Vācijas, Krievijas un Baltijas valstu gaita no diktatūras uz demokrātiju
»Skaidrojam pagātni - lai nodrošinātu nākotni«

Starptautiska konference ar dalībniekiem no Vācijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas
O
rganizē Konrada Adenauera fonda POLITISKĀ AKADĒMIJA un Jāņa Čakstes Demokrātijas Veicināšanas Fonds
no 03. - 06. jūnijam 1999. Rīga, viesnīcā "Latvija"

PROGRAMMA
Piektdien, 04. jūnijā

,,Divu diktatūru terora upuri Austrumeiropā"
Referāti no piecām (delegā
tu) zemēm

09.00 - 09.30 Divējādo diktatūru apziņa vācu sabiedrībā Prof. Peter Maser, Minstere
Attieksme starp upuriem un režīma kalpiem Wolfgang Templin, Berlīne
09.30-10.00 174 masu apbedījuma vietas Latvijā ir zināmas, bet ir vēl arī citas - pietiekami nenoskaidrotas Jānis Āboltiņš, Rīga
Ziņas par komunistu režīma noklusētām masu slepkavībām un šādu apbedījuma vietu izpētes pasākumi Andris Ruģēns, Slampe
10.00-10.30 "Okupācijas represīvās politikas valstiskās izmeklēšanas komisijas" darbība no 1993. līdz 1999. g. Prof. Veimo Salo, Tartu
Masveida represijas pēc 2. Pasaules kara - avoti, metodika, šodienas stāvoklis Aigi Rahi, Tartu
10.30 11.00 Holokausts Lietuvas tautas apziņā Prof. Liudas Traska, Viļņa
Kas sasniegts padomju terora upuru apzināšanā Lietuvā? Birute Burauskaite, Viļņa
11.00-11.30 Starpbrīdis
11.30-12.30 Ziņojums par organizācijas Memoriāls rezultātiem meklējot boļševiku režīma terora upurus Venjamin Jofe, SanktPēterburga
Ebreju vajāšana un iznīcināšana Latvijā komunistu un nacistu režīmu varas laikā Ruta Marjaša, Rīga
Kā viena ebreju ģimene piedzīvoja abas diktatūras Marija Nooke, Berlīne
12.30-13.00 Jautājumi referentiem, diskusijas
13.00-15.00 Pusdienas
15.00-15.30 Totalitārisma upuri Krievijas Pareizticīgo Baznīcā Gļebs Jakuņins, Maskava
15.30-16.00 Pretestība terora režīmam un tās upuri, starptautiskās sabiedrības ētiskā atbildība Alexandrs Podrabineks, Maskava
16.00-16.30 Starpbrīdis
16.30-18.45 Diskusijas
19.00- Vakariņas

Sestdien, 05. jūnijā
Pagātnes pētīšana nākotnei - no diktatūras uz demokrātiju

09.00-09.30 Kāpēc vispār būtu jāskaidro pagātne? Dr. Thomas Schrapel, Berlīne
Deportācija kā iznīcināšanas metode Uldis Strēlis, Rīga
09.30-10.00 Totalitārisma sekas Latvijā - vai vēl dzīvo upuru izpētei nav jādod priekšroka ? Indulis Zālīte, Rīga
Bruņotās pretestības upuri Latvijā un to piemiņas saglabāšana Ritvars Jansons, Rīga
10.00-10.30 "Izmeklēšanas komisijas noziegumiem pret cilvēci" darbība Toomas Hiio, Tartu
Padomju armijas radītie vides postījumi Igaunijā Andrejs Kasekamp, Tartu
10.30-11.00 Mūžīgas piemiņas uzturēšana Lietuva Kestutis Dumčius, Vilnius
Kāda nozīme ir noziegumu izpētei pret cilvēcību Lietuvā Rytas Narvydas, Vilnius
11.00-1130 Starpbrīdis
11.30-12.10 Kādas problēmas saistās ar masu kapu atklāšanu, kuros apraka nobendētos Pareizticīgo Baznīcas garīdzniekus Irina Ratušinskaja, Moskau/London
Vēstures zinātne pēc padomju varas perioda Prof. Andrej Zubov, Moskau
12.10-13.00 Jautājumi referentiem, diskusijas
13.00-15.00 Pusdienas
15.00-15.40 Kalpošana okupācijas spēku armijā - vainīgie, upuri jeb "lielgabalu gaļa" Andris Tomašūns, Rīga
Upuru, noziedznieku un pasīvo līdzzinātāju ētiskā dimensija Prof. Leons Taivāns, Rīga
15.40-16.00 Okupācijas muzejs Tallinā Heiki Ahonen, Tartu
16.00-16.30 Starpbrīdis
16.30-16.50 Salaspils nometne - propaganda un patiesība Ilga Kreituse, Rīga
16.50-18.00 Jautājumi referentiem, diskusijas

Svētdien, 06. jūnijā

09.00 - 13.00 Ekskursija:
Mēs iepazīsimies ar līmeni, kāds tas ir Latvijā attieksmē uz terora upuru piemiņu.
Vadīs:
Paulis Kļaviņš
Dr. Thomas Schrapel
Paulis Apinis

15.00 - 16.00 Pārrunas noslēgumā par tālākajiem pagātnes izpētes pasākumiem