Kā aprēķina pensiju represētajiem

Autors Baiba Felsberga, VSAA vecākā eksperte
2003. gada 03. septembris

Esmu represētā. Darbs un izsūtījums veido manu darba stāžu — 60 gadus. Pensija nav liela — ap Ls 70! Lūdzu, paskaidrojiet, kādas pensijas saņem represētie?
Kristapa Liepājas rajonā

Pensijas politiski represētajām personām rēķina tāpat kā citiem pensionāriem, ņemot vērā katras personas apdrošināšanas stāžu, uzrādot pensijas kapitālu un vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, tikai piemērojot likumā paredzētos atvieglojumus politiski represētām personām. Atvieglojumi pensijas aprēķināšanā var tikt piemēroti tikai tajā gadījumā, ja persona Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē ir uzrādījusi politiski represētās personas apliecību.

Viens no faktoriem, kas būtiski ietekmē represēto personu pensijas lielumu, ir lielais apdrošināšanas stāžs, kas veidojās no tā, ka politiski represētajām personām ieslodzījumā, nometinājumā, tajā skaitā PSRS Iekšlietu ministrijas galvenās rūpniecības uzņēmumu celtniecības pārvaldes nr. 309 pārzinātajos darbos un izsūtījumā, kā arī bēgšanā no šīm vietām pavadītais laiks tiek ieskaitīts apdrošināšanas stāžā trīskāršā apmērā, bet Galējos Ziemeļos un tiem pielīdzinātajos rajonos — pieckārtīgā apmērā.

Turklāt pensiju ietekmē arī koeficients 1,1. Līdz 1996. gada 1. janvārim piešķirtajām vecuma pensijām koeficientu 1,1 piemēro pensijai, bet līdz 1997. gada 1. janvārim piešķirtajām invaliditātes pensijām koeficientu 1,1 piemēro pensijai, kurā nav iekļauta piemaksa par kopšanu. Piešķirot vecuma pensiju pēc 1996. gada 1. janvāra, ar koeficientu 1,1 vairs netiek indeksēts pensijas apmērs, bet gan uzkrātais pensijas kapitāls. Savukārt pēc 1997. gada 1. janvāra piešķirtajām invaliditātes pensijām koeficients 1,1 netiek piemērots.

Tomēr bieži vien iepriekš minētie atvieglojumi represētai personai nedod gaidīto pensiju tā iemesla dēļ, ka politiski represētā persona pirms pensijas piešķiršanas nav veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas. Pašlaik, piešķirot vecuma pensiju politiski represētām personām, būtiska nozīme ir likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 33. punkta normām, kas līdz 2010. gada 1. janvārim paredz personām, kurām apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, pensijas aprēķināšanā izmantot vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valstī par periodu no 1996. gada 1. janvāra līdz 1999. gada 31. decembrim, ja sociālās apdrošināšanas iemaksas šajā periodā nav veiktas vai veiktas no mazas algas.

Piemērs

2003. gadā pensiju pieprasa 62 gadus vecs vīrietis ar 35 gadu lielu apdrošināšanas stāžu. Pēc 1996. gada nav strādājis un sociālās apdrošināšanas iemaksas nav veicis. Tā kā viņa apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, viņa pensijas sākuma kapitālu par 35 gadu darba stāžu līdz 1996. gadam rēķina no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī par laiku no 1996. līdz 1999. gadam ieskaitot — Ls 158,32. Pensiju aprēķina šādi:

P = 158,32 x 35 x 0,2 x 12 : 17,54 : 12 = 63,18 (Ls).

Savukārt, ja šis pats vīrietis ir politiski represētā persona un viņš izsūtījumā būtu pavadījis, teiksim, piecus gadus, tad viņa apdrošināšanas stāžs būtu par 15 gadiem lielāks un viņa pensiju tad aprēķinātu šādi:

P = 158,32 x 50 x 0,2 x 12 x 1,1 : 17,54 : 12 = 99,29 (Ls).

Tātad pensija šajā gadījumā politiski represētai personai būtu lielāka par Ls 36,11.

Tomēr nevar apgalvot, ka visas politiski represētās personas saņem tik lielas pensijas kā minētajā piemērā. Jo tās ir atkarīgas ne tikai no iepriekš minētajiem faktoriem, bet arī no tā, kurā laikā pensija ir piešķirta vai pārrēķināta.

Dažreiz represētās personas iegūst politiski represētās personas statusu, taču nav dokumentu, kas pierādītu konkrētus represiju periodus, ko varētu ieskaitīt apdrošināšanas stāžā trīskāršā vai pieckāršā apmērā. Tādos gadījumos pensijas noteikšanā tiek ņemts vērā tikai viens no atvieglojumiem, t. i., koeficients 1,1.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pensija politiski represētajām personām tāpat kā pārējiem pensionāriem var būt visai atšķirīga, sākot no minimālās pensijas līdz vairākiem simtiem latu.

***

Uzziņai

Uz 2003. gada 1. jūliju represētām personām pensija vidēji bija Ls 90,97.
Kopumā visiem pensionāriem pensija vidēji bija Ls 62,27.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras statistikas dati