Okupācijas muzejs grāmatā
Latvijas okupācijas muzejs: Latvija zem Padomju Savienības un nacionālsociālistiskās Vācijas varas  (1940-1991)
Lettland unter sovjetischer un nationalsozialistischer Herrschaft: Eine Darstellung des Lettischen Okkupationsmuseums

Red./Hg. Vatters Nollendorfs, Matthias Knoll. Rīga: OMF, 1998.192 Ipp./ Seiten


Šis ir tituļlapas virsraksts. Uz vāka rakstīts tikai Latvijas Okupācijas muzejs/Lettisches Okkupationsmuseum baltos burtos uz melna fona ar OMF emblemu baltā lauciņā, bet apakšā, jau uz gaiša fona - lauskas no vijoles, ko Vologdas invalīdu nomethē Vorkutā 1952./1953. gadā no plāniem dēlīšiem un zupas kauliem darinājis Voldemārs Sproģis. Lielformāta grāmata četrkrāsu iespiedumā, sava veida ceļvedis pa Okupācijas muzeju, latviešu un vācu valodā atklātībā parādījās oktobrī.

Grāmatas iekārtojums visumā seko muzeja iekārtojumam, un tajā izlietoti muzeja stendu teksti, dokumenti un ilustratīvais materiāls, viss saīsinātā vai izlases veidā. Grāmatas priekšvārdus snieguši Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis un Meklenburgas - Priekšpomerānijas Landtāga prezidents Rainers Prachtls (Rainer Prachtl). levadu devis OMF padomes priekšsēdis Dr. Paulis Lazda.

Sevišķa 46 lappušu gaŗa nodaļa veltīta deportāciju un GULAGa pārdzīvojumam, kur pilnās krāsās skatāms deportāciju vagons Torņakalna stacijā, muzeja barakas makets un muzejā izstādīto piemiņlietu izlase — sākot ar GULAGa dzeloņstieplēm un beidzot ar Viktora Šmita ,,atgriešanās čemodānu." Šī nodaļa parāda individuālos likteņus uz lielās vēstures fona, liecinot par izdzīvošanu necilvēcīgos apstākļos un spēju saglabāt nevien dzīvību, bet arī cilvēcību un gara cēlumu.

Grāmata tapa gada laikā, un tas bija bagāts, bet saspringts gads. Grāmatu rediģēju kopā ar Matiasu Knollu (Matthias Knoll). Knolls arī atbildīgs par vācu tulkojumiem. Knolls ir vācu dzejnieks un tulkotājs, kas dzīvo un strādā Rīgā un ļoti labi iemācījies latviski. Es tulkoju, cik vajadzēja, no oriģināliem vācu tekstiem. Grāmatas satura tapšanā un rediģēšanā piedalījās arīmūsu pašu vēsturnieks Rihards Pētersons, kurš palīdzēja fotogrāfiju un dokumentu sagādē un pārlasīja tekstus no vēsturiskā viedokļa. Politoloģe Eva-Klarita Onkene (Eva-Clarita Onken) gādāja par paskaidrojošām definīcijām un atbildēja par Vācijas okupācijas laika vācisko tekstu tulkošanu un rediģēšanu. Meklenburgas - Priekšpomerānijas Landtāga preses referents Hendriks deBūrs (Hendrik deBoer) un vēsturnieks Helkers Pflūgs (Helker Pflug) lasīja tekstus un sniedza savus komentārus un ieteikumus. Mākslinieciski grāmatu iekārtoja un vāku veidoja Alnis Mitris, bet krāsu fotogrāfijas darināja Fotocentra fotografs Juris Kalniņš. Muzeja darbinieki palīdzēja gan ar padomu, gan palīdzību, gan ar uzmundrinājumu, kas reizēm bija ļoti vajadzīgs.

Ideja lūgt finansējumu no meklenburgiešiem radās Matiasam Knollam pēc tam, kad 1996. gadā Landtāga delegācija bija iepazinusies ar muzeju. Landtāga delegāti, ieskaitot prezidentu, bija izrādījuši dzīvu interesi par muzeju, un tāpēc arī pēc neilgas sarakstes un sarunām bija gatavi atvēlēt līdzekļus grāmatas tapšanai. ,,Vēlējāmies īpašo latvisko vēstures skatījumu pieejamu plašākai publikai — ne tikai Latvijā, bet arī, piemēram, Vācijā," priekšvārdos raksta Rainers Prachtls.

Tie, kas grāmatu jau paguvuši redzēt, nereti prasa, vai domāts par izdevumu arī angļu valodā? Ir domāts. Derētu, protams, arī krieviski, bet tas ir vēl tālāks nodoms. Tā kā visi materiāli šai grāmatai ir jau gatavi CD formatā, atliek vienīgi vāciskos tekstus atvietot ar angliskiem un iespiest. Nu, varbūt ar dažām akcentu maiņām, dažiem uzlabojumiem. Bet arī tas nebūs lēts prieks. Ja nu mums Amerikā, Lielbritānijā, Kanādā vai Austrālijā rastos kāds labvēlīgs ,,Landtāgs" vai devīgs labvēlis... Laikam jau grūtāk būs ar kādu līdzīgu labvēli Krievijas pusē, kur tās pašas vēstures traktējums radikāli atšķiŗas no mūsējā.

Kur un kā grāmatu varēs iegādāties? Katrā ziņā muzejā. Cenu esam noteikuši šādam izdevumam zemu, lai Latvijas iedzīvotāji to varētu iegādāties: Ls. 5,-. Ceram, ka tie, kas varēs, papildus dos ziedojumu muzeja darbam. Vācijā grāmatu izplatīs apgāds Wissenschaft und Politik Ķelnē. Paredzamā cena DM 40,-. Citur pasaulē USD 25.00 plus US 10.00 pārsūtīšanai.

Valters Nollendorfs


 Noziegumi pret cilvēci   Crimes against Humanity