālā plānojuma koncepcijas dalībnieki. Lai arī seminārā tika pausti atšķirīgi viedokļi par Rātslaukuma pēckara apbūves turpmāko likteni, tomēr dalībnieki vienojās, ka pēckara apbūve ir Rīgas apbūves vēstures sastāvdaļa un pēckara būvju nojaukšana nav atbalstāma. 

Pēc sanāksmes dalībnieku domām, būtu atbalstāma Strēlnieku laukuma ansambļa papildināšana, kuras dēļ Rātslaukums un Strēlnieku laukums izveidotos kā divi atdalīti laukumi. Pieļaujama arī būtu apbūve, kas skaidri definētu un nobeigtu Rātslaukuma malas. Kā vidi degradējošu faktoru semināra pārstāvji minēja kioska un trolejbusu galapunkta atrašanos Strēlnieku laukumā. Tika nolemts, ka transporta kustība šajā vietā jāreorganizē. Laukumā kā prioritāra jāizvēlas sabiedriskā funkcija, novirzot transportu un nododot teritoriju gājējiem un atpūtai. No vieglāk realizējamiem Strēlnieku laukuma pilnveidošanas pasākumiem tika akcentēta laukuma seguma uzlabošana, Strēlnieku pieminekļa apgaismošana. Secināja, ka vajadzētu mazāk koncentrēties uz jau pašreizējo objektu kritizēšanu, bet pievērsties turpmākās attīstības koncepcijas apdomīgai veidošanai. 

Ceturtdien seminārā Pēckara arhitektūras mantojums. Rīgas Rātslaukuma apkārtnes detālā plānojuma koncepcijas speciālisti un citi sabiedrības pārstāvji bija aicināti izteikt viedokli par teritoriju, kas ietver Rātslaukumu un tam piegulošās ielas — Grēcinieku, Skārņu, Kaļķu, Tirgoņu ielu, Jaunielu, 11.novembra krastmalu. Sanāksme tika rīkota, lai gūtu praktiskus secinājumus, kurus varētu izmantot Rātslaukuma apkārtnes detālā plānojuma koncepcijas formulēšanai un darba uzdevuma izstrādei. 

LETA, 21.nov.,2003

  Atpakaļ Back  

 Sākumlapa Home