Latvija atgriežas Eiropā: no okupācijas uz neatkarību
Latvijas 50 gadu Okupācijas Muzeja izstāde Eiropas Parlamentā Briselē

Eiropas Parlamentā - Briselē no 10. līdz 20. novembrim bija skatāma Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja veidotā izstāde «Latvija atgriežas Eiropā: no okupācijas uz neatkarību», ar kuras atklāšanu Briselē tika atzīmēta Latvijas valsts proklamēšanas 80. gadadiena.

Ideja par šādas izstādes izveidošanu radās 1998. gada jūnijā, kad Latvijas 50 gadu okupācijas muzeju apmeklēja Eiropas Parlamenta deputātu delegācija. Izstādes idejas autori ir: Viskonsinas universitātes profesors un Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonda priekšsēdis Dr. Pauls Lazda (viņš ir arī Okupācijas muzeja idejas un koncepcijas autors 1993. gadā), itāliešu deputāts Eiropas Parlamentā Ernesto Kakavale un Latvijas Ministru prezidents Guntars Krasts.

10. novembri Briselē izstādes atklāšanā atzina Ernesto Kakavale, Okupācijas muzeja apmeklējums daudziem Eiropas Parlamenta deputātiem (un arī viņam pašam) atstājis satriecošu iespaidu un tādējādi Latvijas nesenā pagātne un latviešu tautas likteni viņiem kļuvuši daudz saprotamāki. Tad radās arī ideja par to, ka šādu izstādi būtu nepieciešams paradīt Eiropas Savienības valstīs, lai politiķi un plašāka sabiedrība tur īsteni saprastu, kas un kā aizvadītajos piecdesmit gados noticis okupētajās Baltijas valstīs. Aizvadītajā vasarā Okupācijas muzeju apmeklēja arī Ministru prezidents Guntars Krasts, un šī apmeklējuma laikā izskanēja viņa viedoklis par nepieciešamību izveidot ceļojošu ekspozīciju, kurā būtu aplūkota nesenā Latvijas vēsture. Dr. Paulis Lazda, Eiropas Parlamenta deputāts Ernesto Kakavale un Ministru prezidents Guntars Krasts savstarpēju sarunu līmenī attīstija šo ideju, un septembra sākumā tika nolemts, ka līdz Latvijas proklamēšanas 80. gadadienai jāizveido šāda izstāde un tā jāatklāj Eiropas Parlamentā Briselē.

Okupācijas muzeja darbinieki izstrādāja vairākas koncepcijas šādas izstādes izveidei, bet, balstoties uz Ernesto Kakavales, Guntara Krasta un Dr. Paula Lazdas vēlmi, tika nolemts, ka izstāde būs visa Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja ekspozīcija miniatūrā. Šī ekspozīcija tika atspoguļota 25 planšetēs ar raksturīgiem virsrakstiem katrai no tām: Latvijas neatkarības gadi (1920 -1940); Nacistiskā Vācija un PSRS sadala Austrumeiropu; Padomju ultimāts; Latvijas okupācija 1940. gadā; PSRS anektē Latviju; Aneksijas neatzīšana; Padomju terors; Nacistu terors nomaina PSRS teroru 1941. gadā; Latviešu dilemma karā; Otrreizēja padomju okupācija; Latvija zaudē trešdaļu savu iedzīvotāju; Pretošanās kustība Latvijā;

Deportācijas, sovjetizācija, rusifikācija; Izdzīvošana Sibīrijā; Vienkāršības cilvēcīgums (tajā atspoguļoti deportēto latviešu darinātie priekšmeti izsūtījumā); Vēstules - cerību stari; Disidenti un cīņa par latviešu kultūras saglabāšanu; Latvijas nacionālā atmoda;

Neatkarības atjaunošana un saglabāšana; Neatkarība, Baltijas ceļš.

Vizuāli uzskatāmā, lakoniskā veidā ar foto materiāliem un vēsturiskiem dokumentiem (visi teksti četras valodas - angļu, latviešu, vācu un franču) radīts aptverošs un vienlaikus emocionāli iedarbīgs priekšstats par Latvijas okupāciju un tās sekām, neakcentējot tikai traģisko un negatīvo vēstures lappusēs, bet iezīmējot arī Latvijas valsts nākotnes vīziju Baltijas un Eiropas valstu kopībā.

Kā pastāstīja Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonda izpilddirektors Metjū (Matīss) Kotts, parasti šāda mēroga izstāde top pusgadu vai gadu, bet šoreiz muzeja darbiniekiem bija nepieciešams ekspozīciju pilnībā izveidot sešu nedēļu laikā. Izstādes dizainu Parīzē veidoja latviešu izcelsmes mākslinieks Valters Lindbergs ar kundzi (dizaina darbnīca Duo Design), un šobrīd viss izstādes materiāls ir pieejams arī datorizētā formā.

Izstādes atklāšanā Briselē piedalījās arī visi izstādes idejas autori - Ernesto Kakavale, Guntars Krasts, Dr. Pauls Lazda un mākslinieks Valters Lindbergs, paralēli Rīgā Okupācijas muzejā notika analoga ceremonija, kurā piedalījās muzeja darbinieki - izstādes veidotāji.

Izstādes «Latvija atgriežas Eiropā: no okupācijas uz neatkarību» izveidi pilnībā finansēja Latvijas valsts. Patlaban noris sarunas par šīs izstādes eksponēšanu Strasbūrā un Oslo.

Jānis Andersons.   Pārpublicēts no žurnāla “Latvija un Eiropas Savienība”

to Crimes Against Humanity http://vip.latnet.lv/LPRA